Idrottsskador prevention 2

advertisement
Hur får vi våra spelare att
utvecklas och prestera resultat?
•
•
•
•
•
Må bra! Människoperspektivet
Tränings och spelidé
Helheter ”Triaden” P- Triangeln”
Filosofi. ”Ett tänk” Tanke – Känsla - Handling
Kombinationen ”Må bra och samtidigt prestera
och utvecklas” KASAM = meningsfullt,
hanterbart och begripligt
KASAM = Känsla Av Sammanhang
Download