Beteendevetenskap Medier, informatiom och kommunikation

2016-03-30
Studie och yrkesvägledningen
Samhällsvetenskapsprogrammet
2014-2017
Gymnasiegemensamma ämnen
1150 p
Kurser
Kurskod
Engelska
Engelska 5
ENGENG05
100
Engelska 6
ENGENG06
100
Historia
Historia 1b
HISHIS01b
100
100
Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1
IDRIDR01
100
50
Matematik
Matematik 1b
MATMAT01b
100
100
Matematik 2b
MATMAT02b
100
Naturkunskap
Naturkunskap 1b
NAKNAK01b
100
Religionskunskap
Religionskunskap 1
RELREL01
Samhällskunskap
Samhällskunskap 1b
Svenska/Sv. som andraspråk
Svenska 1
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
100
100
100
100
50
50
SAMSAM01b
100
100
SVESVE01
100
100
Svenska 2
SVESVE02
100
Svenska 3
SVESVE03
100
Programgemensamma
karaktärsämnen 300 p
Kurser
Kurskod
Filosofi
Filosofi 1
FIOFIO01
Moderna språk
Psykologi
Psykologi 1
Gymnasiearbete 100 p
PSKPSY01
Kurskod
50
100
100
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
50
50
200
100 100
50
50
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
100
Individuellt val 200 p
Kurskod
100
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
100
100
Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Kurser
Kurskod
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Ledarskap och organisation
Ledarskap och organisation LEDLED0
100
Pedagogik
Kommunikation
PEDKOU0
100
Psykologi
Psykologi 2a
PSKPSY02a
50
50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
100
Sociologi
Sociologi
SOISOO0
100
100
100
100
Inriktning Medier, information
och kommunikation 350 p
Kurser
Kurskod
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Journalistik, reklam och
Mediekommunikation
information 1
MEEJOU01
100
100
Medieproduktion
Medieproduktion 1
MEPMEI01
100
100
Medier, samhälle och
Medier, samhälle och
kommunikation
kommunikation 1
MERMEE01
100
Psykologi
Psykologi 2a
PSKPSY02a
50
vetenskap 450 p
Kurser
Kurskod
Geografi
Geografi 1
GEOGEO01
100
Historia
Historia2a
HISHIS02a
100
100
Religionskunskap
Religionskunskap 2
RELREL02
50
50
Samhällskunskap
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
100
Samhällskunskap 3
SAMSAM03
100
Programfördjupning
Beteendevetenskap 300p
Kurser
Kurskod
Engelska
Engelska 7
100
100
Matematik
Matematik 3b
100
100
Moderna språk
Steg 3 eller 5
100
100
Sociologi
Ungdomskulturer
100
100
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten
100
100
Pedagogik
Människors miljöer
100
100
Pedagogik
Svenska
Psykologi och
Filosofi
Lärande och utveckling
Retorik
Psykologi 2b
Filosofi 2
100
100
50
50
100
100
50
50
Exempel på kurser
Programfördjupning Medier info
och kommunikation 400p
Engelska
Matematik
Kurser
Engelska 7
Matematik 3b
100
50
Inriktning SamhällsPoäng Åk1 Åk2 Åk3
100
100
Exempel på kurser
Moderna språk
Mediekommunikation
Mediekommunikation
Grafisk kommunikation
Konst och Kultur
Medier, samhälle och
kommunikation
Pedagogik
Medieproduktion
Visuell kommunikation
Svenska
Steg 3 eller 5
Journalistik, reklam och
information 2
Textkommunikation
Grafisk kommunikation 1
Film- och Tv-kunskap
Medier, samhälle och
kommunikation 2
Kommunikation
Medieproduktion 2
Visuell kommunikation
Retorik
Kurskod
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exempel på kurser
Programfördjupning
Samhällsvetenskap 300p
Engelska
Matematik
Moderna språk
Hållbart samhälle
Historia
Juridik
Hållbart samhälle
Samhällskunskap
Samhällskunskap
Svenska
Konst och kultur
Kurser
Engelska 7
Matematik 3b
Steg 3 eller 5
Hållbart samhällsbyggande
Historia 3
Rätten och samhället
Politik och hållbar
utveckling
Internationella relationer
Internationell ekonomi
Retorik
Kultur och idéhistoria
Kurskod
Poäng Åk1 Åk2 Åk3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100