Studentcentrums stöd för studenter höstterminen 2016

Studentcentrums stöd
för dig som studerar
vid Umeå universitet
På Studentcentrum finns…
•
Studievägledning
Stöd vid
funktionsnedsättning
Studenthälsan
•
•
•
Antagningen
Examina
Ladokgruppen
•
•
Studentcentrum
Studievägledning
Våra studievägledare kan
hjälpa dig med frågor kring
bland annat:
•
•
•
•
Studentcentrum
Behörighet och antagning
Universitetets utbildningar
Olika sätt att läsa (kurser
eller program) till en
examen
Individuell vägledning för
att du ska kunna planera
dina framtida studier
Stöd till studenter med funktionsnedsättning
Du som har en varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd.
Du kan få stöd om du har:
• Dyslexi
• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Nedsatt rörelseförmåga
• Psykisk ohälsa
• Syn- eller hörselnedsättning
• Andra varaktiga funktionsnedsättningar
Studentcentrum
Stöd till studenter med funktionsnedsättning
Stöd som du kan få
Exempel på stöd kan vara anteckningshjälp, förlängd skrivtid på examination
eller inställbar kontorsstol.
Vad krävs för att få pedagogiskt stöd?
•
•
Utredning eller intyg om varaktig funktionsnedsättning
Registrerad på utbildning
Om du har en tillfällig skada eller sjukdom
Kontakta institutionen om möjlighet till anpassning efter dina behov.
Studentcentrum
Studenthälsan
Till oss kan du vända dig med
frågor om din hälsosituation.
Det kan exempelvis handla om
stress, relationer, din
studiesituation, sömn- eller
alkoholvanor och andra
livsstilsfrågor.
Vi har tystnadsplikt och alla våra
tjänster är gratis.
Om du blir sjuk under studietiden, tänk på att anmäla till Försäkringskassan.
Läs mer på studentwebben.
Studentcentrum
Studenthälsan
Studenthälsan erbjuder också:
• Testning för klamydia,
gonorré och hiv
• Individuella samtal
• Grupper, workshops,
kurser och föreläsningar
• Livsstilsprofil och
tobaksavvänjning
Studentcentrum
Aurora – studenternas ljusa och lugna rum
Aurora är Studenthälsans rum för
studenter. Här kan du vila och
återhämta dig.
I Aurora finns dagsljuslampor
och rummet går helt i vitt.
Aurora är öppet måndag-fredag
07.30-17.30.
Använd ditt UmU-kort för att
komma in.
Studentcentrum
Välkomstmässa på Campus Umeå
Välkomstmässan torsdag 1
september klockan
10.00-14.30 i Universum.
Kom och träffa:
Studentcentrum
•
Studievägledare
•
Samordnare för studenter
med funktionsnedsättning
•
Studenthälsan
Besök eller kontakta oss
Besök: Infocenter Universum
Drop in till studievägledare, sjuksköterska eller kurator (olika dagar)
kl. 12.00-13.30.
Telefon: 090-786 50 00
Studenthälsan har särskilda telefontider.
Övriga når du måndag-fredag 8.00-16.30.
Du kan även kontakta studievägledare och samordnare för studenter med
funktionsnedsättning via kontaktformulär på webben.
För alla slags frågor – besök Infocenter eller ring 090-786 50 00.
www.infocenter.umu.se
Mer information om våra stöd hittar du på www.student.umu.se, på sidorna
under ”Under studietiden”.
Studentcentrum