Linda Ljungberg
150220
1.
Vi har årstiderna: sommar, höst, vinter och vår.
2.
Anledningen till att vi har olika årstider är att
jordaxeln lutar och att jorden snurrar runt solen.
3.
Det blir dag och natt eftersom jorden snurrar runt
sin egen axel.
4.
Det är 365 dagar på ett år.
Linda Ljungberg
150220
5.
Våra månader heter:
 januari
 februari
 mars
 april
 maj
 juni
 juli
 augusti
 september
 oktober
 november
 december
6.
April, juni, september och november har 30 dagar.
7.
Januari, mars, maj, juli, augusti, oktober och
december har 31 dagar.
8.
Februari har 28 dagar, och 29 dagar när det är
skottår.
9.
Området med luft kring jorden kallas atmosfär.
Linda Ljungberg
150220
10. Solen är ett glödande klot som består av gaser.
11. Det blir kallare på dagen när solen går i moln
eftersom molnet hindrar en del solstrålar från att nå
jorden.
12. Det blir kallare på natten när det inte finns några
moln eftersom då finns det inget som hindrar
värmen på jorden från att åka ut i universum.
13. I Europa mäter vi temperaturen i enheten grader
Celsius (°C).
14. Koldioxid och metan är gaser som gör så att
växthuseffekten ökar.
15. Solen värmer upp vattnet som dunstar och stiger
uppåt. Vattnet kyls av och blir små vattendroppar
som bildar moln. Vattendropparna blir större och
tyngre ända tills de blir så tunga så de faller ner och
det börjar regna, snöa eller hagla. Vattnet hamnar
på marken och rinner tillbaka till haven igen.
16. Dimma är som moln som bildas vid marken.
Dimma bildas när varm fuktig luft kyls ner. Den
kan bildas på olika sätt.
Linda Ljungberg
150220
 Om uppvärmd luft från land förs ut över en
vattenyta, som en sjö eller havet, kyls luften ner
och kondenserar till vattendroppar. Det beror
på att kall luft inte kan innehålla lika mycket
vattenånga som varm luft.
 Dimma kan också bildas en klar natt när luften
närmast den kalla marken kyls av, till exempel
på en äng en sommarkväll.
 Ett tredje sätt är när uppstigande luft från en
varm vattenyta blandas med den kalla luften
ovanför och kyls av, till exempel på hösten över
ett vattendrag.
Dimma är mycket små vattendroppar som
svävar i luften och som det är svårt att se
igenom.
17. Hagel är vattendroppar som frusit till is i flera lager.
18. En regnbåge uppstår när solen lyser samtidigt som
det regnar. När solstrålarna träffar regndropparna så
delas solens vita ljus upp i sina olika färger
(ROGGBIV).
19. Åska och blixt uppstår när varm och kall luft
krockar. Då slits atomerna sönder och de positivt
laddade protonerna stiger uppåt i molnet och de
Linda Ljungberg
150220
negativt laddade elektronerna åker neråt i molnet.
Elektronerna letar sig ner till marken och det är då
vi ser blixten. Elektronerna åker så fort att den
knuffar undan luften, som då börjar röra sig. Luften
som rör sig skapar ljud och det blir en smäll alltså
åskan.
20. Atomer är pyttesmå byggstenar som allt i
universum är uppbyggt av. De består av en kärna av
protoner och neutroner. Runt kärnan svävar
elektroner. Protonerna är positivt laddade
(plusladdade) och elektronerna är negativt laddade
(minusladdade). Neutronerna är neutrala (ingen
laddning).