Alkohol

advertisement
Alkohol
Hur gör vi?
När är det ett riskbruk?
Veckokonsumtion:
 10 standardglas eller mer per vecka (kvinnor)
 15 standardglas eller mer per vecka (män)
Berusningsdrickande…
Intensivkonsumtion:
 4 standardglas (kvinnor) respektive
 5 standardglas (män) eller fler vid ett och
samma tillfälle (t ex under en kväll)
Vem är patienten?
Deprimerad?
Sömnlös?
Magproblem
Gravid?
Inför operation?
Ungdom?
Smärta?
Cancer?
Predisponerad?
Medicinerad?
Äldre?
Stressad?
Vilka skador?
Minskad fertilitet
Huvudvärk
Olycksfall
Hjärtinfarkt
Arytmier
Det är aldrig för sent
Sociala problem
att
ändra
sina
vanor
Magproblem
Dåligt humör
Infektionssjukdomar
Sömnstörningar
Neuropsykiatriska tillstånd
Stroke
Fosterskador
Högt BT
Cancer
Eksem
Hur identifierar och hjälper
vi patienter med riskbruk?
Vårdprocessen
Ställa frågor
Rådgivande samtal
Hänvisa vidare
Att ta upp frågan
 Vad
vet du själv om….?
 Bra, du vet ju redan en hel del! Vill du att
jag skall berätta mer om…?
 Vad tänker du om det? Är det något av
detta som har betydelse för dig?
 Ser patienten själv samband? Har du
någon gång funderat på om ditt besvär
påverkas av (t.ex.)alkohol?
Alkoholanamnes
 Frågor
som en del av flera frågor, utan att
vara knutet till symtom/sjukdom:
Använder du alkohol? Om ja, hur många
dagar dricker du? Vad dricker du då? Hur
mycket dricker du en typisk dag?
 Är du själv nöjd med dina alkoholvanor,
eller har det hänt att du funderat på att
dra ner?
Mätning av veckokonsumtion
Frågeformulär
 Lättare
att ta upp levnadsvanor, legitimt
 Patientfokus istället för sjukdomsfokus
 Hälsoprofil har positiv värdeladdning
 Visar omsorg om hela patienten, inte bara
sjukdom
 Press, skam, ge sken av goda vanor
 Vi kan ledas fel av en dålig vana
Förutsättningar för att lyckas
 Ett
frivilligt erbjudande utan press
 Framstå som ett mervärde – en positiv
överraskning
 Medicinskt ändamålsenligt – personalen
måste se nyttan
Konsumtionsfråga behövs ej
 ”Vad
gäller alkohol så påverkas de flesta
organ i kroppen även av normalt
drickande och det är vanligt att
åtminstone något organ är mer känsligt
än de övriga”…. Eller: ”För en del
patienter kan även en liten
alkoholkonsumtion faktisk påverka….”
 Testa samband inför återbesök halveringsexperimentet
2. Ge rekommendation om
alkoholkonsumtion med mindre risk
Råd till riskkonsumenter
Byt starköl mot
mellanöl…
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Fråga om patienten vill ha hjälp
Hänvisa till aktuella självhjälpssidor på nätet
Hänvisa vidare till specialist
 Alkohollinjen:
www.alkohollinjen.se
020-84 44 48
 Alkoholprofilen
www.alkoholprofilen.se
 Alkoholhjälpen:
www.alkoholhjalpen.se
 Alna
 AA
http://www.alna.se
(anonyma alkoholister)
 Råd- och behandlingsenheter
 Beroendepsykiatrin
Bra för hjärtat?
0,6 dl vin….
Det finns alkoholfria alternativ...
Download