SCHEMA FÖR BIOKEMI 1, NKEA08, 9KE221, 6hp, HT - IFM

LINKÖPINGS UNIVERSITET
091012
SCHEMA FÖR BIOKEMI 1, NKEA08, 9KE221, 6hp, HT 2009
Dat. Dag Kl.
Moment
Lärare
Sal
Labskift
Vecka 44
27/10 ti
10.15-12.00
15.15-17.00
F: Kursinfo och introduktion MS
F: Proteiner I
MS
C4
VAL
8.15-10.00
13.15-15.00
15.15-19.00
F: Proteiner II
MS
F: Gelfiltrering+SDS-PAGE MS
Lab: Gelfiltrering
LA, TK
VAL
A1
BrLe
08.15-12.00
13.15-15.00
Lab: Gelfiltrering
F: Proteiner III
LA, TK
MS
BrLe
VAL
08.15-10.00
10.15-11.00
F: Proteiner IV
Dugga: Aminosyror
MS
MS/HH
C4
T1
E324
10.15-12.00
13.15-17.00
17.15-21.00
F: Enzymer
Lab: Gelfiltrering
Lab: Gelfiltrering
MS
LA, CA
LA, CA
A1
BrLe
BrLe
TBa
TBbKBb
8.15-10.00
13.15-17.00
F: Bioenergetik
Lab: Gelfiltrering
UC
LA, CA
C4
BrLe
KeFriLä
13.15-15.00
F: Glykolysen och Glukoneogenesen HH
C4
9/11 må
08.15-12.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett PW, TK
BrLe
Bio
10/12 ti
10.15-12.00
13.15-17.00
F: Citronsyracykeln HH
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett PW, TK
A1
BrLe
KBa
12/11to
13.15-15.00
F: Andningskedjan, ATPsyntas HH MS
A1
13/11fr
13.15-17.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett SH, TK
BrLe
29/10to
30/10 fr
KBTBBioLäKeFri
Bio
KBa
Vecka 45
2/11 må
3/11 ti
5/11to
6/11 fr
KBBioKeLä
TBFri
Vecka 46
TBa
Vecka 47
16/11 må 09.15-10.00
10.15-12.00
F: ADH MS
F: Lipidmetabolism I HH
A2
C2
17/11 ti
10.15-12.00
13.15-17.00
F: Lipidmetabolism II HH
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett PW, CA
C2
BrLe
KBbTBb
08.15-10.00
13.15-17.00
F: Reglering HH
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett PW, CA
C1
BrLe
KeFriLä
13.15-14.00
Le: Proteiner
E324
BioLäFri
19/11to
20/11fr
Vecka 48
23/11 må 09.15-10.00
24/11 ti
MS
Omdugga MS
A1
10.15-12.00
13.15-17.00
F: Nukleinsyror och replikation HH
Lab: ADH + SDS-gel PW, LA
Städning av lab.hurts och lab.plats
C4
BrLe/Sved
25/11on
8.15-10.00
F:Transkription och translation HH
A1
26/11 to
09.15-10.00
Le: Proteiner MS
E324
KBKe
27/11
08.15-12.00
Lab: ADH + SDS-gel PW, LA
Städning av lab.hurts och lab.plats
Le: Proteiner MS
BrLe/Sved
TBa
E324
TB
Lab: ADH + SDS-gel PW, LA
Städning av lab.hurts och lab.plats
Le: Kolhydrater och Lipider HH
BrLe/Sved
Bio
D36
TBLä
13.15-14.00
KBa
Vecka 49
30/11 må 08.15-12.00
13.15-15.00
1/12 ti
10.15-12.00
13.15-15.00
13.15-17.00
Le:Kolhydrater och Lipider HH
Le: Kolhydrater och Lipider HH
Lab: ADH + SDS-gel PW, LA
Städning av lab.hurts och lab.plats
E330
E324
BrLe/Sved
KBKe
BioFri
TBbKBb
3/12 to
13.15-17.00
Lab: ADH + SDS-gel PW, LA
Städning av lab.hurts och lab.plats
BrLe/Sved
KeFriLä
Vecka 50
7/12 må
10.15-12.00
Frågestund, övningstenta
MS HH
C4
Tentamen: 2009-12-17
F
Le
Lab
C2
A1
S-, T-, U- salar
VAL
E324
BL-salar
BrLe
Sve
Lärare:
Föreläsning
Lektion
Laboration
C-huset
A-huset
C-huset
Vallfarten
Fysikhuset
B-huset
Lab.lokaler Brönsted och Lewis
Lab.lokal Svedberg
Magdalena Svensson (MS)
Helena Herbertsson (HH)
Patricia Wennerstrand (PW)
Linda Andrén (LA)
Therese Klingstedt (TK)
Cecilia Andrésen (CA)
285686
285605
286604
282752
281362
286612
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Litteratur: Berg, Tymoczko, Stryer: ”Biochemistry” 6th ed. Finns att köpa i Bokakademien,
Kårallen. Boken tas med till föreläsningarna.
Ett kompendium med bl. a. hänvisningar till sidor och övningsuppgifter i Stryer, kompletteringar till
föreläsningarna, lektionsuppgifter, övningstentor och laborationsbeskrivningar kommer att kunna
köpas i Bokakademien, Kårallen.
Laborationerna görs i 2-mannagrupper (ev. 3-manna-) som är indelade i 5 lab.skift:
KBa
TBa
KBb + TBb
Bio
KeFriLä
Varje grupp lämnar in en lab.redogörelse för Gelfiltrering + SDS-PAGE samt en redogörelse för ADH.
Dugga Aminosyror är obligatorisk och krävs för godkänd lab.kurs.
Lektionsgrupper:
KBKe
TB(Lä)
BioFri(Lä)