Kunskapshöjande insatser i arbetslivet med fokus på skadligt bruk

advertisement
Kunskapshöjande insats för
arbetslivet – med fokus
skadligt bruk
Projektet ”Kunskapshöjande insats för arbetslivet – med fokus skadligt bruk” drivs av Alna,
finansieras av Folkhälsomyndigheten och har som mål att öka kunskap om skadligt bruk på
arbetsplatsen. Med skadligt bruk menas ett bruk av alkohol, läkemedel, spel, illegala
droger, etc. som får negativa konsekvenser för arbetsplatsen. Projektets målgrupp är
studenter som genom sitt yrkesval kommer att komma i kontakt med de här frågorna och som
förväntas vara de som kan hantera situationen när de väl är ute i arbetslivet.
Nedanstående enkät är en del i uppföljningen av projektet
Länk till enkät: http://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=17481iiyikGjxqSTJLr5U
Om du inte kommer direkt till enkäten – kopiera länken till dig webbläsare så ska det
fungera!
Totalt medverkar 20 Personalvetarprogram eller motsvarande från universitet och högskolor
runt om i landet. Under hösten 2014 eller våren 2015 kommer alla deltagande
högskolor/universitet att erbjudas en utbildning/gästföreläsning; ”Hur hantera skadligt bruk
på arbetsplatsen”.
Enkäten är helt anonym, den är öppen fram till den 10 oktober och tar endast 5-10 minuter
att fylla i . Vi tackar på förhand för din medverkan!
Tommy Andersson, projektledare ([email protected])
Alna Sverige
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards