Workshop om hur vi får våra hyresgäster att spara energi i

advertisement
Workshop om hur vi får våra hyresgäster att spara energi i
Sundsvall 2011-03-24
Vad görs idag bland deltagande företag?
-
Info innan åtgärd: vad, varför samt vilken konsekvens åtgärden har (pappersinfo)
-
Individuell mätning
Info via hyresavi
Info via kundtidning, kopplat till miljö.
Tydliggöra energistatistik per fastighet/område
Få kunder att förstå att pengar går till annat trevligt.
Personlig kontakt
Frågar hyresgäster via enkäter
Infotavla i trapphuset (info om tvättstugor, här kan hyresgästerna komma med egna tips,
koppla till energideklarationerna)
Vid välkomnande av hyresgäster – informera om energi.
Långsamma hissar så att folk tar trapporna istället
Långsiktig plan för hyresgästkommunikation
Info i tvättstugan för hur man kan tvätta energisnålt
Betal tvättstuga
Månadens energitips på hyresavin
Utnyttja kuverten!
Info utanför hissen – tag trappen!
Hur stor del av hyran är kopplad till energianvändning? Kommunicera!
Energitips på hemsidan i kombination med informationsblad
Presenter med energitema till hyresgästerna.
En egen personalsång om Eloff Sparström (Solatum Hus & Hem)
Utse hyresgästambassadörer (med särskilt intresse för energi)
Anordna temadagar med energispar.
Obs – relatera inte besparing till lägre hyra.
Punktinsatser är mindre effektiva.
Nya idéer
-
Nattsänkning av temperatur
Släck belysning när du går
Rättvis värme
Återvinning: Fräscha återvinningsrum/moloker
En god vana tar 21 dagar att skapa
Öppna dörren för hand istället för automatöppnare om du kan.
-
Barn: Spel med ”energikunskap” spelas med hela familjen
Använd diskmaskin istället för handdisk
Skapa återanvändningsrum (som grovsoprum fast för fräscha grejor)
Ge hyresgästerna kunskap om energi. Genomför energiutbildning/seminarier med
inspirerande föreläsare.
Är elen för billig? Är vattnet för billigt?
Varmvatten – information strypning
Morot: Ny lekplats för bostadsområden som sparat energi
Gör en ”komedi” om hur man kan spara energi
Utmaning mellan hyresgäster och bostadsföretag; t ex cykla överallt/släcka lampor osv. Visa
vad som är möjligt att åstadkomma tillsammans.
Utveckla ett datorspel för barn om hur man sparar energi.
Ta en Gunde dusch
Mätning av vatten, värme och el
Utrusta alla lägenheter med diskmaskiner
Stäng fönster – ej öppningsbara
Snålspolande munstycken (dusch)
Vatten: Ta hand om regnvatten och använd till WC
Chokladkalender med energitips till barnen
Gör julkalendern på TV med energitema
Dela ut snygg termometer till hyresgästerna vid personligt besök.
Belöning, motivera, återkoppla
Låt ”energi” bli en del i områdets utseende, låt hyresgästerna dekorera sophus, illustrera
spartips.
Energispartävling i förskolor – informera barnen och personalen om hur man sparar energi.
Flera förskolor kan sedan tävla mot varandra och vinnaren får ett fint pris.
Visualisera elförbrukningen
Tävling: Vi förbrukar idag XXX kWh/år för värme och varmvatten. Kan vi tillsammans sänka till
YYY till 20120330 lottar vi ut en resa till medelhavet för två.
Vi erbjuder byte av spis till induktionstyp, på det kan en normalfamilj spara XX kWh/år.
Kostnad för byte läggs på hyran med 50 kr/mån.
Vinnande idéer
1. Energispartävling i förskolor – informera barnen och personalen om hur man sparar energi.
Flera förskolor kan sedan tävla mot varandra och vinnaren får ett fint pris.
2. Mätning av vatten, värme och el
3. Utveckla ett datorspel för barn om hur man sparar energi. (obs: Finns ett
Download