smb presenterar
överraskande krigshistoriska fakta
april 2011
Hitlers blixtkrig på Balkan
Av Anders Frankson
Blixtkrig på Balkan, ett mellanspel i väntan på Operation
Barbarossa. Ett bortglömt krig som förändrade Balkan och
Hitler triumferade igen över det brittiska imperiet. Ingenting verkade kunna stoppa den tyska diktatorn från att hans
mål. Jugoslavien styckades och Grekland ockuperades.
förberedelser för Operation Barbarossa, angreppet på Sovjetunionen. Bulgarien gick den 1 mars 1941 med på tysk sida och
tyska trupper kom att stationeras i Bulgarien.
Bröderna Wand i 72. tyska infanteridivisionen fick uppleva Bulgarien om våren. Den yngre brodern Karl insåg som
de flesta tyskar att de var där för att anfalla Grekland, frågan
var bara när. För Karl kändes tanken att kämpa mot grekerna
helt fel. Han drömde sig tillbaka till skolan och vad han hade
läst om det klassiska Grekland. Det kom som en sensation för
Allt gick dock inte tyskarnas väg under deras många förberedelser inför Operation Barbarossa 1941. En annan av Europas
diktatorer kom med i bilden. Italiens Benito Mussolini skulle
visa världen att Italien också var en stor nation och inte bara
Tyskland. Han startade först ett krig i Nordafrika sommaren
1940 mot britterna för att sedan i oktober samma år på Balkan anfalla mot Grekland från italienskt ockuperade Albanien. Hitler var måttligt road av kriget på Balkan för det kunde
inverka negativt på det planerade anfallet på Sovjetunionen.
De italienska anfallskrigen utvecklades sig snart till stora fiaskon. Hitler bestämde sig för att ingripa i slutet av 1940 för att
hjälpa sin vapenbroder. Han blev speciellt orolig över att britterna gick in på grekernas sida. De kunde därifrån hota den
rumänska oljan. Trots kriget på Balkan fortsatte tyskarna sina
Karl Wand i 72. tyska infan­
teridivisionen stationerades
i Bulgarien och gick till
angrepp mot de grekiska
gränsposteringarna den 6
april 1941.
Tyska Sturmgeschütz III (StuG III) vid inmarschen i Aten 1941.
1
Italiens Benito
Mussolini an­
fallskrig i Europa
utvecklades till
stora fiaskon. Tysk­
lands Adolf Hitler
beslutade sig för
att hjälpa Musso­
lini och det blev
anfallsoperationer
mot både Jugosla­
vien och Grekland.
Karl kändes som att han var i helvete. Han kom att förlora
medvetande och vaknade upp efter lång stund. Vid mörkrets
inbrott tog han sig tillbaka och fick besked att han var den
ende i sin grupp som hade överlevt.
Anfallet mot Grekland skulle inte avgöras med offensiven
mot Metaxas-linje utan av att pansar tog sig runt och förbi.Precis som den franska Maginot-linjens öde beseglades. Det var 5.
pansarkompaniet i 2. pansardivisionen som hade täten. Kapten Werner Kapferer med sina stridsvagnar rensade vägen mot
Thessaloniki och erövrade den sista bron intakt innan själva
staden. Thessaloniki föll den 9 april. De tyska trupperna från
Bulgarien kom via Jugoslavien. Dagen efter ansåg den grekiska
generalen som förde befälet över styrkorna i Metaxas-linjen
att det inte var någon idé att fortsätta motståndet då de var
helt avskurna.
I Jugoslavien skedde en liknande kupp då SS-kapten Fritz
Klingenberg ledde soldater ur sitt spaningskompani från SSdivision ”Reich” in i Belgrad och erövrade staden. Det jugoslaviska krigsministeriet var tomt så Klingenberg tog sig till tyska
ambassaden och vecklade ut en stor naziflagga samt förklarade
staden som ockuperad.
Det tyska kriget på Balkan blev kortvarigt. Redan den 17
april kapitulerade Jugoslavien och den 30 april gav Grekland
upp. De allierade styrkorna hade retirerat till Kreta. Tyskarna
kunde inte låta de allierade få behålla kontrollen över ön så
den 20 maj 1941 genomfördes en stor luftlandsättningsoperation med general Kurt Student och hans fallskärmsjägare för
att erövra Kreta. Efter hårda strider på ön kapitulerade de allierade den 1 juni 1941. Hitler och hans arméer hade segrat
igen och ännu ett blixtkrig var till handlingarna. Inget verkade
stoppa Hitlers framfart. Operation Barbarossas startdatum
kom att flyttas från 15 maj till 22 juni 1941.
bröderna Wand och många tyskar att Jugoslavien gick med i
Tysklands och Italiens stålpakt den 21 mars 1941, men säg den
lycka som varar för evigt. Reaktionen i Jugoslavien till stålpakten blev en statskupp den 27 mars 1941 som tog avstånd från
denna och distanserade sig från Tyskland. Hitler blev enormt
upprörd och gav order om en anfallsoperation mot både Jugoslavien och Grekland.
Redan den 6 april 1941 gick tyskarna till angrepp. Karl
låg tillsammans med sin grupp och inväntade artilleriet som
öppnade eld mot de grekiska gränsposteringarna. Karl skrek:
”Framåt” och de rusade mot de grekiska ställningarna i skydd
av artilleriet men möttes inte av någon eld. Det fanns inga grekiska soldater och hela anfallet blev ett slag i luften. Grekerna
hade blivit förvarnade och dragit sig tillbaka till sin utmärkta
Metaxas-linje, en grekisk Maginotlinje, för försvar mot Bulgarien.
Karls division avancerade framåt och kom i kontakt med
Metaxas-linje där divisionen utsattes för tung eld. Anfallsförberedelser satte igång men Karl och hans grupp kom under
häftig beskjutning och fick söka skydd. ”Två gånger träffades
min hjälm av kringflygande föremål. Det var som om döden
knackat på, och jag blev att alltmer övertygad om att detta
elddop var ett förebud om sista smörjelsen.” Den helvetiska
kanonaden fortsatte i minst en timme men för Karl kändes det
som att han var i helvete. Han kom att förlora medvetande och
vaknade upp efter lång stund. Vid mörkrets inbrott tog han sig
tillbaka och fick besked att han var den ende i sin grupp som
hade överlevt.
”Två gånger träffades min hjälm av kringflygande föremål.
Det var som om döden knackat på, och jag blev att alltmer övertygad om att detta elddop var ett förebud om sista smörjelsen.”
Den helvetiska kanonaden fortsatte i minst en timme men för
2
Ett bortglömt krig
på Balkan
Blixtkriget mot
pte loss sina styrkor på Balkan.
Idag är det 70 år sedan Hitler släp
l gav Jugoslaapri
17
den 6 april 1941. Redan den
Jugoslavien och Grekland inleddes
ade inte ha nåverk
v
Grekland detsamma. Hitler själ
vien upp och den 30 april gjorde
ärskare vid
ldsh
envå
var en annan av Europas många
got intresse av Balkan utan det
Balkan.
denna tid som orsakade kriget på
ar och Rom. Itai drömde om fornstora dagar, Ceas
Italiens starke man Benito Mussolin
1861. Innan hade
ades
den italienska republiken bild
lien firar i år 150 år som stat,
romartiden
till
baka
r så Mussolini sökte sig till
Italien vara splittrad i småstate
fascistiska Italien.
för att hitta sin förebild för hans
varit – snarare det
hans armé inte var vad Roms hade
Problemet för Mussolini var att
dsflyg och stridsstri
pien gjordes med hjälp av
motsatta. Italiens expansion i Etio
de italienska
lem
prob
ber 1940 visade dock vilka
gas. Anfallet mot Grekland i okto
nsiv slutaoffe
kors
motståndare. Mussolinis styr
trupperna hade mot en beslutsam
ien behövde
Ital
.
rera
en och var tvungen att reti
de med att armén blev tillbakaslag
stöd till
sitt
kt
skän
a
tvungen att ge då brittern
hjälp, vilket Tyskland också blev
a styrtisk
brit
såg
och
sti-oljefälten i Rumänien
Grekland. Hitler ville skydda Ploe
mot dessa.
kor i Grekland som ett direkt hot
g som
sen drog igång ännu ett blixtkri
Hitlers arméer med pansar i spet
ka
ntis
äffande strax innan den giga
ofta faller i glömska då det intr
där
ng
Balkan var en rörlig krigföri
operationen Barbarossa. Kriget på
enlägs
gt agerande och taktiska över
tyskarna igen visade ett mästerli
med
es
yrkor. Hela kriget avslutad
het på slagfältet med sina pansarst
på Kreta.
on
en enorm luftlandsättningsoperati
rki
Jugoslavien var före kriget en mona
Kriget kom att förändra Balkan.
t från ockupanter var det
och när Jugoslavien åter blev frit
styrde. Tito hade utkämpat ett
som
kommunistledaren Josip Broz Tito
tyskarna och deras allierade.
grymt och brutalt partisankrig med
Två
da kriget på Balkan? Med böckerna
Vill du veta mer om det bortglöm
i
om
läsa
Wand som du också kunde
bröder i Hitlers krig – om bröderna
er
Hitl
ade
de tyska generalerna som tjän
artikeln – och Vi var där! – om
får
ans
Balk
DVD-filmen Campaign in the
i historiens största krig – samt
kaper!
jupa dina militärhistoriska kuns
du ett utmärkt tillfälle att förd
e
mitt speciella Balkanpaket beståend
Om du blir medlem i SMB nu får du
ngen
idni
emst
en spännande DVD samt medl
av två militärhistoriska böcker,
Som bonus får du dessutom en stil
penn an & svär det i ett helt år.
–
or
Du betalar endast 149 kron
full och praktisk kamouflagepenna.
jag bjuder självklart på portot.
för att ta del av
Gå in på www.smb.nu/balkanpaket
ditt erbjudande
Med de bästa hälsningar
SMB
Per-Anders Lundström,Styresman för