Kortfakta om barn, skola och utbildning i

Kortfakta om barn, skola och utbildning i Norrtälje 2016
"Vi ska göra alla barn och elever till vinnare"
2017-03-01
Det här är vår verksamhet
Såhär många miljoner kostar det:
Förskola. ............................ 311
Såhär många omfattas:
Barn i förskolan……………… …2 760
Barn i F-klass. ........................... 595
Grundskola. ...................... 577
Elever i grundskolan............... 5 483
Fritids. .................................. 47
Elever i grundsärskolan. .............. 46
Barn på fritids....................... .2 771
Gymnasieskola. ............... 208
Komvux. .............................. 16
Kulturskolan .......................... 17
Barn i kulturskolan................... 1 150
Elever i gymnasieskolan......... 1 7 8 5
Elever i gymnasiesärskolan. ........ 30
Vuxenstuderande
som läser en/flera kurser........... 378
SFI-studerande. ...................... 288
Så här har våra resultat i grundskolan utvecklats
2013
211
2014
214
2015
131
2015/16
2016
70
113
*) S v e r i g e s k o m m u n e r o c h l a n d s t i n g s r a n k n i n g a v l a n d e t s 2 9 0 s k o l k o m m u n e r . Rankningen
baseras på elevernas kunskapsresultat året före.
Så här ser det ut i kommunens förskolor
Förskolor
67 förskolor varav 36 är fristående.
Barn
Kommunal regi
Fristående regi
57% (80%*)
43% (20%*)
Personal
Barn per årsarbetare
Andel personal med högskoleutbildning
5 , 0 (5,2*)
36% (44%*)
Månadsanställda i de kommunala förskolorna
370 personer vilket motsvarar 3 5 0 heltidsarbetande.
Barn i åldern 1-5 år
Inskrivna i förskola
Antal barn inskrivna per avdelning
(*) Riksgenomsnittet
84% (83%*)
16,1 (16,7*)
Så här ser det ut i kommunens grundskolor
Grundskolor
34 grundskolor varav 7 är fristående.
Elever
I kommunal regi
79,3%
(85,3%*)
I fristående regi
22,5%
(14,7%*)
Antal elever per lärare
12,6
(12,1*)
Andel lärare med lärarlegitimation och
ämnesbehörighet
72%
(72,7%*)
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9
227,6
(229,2*)
Behöriga till gymnasiet
88,3%
(87,3%*)
Når målen i samtliga ämnen i årskurs 9
Når målen i alla ämnen i årskurs 6
77%
82,1%
(78,1%*)
(79,2%*)
Personal
Resultat
Månadsaställda i de kommunala grundskolorna
421 personer vilket motsvarar 4 1 7 heltidsårsarbetande.
(*) Riksgenomsnittet
Så här ser det ut i kommunens gymnasieskolor
Gymnasieskolor
4 gymnasieskolor, varav 3 är fristående.
Elever
På yrkesprogram
På högskoleförb. program
På introduktionsprogram
34,8%
47,5%
17,7%
(29,4%*)
(57,4%*)
(13,2%*)
11,5
70,4%
(11,9*)
(79,1%*)
13,9
63,1%
66,3%
(14,1*)
(72%*)
(74,2%*)
Personal
Antal elever per lärare
Andel lärare med lärarlegitimation och
ämnesbehörighet
Resultat
Genomsnittligt betygsvärde
Grundläggande behörighet till högskola
Elever som fullföljer gymnasiet på 3 år
Månadsanställda i den kommunala gymnasieskolan
173 personer vilket ä v e n motsvarar 173 heltidsarbetande
(*) Riksgenomsnittet
Härifrån kommer faktauppgifterna
Vad kostar det?
Bokslut 2016, (öppen förskola, pedagogisk omsorg, högskoleutbildning, uppdragsutbildning och
sysselsättningsåtgärder redovisas inte p g a för små tal).
Hur många omfattas?
Kommunens elevregistreringssystem Procapita j a n u a r i 2 0 1 7 .
Elever och personal?
Skolverkets databas SIRIS 2016. Obs. Uppgifterna som avser förskolan är från 201 5.
Resultat?
Skolverkets databas SIRIS 2016.
Anställda
Kommunens lönesystem, e-Compainon, januari 2017.
Information är ”färskvara”. Kortfakta uppdateras därför regelbundet på Norrtälje kommuns hemsida
www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg
BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET
Postadress:
Box 803, 761 28 Norrtälje
Besöksadress:
Estunavägen 14
Telefon: 0176-710 00
Webb: www.norrtalje.se