Antibiotikaresistens – utmaningar och möjligheter

advertisement
Antibiotikaresistens –
utmaningar och möjligheter
Christina Greko
Enhet för djurhälsa och antibiotikafrågor
[email protected]
Människor med svåra klebsiellainfektioner
% av klebsiella okänsliga för cefalosporiner
2005
Källa: ECDC
2010
Vad innebär resistens?
•
•
•
•
Infektionen läker inte/läker långsammare
Längre tids sjukdom
Komplikationer
Högre kostnader
Vad ”driver” resistens?
Antibiotika
- ”survival of the fit”
=> selektion
Spridning
- mellan individer
- mellan bakterier (gener)
Försäljning av antibiotika för djur i 9 europeiska länder
180
160
140
mg/PCU
120
100
80
60
40
20
0
CZ
DK
FI
FR
NL
NO
SE
CH
PCU= population correction unit ≈ kg levandevikt
www.ema.europa.eu
UK
Försäljning av antibiotika för foder och
vattenblandning
mg/ kg levandevikt
mg/kg skattad levandevikt av kalv, gris, kyckling och kalkon
300
Övriga
250
Pleuromutiliner
200
Trim. & sulph.
150
Tetracykliner
100
Makrolider & linko.
50
Kinoloner
0
CZ
CH
SE
Aminopenicillin
Greko et al, 2nd ASM conference on zoonotic resistance, Toronto 2010
Resistens hos E coli från kyckling
(tarminnehåll) vid slakt
Resistens (%)
100
80
60
40
20
0
Ampicillin
Sverige
Kinoloner
Danmark
Frankrike
Tetracyklin
Spanien
Källor: SVARM 2010 & EFSA/ECDC Community Summary Report on of AMR 2009
Campylobacter jejuni kyckling
Sverige
Danmark
Nederländerna
Spanien
100
Resistens (%)
80
60
40
20
0
Erytromycin
Kinoloner
Tetracyklin
Källa: SVARM 2010 & EFSA/ECDC Community summary report on AMR 2009
Prevalens Campylobacter-positiva slaktomgångar
EFSA baslinjestudie (EFSA journal 2010 , 8(03):1503)
2002 (1999) VRE kyckling
2006 MRSA hund
2006 MRSP hund
2007 MRSP katt
2007 MRSA häst
2008 ESBL hund
2008 ESBL häst
2009 MRSA katt
2010 MRSA gris
2010 ESBL katt
2010 ESBL kyckling
…
www.sva.se
ESBL – ”extended spectrum beta-lactamases”
• Kan förekomma hos
olika tarmbakterier
• Resistens mot 3:e gen
cefalosporiner
• Många olika gener
(många ”smittor”)
• Stort problem i sjukvården
• …men kan finnas i tarmen
hos helt friska människor (2-5%)
Escherichia coli i SVARM
och andra program
tarmprover
”Slump”
Resistens 3:e generationens cefalosporiner
Escherichia coli, friska djur (% av E coli med resistens)
Kyckling
Nöt
Gris
Danmark
0
0
0
Frankrike
6
0
1
Italien
3
1
Nederländerna
15
2
1
Spanien
30
0
1
Sverige (2010)
1
0
0
UK
7
Kanada
26
0
1
Källor: MS reports to EFSA 2007-2009 (www.efsa.europa.eu)
CIPARS 2007 ; SVARM 2010
Resistens mot cefalosporiner E coli, Nederländerna
Kycklingtarm
Kycklingkött
25
Resistens (%)
20
15
10
5
0
2002
Källa: MARAN 2009
2003
2004
2005
2006/07
2008
2009
Salmonella Heidelberg & resistens mot cefalosporiner
Kanada
• Ökande % resistens enl
CIPARS
• Nästan alla kläckerier i
Quebec injicerade
ceftiofur i ägg eller till
daggamla
• Frivilligt stopp 2005
Källa: Dutil et al, EID, 16:48-
Källa: Dutil et al, EID, 16:48-
ESBL - Escherichia coli i SVARM
• 68 av
200 blindtarmar
200 positiva (34%)
• Två olika gener
– CMY-2
– CTX-M-1
“Selektiv”
ESBL
Cefotaxime
”Spårning” ESBL kyckling, Sverige
Importerade daggamla
Miljöprov kläckeri
Miljöprov kläckeri
SVARM 2010, i samarbete med Svensk Fågel
Vi är inte ensamma…
Danmark 2010
54/200 positiva (27%)
(DANMAP 2010)
Schweiz 2010
15/50 positiva (28%)
(Endiamini et al., Poster ECCMID 2011)
Nederländerna
26/26 anläggningar positiva
(Dierkx & Mevius ,MARAN 2009)
Några möjligheter och utmaningar…
• Mycket lågt behov av
antibiotika
• Bra resistensläge
• Men nya problem kommer in
• ”Mediala frågor”
•Erfarenhet, samarbetskultur
•Beslutsamhet
Download