Resultat och log
Uppgift
Inlämningsuppgift 1
Inlämningsuppgift 2
Inlämningsuppgift 3
Inlämningsuppgift 4
Inlämningsuppgift 5
Projektuppgift 1
Projektuppgift 2
Hemtentamen
Status
Godkänd
Godkänd
Rest
Godkänd
Godkänd
Rest
Log
2008-02-28
2008-03-05
2008-03-11
2008-03-17
2008-04-01
2008-04-02
Godkänd
2008-04-30
Inlämningsuppgift 1
Bilaga 1
- Frigångshål för M10 ska vara diameter 11.
Bilaga 2
- Förläng gängans djup lite så att skruven får lite marginal.
- Cirkeln för gängan ska vara lite öppen i den nedre vyn.
Bilaga 3
- Skymdalinjer skall inte användas i snittade vyer.
- (Skymdalinjer behövs inte i den nedre vyn.)
Inlämningsuppgift 2
Bilaga 1
Kodnyckel för kommentarer
1. Måttsätt mellan centrumaxlar, höjder, längder och avstånds mått.
2. Vinkeln 30 grader saknas i den nedre vyn. (Mellan klon och cylindern.)
3. Vinkeln 15 grader saknas i den nedre vyn. (På klon längst ut.) 4.2xR5 är inte utsatt i den
nedre vyn mellan vinkeldelen och klon.
5. Radier sätts ut till centrum i de stora öppningarna, diametern mellan klackarna.
6. Fasen ej utsatt i den övre vyn. 1x45(grader)
7. Höjden på klon i övre vyn saknas.
8. Höjden på örat i övre vyn saknas.
9. Höjden på cylindern i övre vyn saknas.
1, 2, 3, 4, 7, 8
Bilaga 2
Kodnyckel för kommentarer
1. Vänstra vyn: Utgå från toppen och ned för utvändiga och synliga detaljer.
2. Högra vyn: Utgå från botten och upp för invändiga och snittade detaljer som de små hålen.
3. M12 gängat hål ej utsatt.
4. Mått är utsatta upp och ned. De ska kunna läsas liggande när pappret vrids 90 grader
medurs.
5. Radier saknas. 2xR1 och/eller 2xR3.
6. Fasen saknas 1x45(grader)
7. Måttsätt spårets bredd (3mm).
1, 2, 5 (2xR3)
Inlämningsuppgift 3
Lösningsförslag, ordning i modellträdet.
-
Det räcker med ett skal, lägg till toppytan för borttagning i den första featuren och ta
bort den andra.
Radierna på utsidan saknas.
Det går att göra alla radier med bara en eller två features.
Lägg skalet nästsist innan diameter 15 hålet.
Version 2
- Bra!
Inlämningsuppgift 4
Lås skissen mot modellen så behövs inte så många mått. Måttsätt till undersidan av axeln.
Fasen kan göras med chamfer. 15-måttet finns inte med.
16 måttet ska ersättas med ett från centrum av axeln.
13-måttet ska ersättas med ett från centrum av axlen. Bredden/djupet 10 bör ersättas med
through all för att ändringar ska bli stabilare. 20,5 behövs inte om skissen görs symetrisk.
Sätt djupet up to surface istället. 16,05 kan tas bort om skissen läses mot modellen. 3-måttet
försvinner om skissen görs symetriskt.
Inlämningsuppgift 5
Spårringen saknas i inlämning vilket ställer till det för placeringen av delar. ARM.ASM
crashar och spårringen förstås. Lämna in filerna en gång till.
Vinkeln skulle sättas till 45 grader.
Vinkeln skulle sättas till 45 grader.
Projektuppgift 1 - Grillen
Projektuppgift 2 – Valbar uppgift
Hemtentamen – Ritteknik
Uppgift
1
2
3
4
5
Summa
Poäng
3
3,5
4,5
5
4,5
20,5