Studievägledning - Aurora

advertisement
Studentcentrum
•
•
•
Studievägledning
Stöd vid
funktionshinder
Studenthälsan
•
•
•
Antagning
Examina
Ladokgruppen
Studievägledning
Studievägledning
Stöd för studenters studie- och
karriärplanering
Vi
•
•
•
hjälper dig med frågor kring:
Ansökan och behörighet
Universitetets utbildningar
Visa på olika sätt att läsa,
kurser eller program till en
examen
• Individuell vägledning för
att du ska kunna studieoch karriärplanera så bra
som möjligt
Individuellt stöd till studenter
med funktionsnedsättning
Vad krävs för att få pedagogiskt stöd?
1. Utredning/intyg på funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning är varaktiga fysiska, psykiska eller
begåvningsmässiga begränsningar av en persons
funktionsförmåga.
2. Registrerad på kurs/program
Exempel på stöd
Anteckningshjälp, mentor, alternativ examination
Funktionsnedsättning
Studenthälsan
Studenthälsan:
• Har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete.
• Vi ger stöd i frågor kring din fysiska, psykiska och
psykosociala hälsosituation. Det kan handla om
livsstilsfrågor som stress, sömn, alkoholvanor eller
studiesituation och relationer (vänner, familj, partner).
• Vi finns för studenter som studerar vid Umeå universitet
och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Vi finns också för
studenter som studerar vid annan ort än Umeå.
• Vi har tystnadsplikt och alla våra tjänster är gratis!
Hos Studenthälsan finns ingen läkare.
Studenthälsan
•
Telefonrådgivning
•
Drop in
•
Samtal
•
Grupper, workshops,
kurser och
föreläsningar
•
Test för klamydia,
gonorré och hiv
Studenthälsan
Aurora –
studenternas ljusa
och lugna rum!
Här får du en stund
av återhämtning och
vila!
Studenthälsan
Sjuk under studietiden
• Om du blir sjuk och inte kan studera, kom ihåg att anmäla till
Försäkringskassan. Det ska du göra senast sju dagar efter
första sjukdagen.
• Behöver du komma i kontakt med läkare, vänd dig till din
hälsocentral.
• Om du får bekymmer med dina studier vänta inte för länge
med att söka hjälp eller stöd. Du kan exempelvis prata med
lärare, studievägledare på utbildning, Studenthälsan,
Studieverkstad.
Besök oss eller kontakta oss
Drop in till Studenthälsan och Studievägledningen
Infocenter Universum, campus Umeå.
Drop in: måndag – fredag 12.00-13.30
Drop in till sjuksköterska måndag – onsdag
Drop in till kurator torsdag – fredag
Telefontider till Studenthälsan
För aktuella dagar och tider läs mer på
www.student.umu.se/studenthalsan
Studievägledning
Ring oss eller kontakta oss via webb:
www.umu.se/allmanstudievagledning
Download