Resultat och log
Uppgift
Inlämningsuppgift 1
Inlämningsuppgift 2
Inlämningsuppgift 3
Inlämningsuppgift 4
Inlämningsuppgift 5
Projektuppgift 1
Projektuppgift 2
Hemtentamen
Status
Godkänd
Godkänd
Rest
Godkänd
Godkänd
Rest
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Underkänd
Godkänd
Log
2008-02-28
2008-03-05
2008-03-11
2008-03-17
2008-03-18
2008-04-02
2008-06-05
2008-06-10
2008-06-12
2008-04-30
2008-06-18
Inlämningsuppgift 1
Bilaga 1
- Ok.
Bilaga 2
- Ej skalenligt ritat, 20 mm djupet.
- Förläng gängans djup lite så att skruven får lite marginal.
- Gängan ska ha ett horisontell streck vid slutet.
Bilaga 3
- Ballonger saknas.
- Stycklista saknas.
- Gängan ska ha ett horisontell streck vid slutet.
- Ta bort noten.
Inlämningsuppgift 2
Bilaga 1
Kodnyckel för kommentarer
1. Måttsätt mellan centrumaxlar, höjder, längder och avstånds mått.
2. Vinkeln 30 grader saknas i den nedre vyn. (Mellan klon och cylindern.)
3. Vinkeln 15 grader saknas i den nedre vyn. (På klon längst ut.) 4.2xR5 är inte utsatt i den
nedre vyn mellan vinkeldelen och klon.
4. Radierna mellan vinkeldelen och klon 2xR5.
5. Radier sätts ut till centrum i de stora öppningarna, diametern mellan klackarna.
6. Fasen ej utsatt i den övre vyn. 1x45(grader)
7. Höjden på klon i övre vyn saknas.
8. Höjden på örat i övre vyn saknas.
9. Höjden på cylindern i övre vyn saknas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bilaga 2
Kodnyckel för kommentarer
1. Vänstra vyn: Utgå från toppen och ned för utvändiga och synliga detaljer.
2. Högra vyn: Utgå från botten och upp för invändiga och snittade detaljer som de små hålen.
3. M12 gängat hål ej utsatt.
4. Mått är utsatta upp och ned. De ska kunna läsas liggande när pappret vrids 90 grader
medurs.
5. Radier saknas. 2xR1 och/eller 2xR3.
6. Fasen saknas 1x45(grader)
7. Måttsätt spårets bredd (3mm).
1, 2, 5, 6, 7
Inlämningsuppgift 3
Prt-filen går inte att öppna, saknar data (0 kB). Var god lämna in prt-filen igen.
Version 2
- Bra!
Inlämningsuppgift 4
Använd alternativet med 45grader.
Kan extruderas symetrisk från mittenplanet istället. Bredderna saknas. Höjderna ej måttsatta
till centrum på axlen.
Sätt ut bredden 6mm istället.
Avståndet från axelns undersida till den platta ytan finns inte med.
Fasen kan göras med chamfer-tool.
Inlämningsuppgift 5
Delarna saknar constraints.
Delarna saknar constraints.
Det hela löser sig nog om du ordnar placeringen i DEL_LITEN.
Version 2
Bra.
Projektuppgift 1 - Grillen
Sammanställningar:
Grill – vikten är 11.6 kg överskrider 10kg gränsen. Vindskyddet behöver inte vara mer än
1mm tjock
Stallning – OK
Asklada - OK
Galler – Gallret saknar ett handtag, det blir instabilt att lyfta gallret utan ett handtag.
Detaljer:
VKR – OK
Grill_lada – gör ett spår och använd sedan pattern mycket lättare att ändra i efterhand och det
går fortare. Det gäller för de andra spåren också.
Galler_ram – Galler_ramen innehåller svaga mått.
Asklada.prt – Hålen skall göras med hole tool och de skall måttsättas från ena kanten med ett
drivande mått och sedan i förhållande till varandra. Detta gör man så att hålen skall passa med
hålen i handtaget.
asklada_handtag – Detta gäller även för dessa hål. Så att det passar med hålen i bilden ovan.
Ritningar:
Grill – Alla vyer skall vara i linjeformat även 3d vyer, detta gäller för alla ritningar
Grill_lada – Fyll i ritningskortet (projektnamn, benämning och ritnummer). Alla vyer skall
vara i linjegrafik även 3D vyer. Detta mått sitter konstigt. Inget mått från någon kant till de
runda spåren, ser inte vart de skall börja. Det saknas även centrumaxlar.
VKR – Ritkortet är inte ifyllt (projektnamn, Benämning samt Ritnuimmer) gäller för båda
fyrkantsrören.
Stallning – Ritkortet ej ifyllt
Galler_ribba – Ritkortet ej ifyllt. Skala upp detaljen så att sidovyn syns man kan använda
break för att sedan få plats med den andra vyn.
Galler_ram – Ritkortet är ej ifyllt. Måttsätt inte från centrum utan från ytterkanterna.
Asklada_handtag – hålen skall vara måttsat i förhållande till varandra och en ytterkant. Kortet
är ej ifyllt.
Asklada_asm – kortet är ej ifyllt.
Asklada – kortet är ej ifyllt samt att hålen är felaktigt måttsatta.
Projektuppgift 2 – Valbar uppgift
Sammanställningar
Botten - saknar skruvarna. OK
FDG – OK
Main – använd ”pattern” på skruvarna. OK
Nån mer sammanställning hade varit bra.
Parter
Base_frame - svaga mått i en ritninga. Annar bra OK
Base_plate - använd ”pattern” på hålen. OK
Skopa – OK
Support – OK
Support_weld – OK
Ritningar
Base_frame - städa upp bland måtten och använd svenska standard. 123.11 måttet är onödigt
men det skulle vara bättre med ett vinkel mått mellan stängerna.
Base_plate – saknar material, uppstädning bland måtten.
Distans - saknar material och vikt
Handle_L – städa upp.
handel_r – städa upp måtten
Link - dubbelmåttsättning (75 mm måttet) och avståndet mellan hållen är viktigt för
toleransen.
Main – ballonger sitter utanför ritningen. material, vikt och tolerans saknas, annars bra
sprängning.
Main2 – vinklarna på snitt linjerna är inte korrekt.
Main_frame - städa upp måtten, material, vikt och tolerans saknas
Seat - städa upp måtten, material, vikt och tolerans saknas
Skopa - städa upp måtten, material, vikt och tolerans saknas
Support- städa upp måtten, material, vikt och tolerans saknas
Support_weld - städa upp måtten, material, vikt och tolerans saknas
Hemtentamen – Ritteknik
Uppgift
1
2
3
4
5
Summa
Poäng
2,5
3
5
5
1,5
17
Rest uppgift 5 klar. (4,5p)