Värmlands Handbollsförbunds
Lägerstege
Hur får vi våra spelare att utvecklas och
prestera resultat?
 Må bra! Människoperspektivet
 Tränings och spelidé
 Helheter ”Triaden” P- Triangeln”
 Filosofi. ”Ett tänk” Tanke – Känsla - Handling
 Kombinationen ”Må bra och samtidigt prestera och
utvecklas” KASAM = meningsfullt, hanterbart och begripligt
KASAM = Känsla Av Sammanhang
KASAM – perspektivet
KASAM = Känsla Av Sammanhang
2. Salutogent perspektiv
 Vad är det som leder till hälsa och prestation?
 Vilka faktorer påverkar hälsan i positiv riktning?
 Varför överlever och klarar en del av livet, trots alla
problem och umbäranden?
Nyckelorden
 Begriplighet
 Hanterbarhet
 Meningsfullhet
På och utanför planen
Meningsfullhet i handboll






Delaktighet – träning och match
Intresse/motiv – träning och match
Socialt – laganda och individualitet
Framtidstro – att våga tro på sin förmåga
Mål – vad har du/vi för mål på kort och lång sikt?
Vi jobbar med ALM ( ansträngning lärande, misstag
och GUL (glädje utmaning lärande).
Begriplighet i handboll
 Förutsägbarhet i träning/match
 Information i träning och match
 Kommunikation i träning och match
 Förståelse i träning och match
 Struktur i träning och match
 Insikt/medvetenhet i träning och match
Hanterbarhet i handboll
 Resurser – tekniska, taktiska, fysiska, mentala och
sociala.
 Kontroll – tester
 Bemästra – se ovan
 Kunskap – Vad? När? Hur? Varför?
 Kompetens – handlar om genomförandet, d.v.s.
verktygen/registret
 Påverka – handlar om ansvar, både från ledare och
spelare
Meningsfullhet
 Att skapa rimliga mål för spelarna och lagen
 Att göra träningen rolig och stimulerande för spelarna
 Att skapa hopp och optimism
Hur får man ”KASAM”
ALM + GUL+ BRA
+ KOL= Utveckling Resultat
Varför denna salutogena
filosofi?
 KASAM – har ett starkt samband med hälsa ” att må
bra är grunden för en prestationskultur” både för unga
och gamla
 KASAM – har en klart skyddande faktor i högrisk
situationer t.ex. att spela handboll på elitnivå är en
högrisksituation, där man är utsatt för mycket press
Varför denna salutogena
filosofi?
 KASAM – är inte genetiskt utan miljöbetingat ”
”Värmlands andan”. Vad innebär det att spela i
Värmlandslaget?
 KASAM – går alltid att förändra. Finns i vår kultur. Vad
är bra , mindre bra med den?
Varför är det så viktigt att uppleva
sammanhang?
 Hjälper oss att organisera vår vardag
 Hjälper oss att prioritera och sortera
 Kan skydda mot stress och utbrändhet
 Vet vad man kan göra tillsammans
 Skapar trygghet
 Detta kan göras på olika sätt!
KASAM = Känsla Av Sammanhang
Helhet
Förening
mål /
attityd
KASAM
taktik
psykologi
teknik
kost
fysiologi
(
Träningstriaden
Tekniken/
Taktiken
Fysiken
KASAM = känsla av
sammanhang
•Meningsfullt
•Hanterbart
•Begripligt
Mentala/
Sociala
Prestationstriangeln
KASAM
Handbollens
Komplexitet
Vad missar vi när vi ser en sådan här bild?
Vår filosofi/vision i vårt förbund
Spelaren skall äga sin träning
Spelaren skall äga sitt spel = KASAM
Spelarna skall äga sitt liv
Spelarutveckling - Helhetsperspektiv
Prestation
Ledarskap
ledarfilosofi
pers. utveckling
motivations
klimat
individuell coachning
kommunikation
återhämtning
KASAM
Match/träningsrutiner
Stresshantering
Koncentration
Självförtroende
Mentala förb.
Livsstil
Socialt stöd
Instruktion
kontakt med föräldrar
kontakt med skola
bygga nätverk
lagsammanhållning
motorisk inlärning
koordination
I individuell teknik/
”Progressionsmodellen”
Individuella samtal
beslutsfattande
attityder
etik/moral
planering
stresshantering
Personlighet
självkänsla
identitet
perfektionist
egen kontroll
Arbetsmetod
Teoridriven praktik
Tillämpning
Tillämpning
inlärning
program
mål/visioner
utbildning
utvärdering
KASAM
Observation
behov
bekräftelse
teorier analyser
fakta
principer
Definitioner
beskrivningar
samband
orsaker
effekter
forskning
KASAM
1.
SPELFÖRSTÅELSE
ARV
TRÄNING/RETNING
-mängd
-kvalité
SOCIAL SPELFÖRSTÅELSE
SPELINTELLIGENS
SPELUPPFATTNING
INTELLEKTUELL FÖRMÅGA
PERCEPTUELL FÖRMÅGA
-typ av träning
FYSISKA KVALITÉER
Styrka
Spänst
Snabbhet
Kognitiv och
Minnes
Mottag av stimuli
Perceptuell psykologi
Uthållighet
processer
Hämt
av
stimuli
Rörlighet
Position
Empati
Utv.Principer
Tankeprocesser
Uppgift
Emotioner
-cephalo kaudala Kroppsdim
Scanning
Ansvar
Känslor
-proximodestala Arv
Focusering
Inlärning
Trivsel
Igenkänning
Oberoende Oberoende
Associera
Kreativitet
av boll
av kropp
Fantisera
Upfattnings
teknik
-kraft
MönsterDrömma
förmåga
-kropp
igenkänningsteknik
Lirare
-tid
Koordinativa kval
Konsekvenser
Sociala roller
-rum
Problemlösnings
Trygghet
Sinnen
-proprioception
Automatisering
Hierarki
förmåga
Kompetens
-syn
-anpassning
Generalisering
-kombinations
Dra slutsater
Självtillit
-hörsel
-öga-hand
Resonera
-lukt
-öga-fot
Självklarheter
Analysera
-smak
öga-kropp
Kommunikation
Reflektera
-känsel
-reaktion
Roll
Relation
Spelförtroende
Kognition
Split vision
Motorisk
skicklighet
-balans
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SPELFÖRSTÅELSE
Så spelar vi handboll
Vi vill definiera ordet spelidé som en filosofi i hur vi ska spela handboll:
Individuellt, taktiskt/tekniskt
Kollektivt, taktiskt/tekniskt
I grunden är det den individuella tekniken och färdigheten som är avgörandet
för hur bra vi lyckas, gäller både försvar och anfall. Utifrån de kunskaper vi har
individuellt (och senare i utvecklingen även kollektivt) skapar vi i allt högre
utsträckning vårt spel tillsammans.
Vi spelar försvars- och anfallsspel
på hela spelplanen.
Vi tar oss till rätt avslut så snabbt
som möjligt.
Vi styr motståndarnas spel och
avslut – ger dem kort om tid och
liten yta att spela på.
Hur ser vår målbild ut när det gäller
individuella kunskaper/färdigheter
 gå förbi på båda sidor av sin försvarare
 skjuta över och på bägge sidorna om sin
försvarare
 ta emot och leverera en passning i maximal
fart( både röda/gröna)
 välja rätt samarbete
 ta ett rätt och klokt värderat avslut
 stoppa sin motståndare på hela plan; låsa,
skärma av, pressa
Våra målvakter ska kunna:
 rädda nära 50 procent av skotten med en väl
utvecklad och trygg grundteknik
 delta/dirigera tillbakadragandet, skära yta/ bryta
uppspel
 delta i/och organisera/dirigera försvarsspelet
 starta/dirigera uppspel/anfall – kontra (fas 1)
Nyckelord för spelidén i Lägerstegen
 INITIATIV – våga, individ/lag,
 RÖRELSE – alla riktningar, timing/balans
 KREATIVITET – påhittig, våga
 GLÄDJE – motivation. GUL – glädje, utvecklande
och lärande
 TEMPOVÄXLINGAR – ”kvicket” tanke – känsla -
handling
 STOR INDIVIDUELL TEKNIK – brett register –
måste ha verktygen för att kunna utföra
FÖRSVARSSPEL är;
 grunden till framgång och ska ses som en
”taktisk viljekamp” som går ut på att få tag på
bollen så fort och så smart som möjligt!
 Tänk på att om ett lag har ett samspelt försvar
kommer kontringarna automatiskt och
anfallsspelet därefter.
 Grunden för att lyckas med FÖRSVARSSPELET är
att varje individ kan värdera om motståndaren
ska skjuta, gå på genombrott, spela in eller
spela vidare
Vad är grunden för ett lyckat försvar?
 GRUNDSTÄLLNING – KOMMUNIKATION
 PACKA BOLLHÅLL – JOBBA ÖVER ZON
 STÖTA/SÄKRA – TÄCKA
 FOTARBETE – JOBBA MED ARMARNA
 TA BOLLEN I STUDSEN
 DIAGONALSTÄLLNING/SNEDSTÄLLNING
 VILJA – TUFFHET – INGE RESPEKT
 GÅ RUNT M6 – GÅ UR SPÄRR/LÅS UPP
 UPPGIFT HELA TIDEN
 VÄRDERA MOTSTÅNDAREN – SPELFÖRSTÅELSE
 MOD – KAMP!
 TÄTHET – BREDD – DJUP I ALLA SYSTEM
Progressionen - teknikmoment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Känna till – ex. skottfint
Förstå - ex. skottfint
Kan – ex. skottfint
Gör – ex. skottfint
Gör i fullfart – ex. skottfint
Använder i match – ex-skottfint
TEKNISK/TAKTISK
PROGRESSIONSMODELL:

MÖNSTER

(totalt samarbete av hela
 laget, men med stor
 individuell frihet)

 GRUNDER
 ANFALL - FÖRSVAR
 (samarbete 2 och 2 eller flera,
 utveckling av individuell
 teknik vid samarbete)


 INDIVIDUELL TEKNIK
 ANFALL - FÖRSVAR
 (individens handbollsspecifika teknik)

 GRUNDTEKNIK
 (individens handbollsspecifika grundteknik)

 KOORDINATIVA EGENSKAPER
 (individens generella teknik)
Spelaranalys
 Ett bra sätt att följa upp spelarens utveckling genom
åldersgrupperna är att dokumentera framstegen
genom spelaranalys. Analysen gör det enklare att se
vad spelaren behöver träna mera på samt hjälper
tränaren i träningsplaneringen
Moment
Känna till
Förstå
Kan
Gör
Gör i full fart
Använder i
match
Betyg 1 - 5
Teknik: Bollhantering
Kan studsa bollen med vänster och
höger hand
Kan dribbla bollen framåt - bakåt med
höger och vänster hand
Teknik: Passningar
Håller armen högt vid passning
Klarar löppass
Klarar studspass
Kan passa med den icke dominanta
handen (”fel” hand)
Kan hoppa och passa
Teknik: Skott 9M
Kan skjuta avstämt skott
Kan skjuta hoppskott
Teknik: Skott 6M
Kan hoppa in från linjen med armen
högt
Teknik: Skott K6
Kan skjuta från kanten med armen
högt
Teknik: Genombrott
Kan se luckan
Kan göra dubbelfint
Kan göra skottfint
Kan göra stegisättning
Kan göra egna finter
Teknik: Försvar
Kan grundställning försvar
Kan stöta – backa – arbeta i sidled
Kan säkra
Kan snedställa
Taktik
Förstår rollerna i ett 6 – 0 försvar
Förstår kontringsspelet
Namn
Född
Position