Resistensläget hos Urinvägspatogener i Region Örebro län

advertisement
Resistensläget hos
Urinvägspatogener i
Region Örebro län
Martin Sundqvist
Överläkare, PhD
Lab medicin, Mikrobiologi, USÖ
STRAMA dag 150303
Antibiotikaresistens vid UVI
• Vanligast och ökar snabbast
• Ganska säkra data
• Lika över landet och mellan olika vårdformer
Vilken resistens är intressant?
• Pivmecillinam (Selexid)
• Nitrofurantoin
• Trimetoprim
• Ciprofloxacin
•
•
•
•
•
Ceftibuten (Cedax)
Cefotaxim
Amoxicillin-clavulansyra?
Ertapenem?
Gentamicin?
E. coli, Urin, Örebro län, 2014
(% resistenta isolat)
Antibiotika
Sjukhusvård
(n=2903)
Primärvård
(n=4554)
Cefotaxim
5,5%
3,6%
Ciprofoxacin (I+R)
12,4%
7,9%
Trimetoprim
21,6%
18,6%
Mecillinam
6,3%
3,8%
Nitrofurantoin
2,1%
1,2%
E. coli, sjukhusvård, 2010-2014
(% resistenta isolat)
Antibiotika
2010
2011
2012
2013
2014
Cefotaxim
3,0%
4,0%
4,1%
3,9%
5,5%
8,7%
8,1%
10,7%
12,4%
Ciprofloxacin (I+R)
Trimetoprim
21,8%
22,5%
21,7%
21,9%
21,6%
Mecillinam
3,1%
6,6%
6,3%
5,0%
6,3%
Nitrofurantoin
1,3%
1,3%
1,5%
1,0%
2,0%
E. coli, primärvård, 2010-2014
(% resistenta isolat)
Antibiotika
2010
2011
2012
2013
2014
Cefotaxim
1,8%
2,2%
2,3%
3,1%
3,6%
6,3%
6,5%
6,8%
7,9%
Ciprofloxacin (I+R)
Trimetoprim
18,3%
19,8%
18,7%
18,7%
18,6%
Mecillinam
2,8%
5,1%
4,6%
3,3%
3,8%
Nitrofurantoin
1,1%
0,8%
1,0%
0,7%
1,2%
Hur stor andel har resistens mot både
Trimetoprim och Ciprofloxacin
E.coli Kronoberg 2009
män (n=625)
Kvinnor (n=3855)
kirurgen (n=311)
Kirurgens män
(n=104)
ESBL (n=89)
MEC
4%
3%
Resistens %
NIT AMP TRI CIP TRI+CIP
2% 28% 22% 19%
13%
1% 24% 16% 10%
6%
5%
1%
30%
23% 17%
12%
6%
3%
32%
24% 25%
18%
8%
4% 100% 65% 71%
58%
ESBL- Vad är det?
• Betalaktamaser
– Enzym som bryter ner
• penicilliner
• cefalosporiner
• karbapenemer
• ESBL
–
–
–
–
Extended Spectrum BetaLaktamases
Bryter ner penicilliner, cefalosporiner inklusive 3:e gen
ESBL A (klassiska), ESBL M (de andra…)
ESBLcarba: D som också bryter ner Karbapenemer
Utvecklingen av ESBL i Europa
• I olika delar av Europa
dessutom olka enzymer
 olika
resistensmönster
EARSS 2014
Resistensmönster för ESBL i Sverige
• Vad ger det för resistens
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ampicillin (alltid)
Cefotaxim (nästan alltid)
Ceftazidim (oftast)
Ceftibuten (ganska ofta)
Piperacillin-Tazobactam (ganska ofta)
Ertapenem (mer sällan)
Pivmecillinam (mer sällan)
Meropenem(sällan)
Imipenem (sällan)
Antal nya patienter med ESBLpositiva isolat i Örebro
ESBL-A, ESBL-M
250
200
150
ESBL-A, ESBL-M
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
Antal nya patienter med ESBL-carba
i Sverige
ESBL-carba
45
40
35
30
25
ESBL-carba
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Antal nya patienter med
ESBL-carba i Örebro
• 2008:
1 pat med Klebsiella
pneumoniae utlandsvårdad
• 2013:
1 pat med Klebsiella
pneumoniae utlandsvårdad
• 2014:
2 pat med Klebsiella
pneumoniae utlandsvårdad
2 pat med Klebsiella oxytoca
ej utlandsvårdad
Vem har risk för att få en infektion orsakad
av ESBL producerande bakterier?
• I Sverige 2014: ca 3-5% bärare av ESBL i
tarmen
• Vilka har en ökad risk:
– Upp till 6 månader efter utlandsvistelse
– Långdragen och upprepad antibiotikabehandling
– De som får många UVIer.
Vad får ESBL för konsekvens?
• Primärvård
– Liten
– Andra resistensproblem knepigare
• Cipro och Trim-Sulfa resistent E.coli hos man med UVI
• Allergisk patient med resistens bara mot ette par antibiotika
• Slutenvård
– ESBLA+M
• Stor
– Empirisk behandling (Cefotaxim+ Gentamicin) fallerar på minst 50% av
dessa patienter
– ESBLcarba
• Dramatisk!  sämre överlevnad för patient med allvarlig infektion
Vad kan vi göra?
• Man kan kanske tvätta bort resistens??
Ja
n91
Ja
n92
Ja
n93
Ja
n94
Ja
n95
Ja
n96
Ja
n97
Ja
n98
Ja
n99
Ja
n00
Ja
n01
Ja
n02
Ja
n03
Ja
n04
Ja
n05
Ja
n06
Ja
n07
Ja
n08
Kronoberg County
2004-2006
Sundqvist et al JAC 2010
DDD/TIN
The trimethoprim
intervention study
Ja
n91
Ja
n92
Ja
n93
Ja
n94
Ja
n95
Ja
n96
Ja
n97
Ja
n98
Ja
n99
Ja
n00
Ja
n01
Ja
n02
Ja
n03
Ja
n04
Ja
n05
Ja
n06
Ja
n07
Ja
n08
Resistance rate
2
Trimethoprim use
1,6
1,2
0,8
0,4
0
30,0%
25,0%
Trimethoprim resistance
In E.coli
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Vad kan vi göra?
• Man kan kanske tvätta bort resistens??
• Alla ska använda Basala Hygienrutiner!
• Man ska inte behandla ABU i onödan!
• Man ska vara generös med att ta Urinodling!
– Upprepad UVI
– UVI hos pat med misstanke om komplicerad
infektion
– Pat som varit utanför Europa sista 6 mån
Men vad ger en Urinodling?
• Möjlighet till justering av ab-terapi
• Möjlighet till att träffa rätt om patienten inte
blev bra
• Upptäcka ovanlig resistens
• Grund för Empirisk antibiotikabehandling
• Diagnos??
Vad gör mikrobiologen på USÖ för att
förbättra?
• Direkt resistensbestämning vid
– Rapport om Pos nitur på beställning
– Grumlig urin
• Snabb art och resistensbestämning på
blododlingar
• Elektroniska remisser och svar (april 2015)
• Ständig uppdatering av metoder för att
snabba på svaren.
Frågor?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards