Träningslära

advertisement
Hälsa
KOST
SÖMN
STRESS
HÄLSA
ALKOHOL
MOTION
RELATIONER
LIVSSTIL
TOBAK
Vad är hälsa?
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt
och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av
sjukdom och svaghet.” (WHO)



Fysiskt välbefinnande
Psykiskt välbefinnande
Socialt välbefinnande
Hälsokorset
Må bra
Sjuk
Frisk
Må dåligt
Pillret för en bättre hälsa
Effekter av regelbunden fysisk aktivitet:








Stärkt immunförsvar.
Mindre ryggbesvär.
Starkare skelett.
Minskad risk för fallskador.
Ökad förmåga att bemästra stress/depression.
Ökad muskelstyrka, bättre uthållighet.
Minskad trötthet.
Kraftigt minskad risk för en rad folksjukdomar:



Diabetes typ2.
Hjärt- kärlsjukdomar/högt blodtryck/dåliga blodfetter.
Fetma.
Två aspekter av träning

För prestation (tävlingsprestation)



För allmänt välbefinnande



Effektivitet
Resultat
Mindre betydelse vad ni gör
Viktigast att ni är fysiskt aktiva
Vilket sätt tror du är lättast att genomföra i
ett livslångt perspektiv?
Rekommendationer FA

Positiva hälsovinster uppnås om Du är
fysiskt aktiv (FA):
Minst 30 minuter/dag på en måttlig
ansträngningsgrad.
Eller…
 Går minst 10 000 steg/dag.
 För att uppnå viktkontroll bör du vara FA minst
60 min/dag på en måttlig ansträngningsgrad.



Hur jobbigt är måttlig ansträngningsgrad?
Hur omsätter du detta i praktiken?
Borgs ansträngningsskala
BORGS ANSTRÄNGNINGSSKALA (RPE)
6
7
MYCKET, MYCKET LÄTT
8
9
MYCKET LÄTT
10
11
GANSKA LÄTT
12
13
NÅGOT ANSTRÄNGANDE
14
15
ANSTRÄNGANDE
16
17
MYCKET ANSTRÄNGANDE
18
19
MYCKET, MYCKET ANSTRÄNGANDE
20
MAXIMAL
Rekommendationer FA

Du bör också vara fysiskt aktiv 30-60
minuter 2-3 dagar/vecka på en högre
ansträngningsgrad.

Exempelvis genom löpning, cykling,
simning, bollsporter, dans etc.
Rekommendationer FA
Vem ska träna?
Men…

Oavsett om du tränar för prestation eller för
ditt allmänna välbefinnande (eller en
kombination av båda) så reagerar kroppen
på samma sätt!
Träningslära
Download