Rutiner för riskmissbruk på Hälsocentralen i Hultsfred

advertisement
Rutiner för riskmissbruk på Hälsocentralen i Hultsfred
PM
Se också vårdprogram för riskbruk inom primärvården
Vem ska vi fråga om alkoholvanor ?
De som har depression ångest sömnproblem
Dyspepsi magproblem
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hypertoni
Diabetes
Värkproblematik
Övervikt
Trauma
Lyfta ämnet vid alkoholvecka två gånger per år
Vad ska vi fråga?
AUDIT se bilaga
Hur många dagar en vanlig vecka dricker du alkohol?
Hur många glas dricker du en typisk dag då du dricker?
Hur ofta under den senaste månaden har det blivit mer än 4 glas ( för kvinna) eller 5 glas ( för
man) vid ett och samma tillfälle?
Prover tas efter läkarordination
GT-gammaglutamyltransferas
MCV
CDT-kolhydratfattigttransferrin
Alkohol i blod eller utandningsluft
ASAT/ALAT
Urat
Triglycerider
Om patienten är riskbrukare Hur går sjuksköterskan, hälsokoordinatören och läkaren
vidare?
(Dokumentation under sökord alkohol. Journalför antal standardglas).
FRAMES-modellen ska användas
Motiverande samtal
Att ta några vita veckor för att känna efter hur du mår
Försök hitta alternativ till att dricka
Att dricka långsamt eller ta varannan vatten Kartlägg risksituationerna
Gör veckoregistrering med jämna mellanrum för att kartlägga konsumtionen
Att för extra stöd genom att ringa alkohollinjen 020-84 44 48
Uppföljning
Finns rutiner för screening av vårdsökande med ett riskbruk på hälsocentralen
Hur många patienter med riskbruk fångas upp under alkoholveckan?
Finns strukturerat omhändertagande av riskbrukare
Hur många av personalen har gått alkoholutbildning?
Revidering av detta PM ska ske en gång per år
Download