Välbefinnande i arbetet ökar produktiviteten

Välbefinnande i arbetet ökar
produktiviteten
Arbetshälsa grundar sig på en balans mellan gott
ledarskap, en trygg och hälsosam arbetsmiljö,
personalens yrkeskompetens och den anställdas
egen livskontroll.
Veritas erbjuder arbetshälsotjänster till alla
sina kunder. I våra tjänster ingår Serious Funverktygsbacken för utveckling av arbetsmiljö
och hälsa, Avanti-arbetshälsoprogrammet samt
utbildningstjänster.
Fyra olika delområden
Människan och hennes välbefinnande utgör
en helhet. Veritas arbetshälsotjänster beaktar
arbetsledning, individens livskontroll, en sund och
trygg arbetsmiljö och den anställdas kompetens.
Alla delområden påverkar helheten och därför
måste man utveckla dem i lämplig jämnvikt.
Ledarskap
Livskontroll
Säkerhet
Kompetens
Ett gott arbetsklimat
Livssituationen,
En säker, sund och
En yrkeskunnig
skapas av företags-
hälsan och den
trivsam arbetsmiljö
personal är en garanti
ledningens och
psykiska balansen
minskar riskerna för
för ett framgångsrikt
chefernas dagliga
påverkar arbets-
arbetsrelaterade
företag.
ledarskap och dialog.
motivationen.
sjukdomar och olycksfall
Kompetensen ska hållas
Var och en bär huvud-
och ökar trivseln på
ansvaret för sin hälsa,
arbetsplatsen.
aktuell och inskolningen
ska vara systematisk.
men arbetsgivaren bör
erbjuda förutsättningar
för en god livskontroll.
Vänd
Upprätthåll din arbetsförmåga med Serious
Fun-verktygen
Serious Fun är Veritas elektroniska verktygsback
för välbefinnande i arbetet. Vi har i backen samlat
praktiska guider och material som hjälper dig att
utveckla ditt företag och leda personalen.
Här hittar du också vinkar och aktuell information
om arbetshälsa.
Till
•
•
•
•
•
exempel får du i Serious Fun-tjänsten:
En årskalender för arbetshälsa
Material om utvecklingssamtal
En modell för tidigt stöd
Infopaketet ”Säg nej till arbetsplatsmobbning!”
…och mycket mer!
Med hjälp av Serious Fun-verktygsbacken sköter
också företagaren om sin arbetshälsa!
Avanti-arbetshälsoprogrammet
Utbildningstjänster
Veritas erbjuder utbildning i arbetshälsa för
personalen i sina kundföretag. År 2014 arrangerade
vi 49 utbildningstillfällen runt om i Finland. De som
deltagit i vår utbildning får Arbetarskyddscentralens
kort för Välbefinnande i arbetet.
Det lönar sig att satsa på välbefinnande
i arbete!
Alla åtgärder som syftar till att förbättra
välbefinnandet på arbetsplatsen kan ses som
en investering i företagets konkurrenskraft: i en
harmonisk arbetsgemenskap njuter de anställda
av sitt arbete, de gör bättre resultat och är mer
produktiva.
De anställda är företagets viktigaste resurs och
det lönar sig att satsa på dem.
Blev du intresserad av Veritas och våra tjänster?
Avanti är ledningens verktyg för strategisk
planering. Avanti är till stor hjälp särskilt när
företaget inleder ett större utvecklingsprojekt
för välbefinnande i arbetet. Med tiden blir
utvecklingsplanen en del av företagets vardag.
Ta kontakt, tfn 010 55 010
[email protected]
www.veritas.fi
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas
PB 133 (Olofsvägen 2), 20101 Åbo
[email protected]
www.veritas.fi
Telefon
010 55 010
Fax
010 5501 690
www.twitter.com/veritas_fiFO-nummer
www.facebook.com/Tyoelakeote0141187-2