Resultat och log
Uppgift
Inlämningsuppgift 1
Inlämningsuppgift 2
Inlämningsuppgift 3
Inlämningsuppgift 4
Inlämningsuppgift 5
Projektuppgift 1
Projektuppgift 2
Hemtentamen
Status
Godkänd
Godkänd
Rest
Godkänd
Rest
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Log
2008-02-28
2008-03-05
2008-03-11
2008-03-17
2008-03-18
2008-04-01
2008-04-02
2008-06-11
2008-06-19
2008-04-30
Inlämningsuppgift 1
Bilaga 1
- Frigående hål för M10 ska vara diameter 11.
- Hålets diameter måttsätts bara i en vy, annars blir det dubbelmåttsättning.
Bilaga 2
- M10 måttsätts bara i en vy, annars blir det dubbelmåttsättning.
- Öppna cirkeln för gängan lite.
- Förläng gängans djup ett par mm så får skruven lite marginal.
Bilaga 3
- Skruvskallen skall inte snittmarkeras.
- Skymdalinjer skall inte användas i snittade vyer.
- (Skymdalinjer behövs inte i den nedre vyn.)
Inlämningsuppgift 2
Bilaga 1
Kodnyckel för kommentarer
1. Måttsätt mellan centrumaxlar, höjder, längder och avstånds mått.
2. Vinkeln 30 grader saknas i den nedre vyn. (Mellan klon och cylindern.)
3. Vinkeln 15 grader saknas i den nedre vyn. (På klon längst ut.) 4.2xR5 är inte utsatt i den
nedre vyn mellan vinkeldelen och klon.
5. Radier sätts ut till centrum i de stora öppningarna, diametern mellan klackarna.
6. Fasen ej utsatt i den övre vyn. 1x45(grader)
7. Höjden på klon i övre vyn saknas.
8. Höjden på örat i övre vyn saknas.
9. Höjden på cylindern i övre vyn saknas.
1, 2, 3, 4, 7, 8
Bilaga 2
Kodnyckel för kommentarer
1. Vänstra vyn: Utgå från toppen och ned för utvändiga och synliga detaljer.
2. Högra vyn: Utgå från botten och upp för invändiga och snittade detaljer som de små hålen.
3. M12 gängat hål ej utsatt.
4. Mått är utsatta upp och ned. De ska kunna läsas liggande när pappret vrids 90 grader
medurs.
5. Radier saknas. 2xR1 och/eller 2xR3.
6. Fasen saknas 1x45(grader)
7. Måttsätt spårets bredd (3mm).
1, 2, Glöm inte att sätta ut diametertecken
Inlämningsuppgift 3
Lösningsförslag, ordning i modellträdet.
-
Radierna på utsidan saknas.
Det går att göra alla radier med bara en eller två features.
Lägg skalet nästsist innan diameter 15 hålet.
Version 2
- Bra!
Inlämningsuppgift 4
Spårbredden ej utsatt, axelns totallängd ej utsatt.
Dessa features behövs inte, du kan bygga på som nedan i alla fall.
Extra onödiga mått, kan undvikas med låsningar.
Avstånd från kanten (12) saknas. Fasen ej måttsatt med 45 grader, kan göras med chamfer.
Längden 15 saknas.
Spåret i änden saknas.
Ta bort de features som inte behövs.
Version 2
Radien behövs inte om skissen låsens helt.
Sätt djupet 16,13 till through all istället. Ersätt 20,5 med 3 för tjockleken på väggen.
Lås höjden 16,07 mot modellen så behövs inte måttet. Om skissen görs symetrisk så behövs
inte måttet 3. Sätt djupet till through all istället för 20.
Ersätt 5,14 och 2,51 med through all. 1,5-måttet ska gå till undersidan av axeln.
Bredden 2 saknas.
Inlämningsuppgift 5
Vinkeln skulle sättas till 45 grader.
Vinkeln skulle sättas till 90 grader.
Projektuppgift 1 - Grillen
Kommentarer har försvunnit.
Projektuppgift 2 – Valbar uppgift
Sammanställningar
Sammanstallning_1 – Stroke_slide sitter inte ordentligt, använd cylinder mot de övriga rören
så fungerar rörelserna bättre.
Detaljer
Pivot_support – Sätt hålets djup till through all.
Tee – Sätt hålets djup till through all. Se till att inte få med onödiga decimaler.
Pipetop – Undvik onödiga decimaler.
Pivot_block – Undvik onödiga decimaler.
Använd pattern för det andra hålet så att avståndet mellan hålen kommer med.
Offset_link – Undvik onödiga decimaler.
Sammanställningsritningar
Sammanst_pump – Visa axlar i de projicerade vyerna. Ställ snittmarkeringarna till 45/135
grader. Flytta in snittpilen så att den inte ligger utanför ritramen. Ritningsnummer saknas.
Sammanst_bas – Ritningsnummer saknas. Använd inte skymda linjer i 3D-vyer, det blir
plottrigt när man skriver ut det.
Sammanst:handtag – Ritningsnummer saknas.
Detaljritningar
Betong – Visa axlar.
guide_pipe – Visa axlar. Använd inte thick-pilen sätt ut innerdiametern eller tjockleken med
ett linjärt mått.
Handtag – Visa axlar. Använd inte thick-pilen sätt ut tjockleken med ett linjärt mått.
Offset_link – Visa axlar.
Pipe_top – Visa axlar. Använd inte thick-pilen sätt ut innerdiametern eller tjockleken med ett
linjärt mått.
Pivot_support – Visa axlar.
Pivot_block – Visa axlar.
Pump_handtag - Visa axlar.
Stroke_slide – Visa axlar.
Tee – Visa axlar.
Well_seal – 3D-snitt är ej standard.
Hemtentamen – Ritteknik
Uppgift
1
2
3
4
5
Summa
Poäng
2,5
3,5
4,5
5
4
19,5