lektion_se_28227_Hafte om ordklasser

advertisement
 Ordklass
är en samling ord som används och
fungerar på samma sätt och därför ingår i
samma grupp.
Man har delat in orden på detta sätt, för att man lättare
skall kunna förstå orden, skilja dem åt och veta hur man
skall använda dem på rätt sätt.
http://slideplayer.se/slide/2537995/
Maria Holmberg, VUX, SFI, Skellefteå – www.lektion.se
Substantiv
Substantiv är ord som är namn på:
Saker: stol, boll, penna
Människor, djur, växter: läkare, häst, ros
Känslor och tillstånd: lycka, glädje, fred
Egennamn: Anders, Stockholm, Medelhavet
Ämnen: guld, luft, vatten
Aktiviteter: löptur, fotbollsmatch
Tid och mått: timme, eftermiddag, juli, meter
Substantiv kan vara konkreta eller abstrakta
Konkreta substantiv – saker vi kan ta på
Exempel: bil, katt, bok, stol, fönster
Abstrakta substantiv – substantiv som vi inte kan se eller
ta på
Exempel: kärlek, fred, lycka, sorg, hat
Maria Holmberg, VUX, SFI, Skellefteå – www.lektion.se
Pronomen
Pronomen är ord som man använder i stället för ett
substantiv för att förenkla och variera språket.
Exempel:
jag, du, hon, han, den, det, vi, ni, oss, de, dem, hennes, hans,
er, vår, denna, vem, min, din, någon
Adjektiv
Adjektiv är ord vi använder för att beskriva
substantiv eller pronomen.
Adjektivet böjs efter det substantiv eller pronomen
som det står tillsammans med.
Exempel:
stor, liten, röd, sur, gul, glad, fin, svart, lång, kort, söt,
varm, kall, mörk
Maria Holmberg, VUX, SFI, Skellefteå – www.lektion.se
Verb
Verb är ord som beskriver olika handlingar så kallade
processer. Det kan handla om vad någon gör, är eller blir,
tänker eller känner. Det kan också visa på att någon eller
något är i ett visst tillstånd.
Exempel:
springa, hoppa, studsa, tänka, se, spika, skriva, läsa, studera,
ringa, äta, köra, köpa, dricka, resa
Exempel på hjälpverb:
Har, kommer att, blir, är, kan, vill, ska, måste, bör, får
Adverb
Adverb är ord som beskriver en handling – verbet.
Olle sprang snabbt.
Adverb kan också ge mer information om en beskrivning –
ett adjektiv:
Stina är otroligt vacker.
Adverb är också ord som ger mer information om en
handlingsbeskrivning – hur någon utför något:
Rita arbetar mycket flitigt.
Exempel:
hemma, högt, mycket, väldigt och bra, långsamt,
Maria Holmberg, VUX, SFI, Skellefteå – www.lektion.se
Preposition
Ord som beskriver förhållanden mellan personer,
platser och saker.
Exempel:
av, bland, i, på, till, framför, utan, efter, över, bakom,
för, genom, hos inom, mellan, omkring, under
Konjunktion
Ord som binder samman ord eller grupper av ord
och beskriver förhållandet mellan dem i en mening.
Exempel:
och, men, för, om, eller, att, ifall, medan, innan, därför
att, eftersom, förrän, både och, antingen eller, även om
Interjektion
Ord som beskriver en stark känsla, hälsning eller
kommunikation av ljud.
Exempel:
usch, oj, aj, nej och hurra
Maria Holmberg, VUX, SFI, Skellefteå – www.lektion.se
Räkneord
Ord som beskriver antalet av något eller en plats i en
ordning.
Grundtal
Exempel:
ett, två, tre, fyra, fem
Ordningstal
Exempel:
första, andra, tredje, fjärde, femte
Maria Holmberg, VUX, SFI, Skellefteå – www.lektion.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards