ESBL-bildande E. coli i vår omgivning

advertisement
ESBL-bildande E. coli i vår omgivning
– livsmedel som spridningsväg till människa
Projektet… MSB‐projekt om ESBL‐bildande E. coli i mat, människor, djur och miljö
Pågår 2012‐2014
Varför har vi gjort detta?
Vi önskade svar på…
• Kan livsmedel sprida ESBL‐resistens till människor?
• Kan ESBL‐resistens cirkulera mellan människor, livsmedel, djur och miljön? Finns det ESBL‐bildande E. coli i livsmedel i Sverige?
Ja, det gör det
Hur vanligt är det i bladgrönt och importerad fisk och skaldjur?
Bladgrönsaker (n=630)
0%
0,5%
0%
0%
Importerad fisk och skaldjur (n=29)
3%
Hur vanligt är det i kött?
Griskött (n=219) 7%
0%
Nötkött (n=178)
Kycklingkött (n=311)
0%
95%
6%
38%
47%
Förekomst hos livsmedelsproducerande djur i Sverige
Gris (n=184)
Kalv (n= 742)
2%
Värphöns (n= 69)
1%
Slaktkyckling (n= 100)
13%
40%
Förbrukning av antibiotika och förekomst av resistens hos djur, livsmedel och människor
ESBL‐ bildande E.coli finns bland både sjuka och friska människor
n=2134
2013 var 5 % av alla E. coli‐
blodinfektioner ESBL
4,8 % bar på E. coli med ESBL
Lämnar människan spår, finns ESBL i miljön?
Ja, det gör det
Råvatten (n=98)
Trut‐spillning (n=273)
28%
11%
Avlopp (n=12 dygnsprov)
100%
Vad innebär detta? Blir vi sjuka av samma ESBL‐bildande E. coli som hittas i livsmedel och livsmedelsproducerande djur?
1 isolat av 387
1 isolat av 1095
2 isolat av 1267
Överlapp av identiska bakterier är mycket litet
Hur kan man veta det, vad är det som jämförs?
ESBL‐bildande E. coli isolat
ESBL‐gen Kromosom
Plasmid
De vanligaste ESBL‐generna inom i olika provtyper (procent)
100
90
Övriga gener
tem‐52
80
70
60
50
40
ctx‐m‐55
shv‐12
ctx‐m‐8
30
20
10
ctx‐m‐2
ctx‐m‐14
0
ctx‐m‐1
cmy‐2
ctx‐m‐15
Vertikal spridning i produktionspyramiden
Pedigree
Great grandparents
Grandparents
Import till Sverige
Parents
Broilers
Källa: O Nilsson et al. 2014 J Antimicrob Chemoter
Nästan var tjugonde person i Sverige har ESBL‐bildande E.coli i tarmen
Andel bärare som rest till olika länder de senaste 6 månaderna Resa utanför Norden ökar risken att bli bärare
All användning av antibiotika bidrar till resistens
• Stort antibiotikatryck på sjukhusen
”Hot spot”
• Mest antibiotika utanför sjukhus
Antibiotika till djur och människor
Antibiotika‐användning i Sverige
15 %
15,2 %
85 %
Antibiotika‐användning i världen 33 %
67 %
Är ESBL‐bildande E.coli även resistenta mot andra antibiotikaklasser?
Ja, till stor del
Problem för att de är motståndskraftiga mot många behandlingsalternativ
Procent multiresistenta ESBL‐isolat Vilka prover har mest multiresistens? 100
90
90
83
80
80
74
71
70
60
50
34
40
30
20
10
0
28
Sammanfattningsvis…
• ESBL‐bildande E. coli finns i vår omgivning
• Livsmedel i Sverige liten betydelse för ESBL i sjukvården
• Litet överlapp av ESBL‐gener i livsmedel, djur och människor – Möjlig spridning?
• Resultatet är en ögonblicksbild idag
Att ta med…
• Viktigt att myndigheter, bransch och andra aktörer samarbetar • Alla har ansvar för att begränsa spridning av antibiotikaresistens
• Svenska modellen håller resistens nere, fortsätt så
God djurhållning
God livsmedelshygien
Övervakning och samverkan
God vårdhygien
God ansvarsfull antibiotika‐
användning
Tack alla som varit med!
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kommuner
Sjukhus och sjukhuslaboratorier
Frivilliga till bärarskapsstudien
Personal vid vattenverk
Forskare vid Linnéuniversitetet
Forskare vid Karolinska institutet
Referens‐ och styrgrupp Tack för oss!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards