SUBSTANTIIVIT
Substantiivien taivutusluokat eli deklinaatiot
YKSIKKÖ
suku
luokka
EN
EN
1
2
EN
ETT
3
ETT
ETT
EN
4
5
epämääräinen
en väska
en pojke
en tidning
en bil
en kund
en banan
ett gymnasium
ett museum
ett häfte
ett hus
en läkare
en musiker
en ordförande
MONIKKO
määräinen
väskan
pojken
tidningen
bilen
kunden
bananen
gymnasiet
museet
häftet
huset
läkaren
musikern
ordföranden
epämääräinen
väskor
pojkar
tidningar
bilar
kunder
bananer
gymnasier
museer
häften
hus_
läkare_
musiker_
ordförande_
määräinen
väskorna
pojkarna
tidningarna
bilarna
kunderna
bananerna
gymnasierna
museerna
häftena
husen
läkarna
musikerna
ordförandena
Minkälaisia sanoja kuuluu mihinkin taivutusluokkaan?
● 1. taivutusluokkaan kuuluvat en-sukuiset a-päätteiset sanat (väska; paitsi historia 3) ja
muutamia en-sukuisia konsonanttiloppuisia sanoja (ros, våg, toffel)
● 2. taivutusluokkaan kuuluvat en-sukuiset e-päätteiset (pojke; paitsi else-loppuiset) ja
-ing ja -dom -päätteiset sanat (tidning, ungdom), osa en-sukuisista
konsonanttiloppuisista sanoista (bil) ja joitakin en-sukuisia yksikirjaimisia sanoja (å, ö)
● 3. taivutusluokkaan kuuluu osa en-sukuisista konsonanttilopuisista sanoista (kund),
en-sukuisia vokaaliloppuisia sanoja (kö, sko; muuhun kuin a-vokaaliin päättyviä), -nad
-loppuiset sanat (månad, byggnad), -else ja -het -päätteiset sanat (upplevelse, nyhet), ensukuiset sanat, joissa paino on sanan lopussa (banan), ett-sukuiset -eum ja -ium
-loppuiset sanat (museum, gymnasium; -um häviää taivutettaessa) ja ett-sukuiset
vokaaliloppuiset viimeiselle tavulle painotettavat sanat (kafé, parti, paraply, lotteri)
● 4. taivutusluokkaan kuuluvat ett-sukuiset vokaaliloppuiset sanat (häfte, tema; paitsi
viimeiselle tavulle painotettavat)
● 5. taivutusluokkaan kuuluvat ett-sukuiset konsonanttiloppuiset sanat (hus), en-sukuiset
-are, -ande ja -iker -päätteiset sanat (läkare, musiker, ordförande) ja joitakin en-sukuisia
sanoja (man, mus)
Vokaalinvaihdos monikossa mm. seuraavilla:
Huomaa!
en dotter, dottern, döttrar, döttrarna 2
en hand, handen, händer, händerna 3
en tand, tanden, tänder, tänderna 3
ett land, landet, länder, länderna 3
en natt, natten, nätter, nätterna 3
en stad, staden, städer, städerna 3
en son, sonen, söner, sönerna 3
en fot, foten, fötter, fötterna 3
en bok, boken, böcker, böckerna 3
en man, mannen, män, männen 5
en bror, brodern, bröder, bröderna 5
ett öga, ögat, ögon, ögonen 4
ett öra, örat, öron, öronen 4
Joillakin 3. luokkaan kuuluvilla
vokaaliloppuisilla sanoilla
monikon pääte on -r:
en sko, skon, skor, skorna
en ko, kon, kor, korna
en nordbo, norbon, nordbor, -na
en bastu, bastun, bastur, basturna