Familjerådgivning för alla kommuner i Jönköpings län
www.familjeradgivarna.se
Familjerådgivarna i Småland har som huvuduppgift att ansvara för den kommunala
familjerådgivningen i Jönköpings län och Ydre kommun.
Om man vill beställa tid på familjerådgivning ringer man till den mottagning man vill
besöka. Man kan välja den mottagning som passar bäst.

Familjerådgivning erbjuds par, familjer och ensamstående som befinner sig
i relationssvårigheter och vill ha en förändring.

Familjerådgivarna arbetar med sträng sekretess och för inga journaler. Den som
vill kan vara anonym.

Familjerådgivarna är välutbildade för sin uppgift och har lång erfarenhet.

Varje samtal tar 1 – 1,5 timme och kostar en egenavgift för klienterna. Antal
samtal varierar men det brukar handla om tre till fem stycken.

Tidsbeställning sker via telefon eller e-mail.
Vad kan man söka för?
Vi har svårt att prata med varandra
Vi bråkar jämt
Kärleken har försvunnit
Det fungerar inte sexuellt
Vi har svårt att hantera vårt barn
Jag / min partner har varit otrogen
Vi är oense om mina och dina barn
Vi är oense om ekonomin
Jag / min partner vill skiljas