Varför plus-eller bankgiro?

advertisement
Varför plus-eller bankgiro?
Eftersom en förening är en egen juridisk person så skall föreningen föra sina egna räkenskaper. Med detta
menas att föreningen ansvarar självt för sina tillgångar och skulder och hur pengar kommer in och går ut ur
föreningen. För att kunna betala och erhålla pengar idag är det i stort sett nödvändigt att ha ett plus- eller
bankgiro.
För idrottsföreningar är det en förutsättning att ha pg/bg för att kunna ta del av lok-stödet och
Idrottslyftsmedel. RF betalar bara ut medel till pg/bg som är registrerat på den organisation som
utbetalningen är avsedd för. En förening kan därför inte använda sig av exempelvis sin skolas pg/bg.
En förutsättning för att en förening skall kunna få ett pg/bg är att föreningen har ordnat ett
organisationsnummer från skattemyndigheten.
När ni sedan får ert organisationsnummer vänder ni er till Plusgirot eller om ni föredrar Bankgirot för att
ordna erat giro!
Observera att det inte räcker med ett bankkonto utan det måste vara ett giro!
Download