Antibiotikaresistensläget ännu bra bland svenska djur

advertisement
Antibiotikaresistensläget ännu bra bland svenska djur
Antibiotikaanvändningen till djur och antibiotikaresistensen hos bakterier från djur i Sverige är internationellt sett låg. Det visar
rapporten Swedres-Svarm 2013, som presenteras idag av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten.
– Men vi kan inte slå oss till ro. Varje dag måste vi alla arbeta för bättre antibiotikaanvändning och säkrare smittskydd för att
behålla det goda läget, säger veterinär Christina Greko vid SVA.
Försäljningen av antibiotika för användning till djur är låg i jämförelse med flertalet andra EU-länder.
– Det finns ett stort engagemang för antibiotikafrågorna i Sverige och det är glädjande att avläsa effekten av detta i statistiken, säger Christina
Greko.
Veterinär Björn Bengtsson, SVA, manar också till fortsatta ansträngningar:
– Resistensläget bland svenska djur är fortfarande mycket gott, men det kan snabbt försämras om vi inte är vaksamma. Fortlöpande
övervakning är därför viktig.
Resistens av ESBL-typ, hos tarmbakterier från livsmedelsproducerande djur, har under senare år uppmärksammats i flera länder. I Sverige
har bakterier med ESBL-resistens tidigare påvisats hos såväl sällskapsdjur och hästar som hos fjäderfä, grisar och nötkreatur.
– Våra undersökningar under 2013 visar att ESBL-resistens finns hos bakterier från kalvar men att det är ovanligt. Men om antibiotika
används oansvarigt är det sannolikt att bakterierna skulle få en vidare spridning, fortsätter Björn Bengtsson.
ESBL är en förkortning av engelskans extended spectrum beta-lactamases och står för enzymer som bryter ned antibiotikatyper som
penicilliner och cefalosporiner. Dessa antibiotika blir därmed verkningslösa.
Mer information och kontakt
Laborator Björn Bengtsson, SVA, tel. 018-67 44 37
Laborator Christina Greko, SVA, tel. 018-67 43 37
Rapporten Swedres-Svarm är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, med data om människor, och Statens veterinärmedicinska anstalt
(SVA), med data om djur från det veterinära övervakningsprogrammet Svarm. För frågor som rör människor och antibiotikaförbrukning och
antibiotikaresistens, kontakta Christer Janson, Folkhälsomyndigheten, tel. 010-205 21 00.
Läs Swedres-Svarm-rapporten
Veterinär Christina Greko och veterinär Björn Bengtsson, båda SVA. Foto: Göran Ekeberg, AddLight, respektive Bengt Ekberg/SVA.
Pressekreterare Mikael Propst
Tel. 018-67 41 11
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Landsbygdsdepartementet och har till uppgift att vara ett
veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk
djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se
Download