första vkr och mellankrigstiden

Första världskriget
1914-1918
10 miljoner döda och början till andra
världskriget
”Gäng 1”: Trippelalliansen eller
Centralmakterna
Österrike-Ungern: Habsburgarnas rike,
ett kejsardöme under Franz Joseph
Tysklands kejsare: Wilhelm ll
”Gäng 2”: Ententen
Ryssland, ett kejsardöme under tsar
Nikolaj II
Storbritanniens Asquith och Frankrikes
Poincaré. Två länder på god väg mot
demokrati
Kusiner och
fiender
Georg V: bytte namn från
Sachsen-Coburg-Gotha till
Windsor. Dog i överdos av
morfin och kokain
Nikolaj ll: sköts under den
ryska revolutionen 1917
tillsammans med hela sin
familj
Wilhelm ll: abdikerade
1918 och dog som en
mycket bitter man i exil i
Holland
Så vad bråkar de om?
Imperialism: Jakten på kolonier
Nationalism: Kampen för självständighet och tanken att
varje folkgrupp ska ha sitt eget land. Nytt då. Självklart idag?
Den nationalistiska drömmen om ett ”Storserbien” (Serbien var
självständigt) för alla slaviska folk som delvis ingick i det
Osmanska riket och i Österrike-Ungern. De som talar slaviska
språk bl. a. slovaker, serber, kroater, bosnier, slovener och ryssar
Rädslan för mäktiga grannar
Färdiggjorda krigsplaner
Outvecklad demokrati
Skotten i Sarajevo: I Bosniens
huvudstad Sarajevo. Bosnien var en
del av Österrike-Ungern. Juni 1914
Svarta veckan
• Ryssland förklarar krig mot Österrike-Ungern
för att skydda sitt slaviska ”broderfolk”.
• Tyskland, som är allierad med ÖsterrikeUngern, förklarar krig mot Ryssland för att
skydda sitt germanska ”broderfolk” och mot
Frankrike.
• Storbritannien och Frankrike rycker in för att
hjälpa Ryssland. Länderna förklarar alltså krig
mot Tyskland och Österrike-Ungern.
Det första världskriget startar i augusti
1914. Vad säger bilden oss? Varför är den tagen?
Kriget på västfronten inleds med att
den tyska planen sätts i verket
Kriget på östfronten
The great war
medeltida strategi men med moderna vapen
USA går med
Folkmordet på armenier
Fredsförhandlingarna i Versailles våren
1919
• Frankrike: knäcka Tysklands makt för gott, stort
skadestånd, Tyskland avväpnas för all framtid.
Frankrike kunde inte ”gömma sig” på andra sidan
havet. Tysklands 60 milj. mot Frankrikes 40 milj.
ett ständigt hot
• Storbritannien: Tyskland måste lämna ifrån sig
kolonierna, tyska flottan skulle skrotas, ingen
konkurrens på haven, inte knäcka Tyskland på
grund av maktbalansen på kontinenten.
• USA: stärka demokratin i Europa ”ett folk, en
nation, en stat”, NF, tveksam till hård fred
Freden 1918
Nya länder och krossade stormakter
Från kejsare till moderna parlament
Orsaker bakom det andra världskriget
Fredsvillkoren – skadeståndskravet.
Hyperinflation: 1923 kostade ett ägg
en biljon mark
Europa är svagt. USA ,den nya
stormakten, lånar ut pengar
Börskraschen 1929 – folk råkar i panik
och försöker sälja sina aktier, men
problemen har pågått en längre tid …
Jordbrukskris: lägre priser –
överproduktion – ännu lägre priser
Industrikris: överproduktion – låg
efterfrågan – folk avskedas – ännu
lägre efterfrågan – ännu fler avskedas
Krisen sprids i början av 30-talet till
resten av världen som genom sin
handel och sina lån är beroende av
USA
Liberalismen
Staten ska lämna ekonomin i
fred:
 Det naturliga är att spara sig
ur en kris
 Olönsamma företag är det
naturligt att lägga ner
 Ekonomin reglerar sig bäst
själv
Regeringarna gör allt fel: de tror att ekonomin kan
reglera sig själv samtidigt inför de höga tullar för att
skydda den egna ekonomin. När den fria handeln
överges hamnar hela den liberala ideologin i kris.
Kanske är kommunismen ett bättre alternativ?
Medelklassens liberala
partier förlorar makten
Den liberala ekonomin
överges
och de andra liberala
värdena kastas ut särskilt i
länder som är nybildade
eller bara haft demokrati ett
kort tag:
 Tryckfrihet
 Åsiktsfrihet
 Tron på vetenskapens
framsteg
 Tron på förnuft och
kompromissande inom
politiken
 Extrem konservatism
eller väldigt radikala
vänsteridéer tar över i
Europa
Länder i Europa där
demokratiska regeringar
överlever krisen:
Finland
Storbritannien
Irland
Sverige
Schweiz
Allt fler tyskar röstar på extrempartier
eftersom dessa är de enda partier som
aldrig haft makten och därför inte gjort
bort sig. 85% av de som röstade på
extrempartier var arbetslösa
J.M Keynes och Ernst Wigforss:
Staten ska vara extra aktiv när det är
ekonomisk kris. Den underbalanserade
budgeten för att öka konsumtionen!
Allt fler länder blir mindre
demokratiska, men Italien och
Tyskland går längst. Fascismen ses som
ett bättre alternativ än demokrati
(1) Fascismen är en antiideologi
(2) Känslor går före förnuft: Vi-känsla,
förhärligande av våld och manlighet
ger extas och känsla av meningsfullhet
Lockar främst män som hade svårt att klara sig i
Tyskland. Män som inte passade in eller förlorat
mycket. Några av Hitlers närmsta män:
• Ernst Röhm: hård och brutal officer som
saknade krigets ”meningsfullhet”
• Herman Göring: flygare under kriget, nu
arbetslös narkoman
• Dietrich Eckart: misslyckad poet, alkoholist och
mentalpatient
• Heinrich Himmler: hönsfarmare med
ekonomiska problem
(3) Vi mot alla andra. Det finns inga
klasser – bara ett folk som är bättre än
alla andra
Hitler kommer till makten genom demokratiska
val. 37% av rösterna 1932 gör att Hitler vinner
genom at de konservativa stöder honom. 1933
slukar han det konservativa partiet och avskaffar
demokratin.
Österrike, Tjeckoslovakien och Polen
1 september 1939 inleds anfallet mot
Polen. Två dagar senare förklarar Frankrike
och Storbritannien krig mot Tyskland
Inse att den liberala demokratin inte är
oövervinnerlig
Premiärminister Victor
Orban i Ungern
Avskaffa demokratin
Göra Ungern till en icke-liberal
stat
Demokrati är ineffektivt
Ryssland, Turkiet och Kina är
förebilder
Nya medielagar – censur
Domstolarnas oberoende är
avskaffad
Konstnärer som kritiserar
nationalismen åtalas
Antisemitismen och
homofobin ökar
Platsar detta land i EU??!!
Turkiets ledare Recep
Tayyip Erdogan
Forfarande en demokrati,
men styrt av en icke-demokrat
Valfusk där kurder och
oppositionella hindrades rösta
Statliga pengar till det egna
partiet AKPs valkampanj
Regimkritiska tidningar
stoppade
Utpressning gentemot EU –
står EU emot??!!