Inlämningsuppgift 1

advertisement
Resultat och log
Uppgift
Inlämningsuppgift 1
Inlämningsuppgift 2
Inlämningsuppgift 3
Inlämningsuppgift 4
Inlämningsuppgift 5
Projektuppgift 1
Projektuppgift 2
Hemtentamen
Status
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Log
2008-02-29
2008-03-05
2008-03-11
2008-03-18
2008-04-01
2008-06-09
2008-06-12
2008-04-30
Inlämningsuppgift 1
Bilaga 1
- Bättre med måttet i den övre vyn.
Bilaga 2
- Cirkeln till det gängade hålet ska vara lite öppet.
- Det vågräta strecket där gängan slutar saknas. Se sidan 53 i Tekniskritning för utformning av
borrade hål.
- Måttsätt inte till spetsen på hålet, måttsätt till ”axeln” istället.
Bilaga 3
- Glöm inte spetsarna på pilarna.
- Använd stycklistan.
- Fasen på skruven saknas ett vågrätt streck. Se sidan 53 i Tekniskritning för utformning av
skruvförband.
Inlämningsuppgift 2
Bilaga 1
Kodnyckel för kommentarer
1. Måttsätt mellan centrumaxlar, höjder, längder och avstånds mått.
2. Vinkeln 30 grader saknas i den nedre vyn. (Mellan klon och cylindern.)
3. Vinkeln 15 grader saknas i den nedre vyn. (På klon längst ut.) 4.2xR5 är inte utsatt i den
nedre vyn mellan vinkeldelen och klon.
5. Radier sätts ut till centrum i de stora öppningarna, diametern mellan klackarna.
6. Fasen ej utsatt i den övre vyn. 1x45(grader)
7. Höjden på klon i övre vyn saknas.
8. Höjden på örat i övre vyn saknas.
9. Höjden på cylindern i övre vyn saknas.
2, 5, 7, 8
Bilaga 2
Kodnyckel för kommentarer
1. Vänstra vyn: Utgå från toppen och ned för utvändiga och synliga detaljer.
2. Högra vyn: Utgå från botten och upp för invändiga och snittade detaljer som de små hålen.
3. M12 gängat hål ej utsatt.
4. Mått är utsatta upp och ned. De ska kunna läsas liggande när pappret vrids 90 grader
medurs.
5. Radier saknas. 2xR1 och/eller 2xR3.
6. Fasen saknas 1x45(grader)
7. Måttsätt spårets bredd (3mm).
1, 2
Inlämningsuppgift 3
Lösningsförslag, ordning i modellträdet.
Bra. Du kan även lägga in radie 5 som en egen ”set” i radie 10 featuren.
Inlämningsuppgift 4
17,5 ska gå till centrum av axeln.
15 ska även den gå till centrum. Featuren kunde byggts in i tidigare feature, och fasats av med
chamfer-tool.
Avståndsmått från kanten och totalbredderna saknas.
Sätt djupet 20 till ”up to surface” istället så blir det smidigare vid måttändringar.
Använd alternativet med 45grader så att det står 0,5x45.
Ersätt 5(bredden) med ”through all” djup. Måttsätt den platta ytan mot undersidan på axeln.
Inlämningsuppgift 5
Bra!
Projektuppgift 1 - Grillen
Sammanställningar
Grill – Ok. Men väger för mycket, ca 13 kg. Kanske kan lösas med tunnare plåt.
Ben – Ok.
Galler – Ok.
Asklåda – Ok.
Detaljer
Ben – Ok.
Gallerram – Ok.
Gallerstång – Ok.
Gallerhandtag – Ok.
Asklåda – Måttsätt hålet från ena sidan istället från ett datumplan i mitten som inte ger något
mått. Använd pattern för det andra hålet så får du dessutom måttet mellan hålen som är viktigt
för att handtaget ska passa med sina hål.
Handtag –Använd pattern för det andra hålet så får du måttet mellan hålen som är viktigt för
att lådan ska passa med sina hål.
Sammanställningsritningar
Asklåda – Ballonger saknas. Exkludera skruvens och mutterns snittmarkering i snittvyn.
Galler – Saknar ballonger. Ange antal stänger på ritningen, 15x22.
Grill - Ballonger saknas. Axlar saknas. Artikelnummer för hänvisning saknas.
Detaljritningar
Asklåda – fyra skapade mått, använd de som finns i modellen istället. Axlar behövs inte i 3Dvyn.
Gallerhandtag - Axlar behövs inte i 3D-vyn.
Gallerram – Ok. Glöm inte att fylla i Nummer så att hänvisningar mellan ritningarna fungerar.
Gallerstång – Ett skapat mått. Glöm inte att fylla i Nummer så att hänvisningar mellan
ritningarna fungerar.
Handtag – Några skapade mått. Axlar behövs inte i 3D-vyn. Glöm inte att fylla i Nummer så
att hänvisningar mellan ritningarna fungerar.
Vindskydd – Några skapade mått. Axlar behövs inte i 3D-vyn. Glöm inte att fylla i Nummer
så att hänvisningar mellan ritningarna fungerar. Lägg till antal spår på måtten med avståndet
mellan dessa, t.ex. 5x35.
Ben - Glöm inte att fylla i Nummer så att hänvisningar mellan ritningarna fungerar. Radiernas
kanter ska inte visas på ritningen, om de behövs så kan inställningen Tan dimmed användas så
blir de inte så framträdande.
Projektuppgift 2 – Valbar uppgift
Sammanställningar
Grävmaskin – Monterad med orörliga delar, använd mekanismer istället.
Detaljer
7_base_plate – ok
18_support_weld – ok
17_support – Sätt ut avståndet från centrum på böjen istället. Röret är gjort som en yta, ändra
till solid.
1_base_frame – Lås skissen mot modellen så blir det enklare vid ändringar.
Sätt ut diametern istället.
Smart sätt att fixa ändarna.
8_main_frame – Sätt ut totallängden istället.
14_skopa – Undvik onödiga mått som 37.32.
Radierna kan göras i samma set om ctrl hålls in när kanter väljs. Då blir det inte så många
mått att ändra på om det skulle behövas.
Sammanställningsritningar
Grävmaskin_asm – Material och ritningsnummer är inte ifyllt (gäller alla ritningar).
Skopa_asm – Axlar saknas i de projicerade vyerna. Skruvens snittmarkering ska exkluderas
som muttern. Ställ in vinklarna på snittmarkeringen i de olika delarna så att de blir 45 eller
135 grader. Flytta texter så att de inte krockar med ramar eller vyer.
Sittdelen och underdelen saknar sammanställningsritningar.
Detaljritningar
14_skopa – Undvik att skapa mått på ritningen. Flytta text och mått så att de inte krockar med
något. Ange antalet radier på ett av måtten så behövs inte varje radie märkas ut. Använd inte
thick-måttet som skapas i programmet, gör ett eget mått istället som visar tjockleken med ett
linjärt mått. Ta bort visningen av radier i vyerna. Ritningsnummer saknas (gäller alla
ritningar).
15_handle_r – Undvik att skapa mått på ritningen. Ta bort visningen av radier i vyerna.
Ritningsnummer saknas (gäller alla ritningar). 2xR10 behöver inte sättas ut om det är samma
radie som bredden på detaljen.
16_handle_l – Undvik att skapa mått på ritningen. Ta bort visningen av radier i vyerna.
Ritningsnummer saknas (gäller alla ritningar). 2xR10 behöver inte sättas ut om det är samma
radie som bredden på detaljen.
17_support – Vyerna ser konstiga ut (extra linjer) pga att röret är en yta och en speciell
inställning som påverkar var sect sweep. Undvik att skapa mått på ritningen. Avståndet
mellan hålen sys tydligare om det sätts ut i den högra vyn.
18_support_weld – Undvik att skapa mått på ritningen. Avståndet och läget för hålen på
långsidan saknas. Radierna bör markeras ut med 2x.
19_seat – Undvik att skapa mått på ritningen. 3d-vyn har inte standard skala.
1_base_frame – Undvik att skapa mått på ritningen. Flytta text och mått så att de inte krockar
med något. Axel saknas i detaljvy A.
3_seat_plate – Undvik att skapa mått på ritningen.
4_hylsa – Det vore bättre att snitta denna detalj. Diameter 8,8 behövs normalt inte sättas ut det
räcker med M10. Visa inte skymda linjer i 3D-vyn.
5_link – Undvik att skapa mått på ritningen. Axlar sätts inte ut i 3d-vyer.
7_base_plate – Undvik att skapa mått på ritningen. Avstånden mellan hålen saknas.
8_main_frame – Undvik att skapa mått på ritningen.
8_main_frame_top – Undvik att skapa mått på ritningen. Flytta på texten så att den inte
krockar med annat. Snitt A behöver märkas ut var det kommer ifrån.
Hemtentamen – Ritteknik
Uppgift
1
2
3
4
5
Summa
Poäng
3,5
3,5
3
5
4
19
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards