Playbook - Coachprojektet 2011

Systematisk träning
Svenska Fotbollsakademin
24 januari 2011
Coachprojektet 2010/2011
Mål med dagen
Ökad förståelse och kompetens i att analysera, planera
och leda kvalitativ och systematisk träning
Coachprojektet 2010/2011
Systematisk träning
Varför systematisk träning?
Coachprojektet 2010/2011
Innehåll
• Utformning av utbildningsplan i föreningen eller laget
• Utformning av spelidé - koppling mellan träning och match
• Träningsplanering
• Analys av spelarna och laget
Coachprojektet 2010/2011
Svensk handboll - kultur
Föreningen
Ideologi - Filosofi
Utbildningsplan
Spelidé
Analys
Träningsplanering
Förutsättningar
Träningsvecka
Träningspass
Moment - instruktion
Övning
Uppföljning
Svensk handboll – kultur
Faktorer som styr vår handbollsträning - diskussionspunkter
• Träningsförhållanden
• Tävlingssäsongen och seriesystem
• ”Den svenska modellen”
• Spelidé och spelsystem
• Lokalt – Nationellt – Internationellt
• Regeringen och förbunden
Coachprojektet 2010/2011
Föreningen
• Styrelse och medlemmar
• Föreningens storlek
• Region
Coachprojektet 2010/2011
Ideologi och filosofi
• Bredd och Elit
• Mål och inriktning
• Policy
• Utveckling och resultat
• Spelaren och laget
Coachprojektet 2010/2011
Utbildningsplan
Vad?
Utbildningsområden – Vad ska vi träna?
När?
Utbildningsfaser – När ska vi träna vad?
Hur?
Träningsmetoder – Hur ska vi träna?
Coachprojektet 2010/2011
Utbildningsområden
Handbollsträning
Fysisk träning
- Teknik
- Taktik
- Genombrott
- Passningar
- Skott
- Individuellt försvarsspel
- Spelträning
- Målvaktsträning
- Koordination
- Rörlighet
- Styrka
- Snabbhet
- Uthållighet
Mentalträning
Kost
Coachprojektet 2010/2011
Spelidé
Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match
Att utveckla en spelidé
1) Spelfilosofi – lagets identitet
2) Analys/prioritering utifrån handbollens fyra fundament
teknik – taktik – fysik – mentalitet
3) Spelmoment (metoder - inslag - situationer – lägen)
4) Spelsystem (utgångsposition – roll – anfallsspel/försvarsspel)
Coachprojektet 2010/2011
Spelfilosofi – lagets identitet
• Utvecklingsorienterad – resultatorienterad
• Anfallsorienterad – försvarsorienterad
• Utgår filosofin från spelarna, laget eller föreningen
Coachprojektet 2010/2011
Analys av träningen och laget
Lagets styrkor och svagheter inom:
Spelidé
Spelsystem
Teknik, taktik, fysik och mentalitet
TEKNIK
TAKTIK
FYSIK
MENTALITET
Resultat av:
Utbildningsplan
Träningsplanering
Genomförande av träningen
Coachprojektet 2010/2011
Analys av spelare
Screening – Skattning av egenskaper utifrån:
Teknik, taktik, fysik och mentalitet
Styrkor, svagheter och anpassning
Position och roll
Spelmoment, situationer och lägen
Spetsegenskap
Utifrån analysen skapas:
Individuell utvecklingsplan (spelarens dokument)
Handlingsplan (instruktörens dokument)
Genomförandet
Uppföljning genom:
Tester
Ny screening
Coachprojektet 2010/2011
Spelmoment
Fas 1
Fas 2
Anfall
Fas 3
Fas 4
Fas 5
Försvar
Fas 6
Fas 7
Fas 8
Coachprojektet 2010/2011
Spelidé
Ramverk för hur laget och spelarna ska agera vid match
Utgår från utbildningsplan och spelidé
Teman och periodisering (del av säsong, månad, vecka, träningspass)
Förutsättningar
Läger, cuper och turneringar
Matcher
Återhämtning
Logistik kring träningar
Coachprojektet 2010/2011
Att planera handbollsträning
Utbildningsplan
Spelidé
Period
Träningspass
Övning
”Nej, du får inte min övningsbank – du har ju inte mitt lag”
Leif Boork
Coachprojektet 2010/2011
Träningsmetoder
Isolerad – Funktionell
Styrda övningar – Fria övningar
Nivågruppering
Individuell träning
Progression i träningen
Med boll – Utan boll
Individanpassad träning
Positionsanpassad träning
Praktik – Teori
Repetition – Variation
Lekar - Tävlingar
Coachprojektet 2010/2011
Att planera träningspasset och övningen
•
Tema/Moment
•
Situation, variabel, variant
•
Förutsättningar
•
Isolerat - Funktionellt
•
Instruktion
•
Övningen - Organisation och anvisningar
•
Progression/stegring/utveckling
Coachprojektet 2010/2011
Moment
• Varianter
(alternativa tekniker inom momentet t ex: ”typ av skott”)
• Variabler
(varierade förutsättningar t ex ”motståndare framför eller motståndare
bakom”)
• Tekniker
(varierade utföranden t ex hoppskott eller kantskott)
• Situationer
(som spelaren hamnar i eller som uppstår)
• Lägen
(som spelaren söker)
Coachprojektet 2010/2011
Organisera övningen
Vilken organisation passar övningens syfte?
• Storlek
Yta
• Form
• Djup/bred
• Var i planen?
Antal spelare
Riktning
• Hur många, fördelning anfall/försvar, antal lag, balans mellan arbete och vila
• Riktningslöst eller riktningsbestämt
• Mål, typ av mål, mållinje
Mål/Poäng
• Antal mål/inga mål
• Poängsystem
Tid/Intervall
• Beroende av: Antalet spelare, yta (storlek/form) och syfte
Coachprojektet 2010/2011
Analys och uppföljning
Kontinuerlig analys av:
Laget
Träningen
Spelarna
Matchen
Genomför med hjälp av:
”Idrottsloopen”
Tester
Statistik
Video
Coachprojektet 2010/2011
Spelidé 2011”playbook”
Har föreningen en gemensam spelidé för 2011?
Annars är det upp till dig som tränare att skapa en spelidé!
Processen är startad! Hur går ni vidare?
Coachprojektet 2010/2011
Uppgift
Gruppuppgift/Enskild uppgift
Frågor:
1) Vilken spelfilosofi förespråkar du?
2) I vilken ordning prioriterar du de fyra fundamenten i din spelidé och
varför?
3) Ge några exempel hur du angriper spelmomenten i din spelidé
(metoder - inslag - situationer – lägen)
4) Vilket/vilka spelsystem föredrar du utifrån filosofi, fundament och
spelmoment?
Coachprojektet 2010/2011
 Föreläsning individuellträning 13 mars + match
 Teori och praktik instruktör 24 mars.
 Resa SM-finalerna boka!
Coachprojektet 2010/2011