Vecka 48 - IFM - Linköpings universitet

advertisement
LINKÖPINGS UNIVERSITET
110928
SCHEMA FÖR BIOKEMI 1, NKEA08, 9KE221, 9KE321, 9KE361, 6hp, HT 2011
Dat. Dag Kl.
Moment
Lärare
Sal
Labskift
Vecka 43
25/10 ti
17.15-19.00
F: Kursinfo och introduktion MS
A1
26/10on
13.15-15.00
15.15-17.00
F: Proteiner I
F: Proteiner II
C4
C4
27/10to
08.15-10.00
13.15-17.00
F: Gelfiltrering+SDS-PAGE AJ
Lab: Gelfiltrering
LH, AJ
C4
BrLe
BiobTBb
10.15-15.00
Lab: Gelfiltrering
LH, AJ
BrLe
KBa
31/10 må 10.15-12.00
F: Proteiner III
MS
C4
1/11 ti
08.15-10.00
F:Proteiner IV
MS
A2
2/11on
13.15-17.00
Lab: Gelfiltrering
LH, AJ
BrLe
KBb
3/11to
09.15-10.00
09.15-10.00
10.15-15.00
Dugga
Dugga
Lab: Gelfiltrering
MS
LH
LH, AJ
C1
P42
BrLe
KBTBLäKe
Bio
BioaKeLä
4/11 fr
10.15-15.00
Lab: Gelfiltrering
LH, AJ
BrLe
TBa
7/11 må
10.15-12.00
Fö: Bioenergetik
UC
8/11 ti
08.15-10-00
17.15-21.00
Fö: Enzymer
MS
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett AJ, TK
A2
BrLe
KBa
9/11on
13.15-17.00
17.15-21.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett AJ, TK
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett TK, AJ
BrLe
BrLe
BioaKeLä
KBb
10/11to
10.15-11.00
11.15-12.00
Omdugga MS
F: ADH LH
A2
A2
13.15-17.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett TK, AJ
BrLe
28/10 fr
MS
MS
Vecka 44
Vecka 45
A1
BiobTBb
11/11fr
10.15-15.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett AJ, TK
BrLe
TBa
14/11 må 10.15-12.00
F: Glykolysen och Glukoneogenesen HH
C1
16/11on
13.15-15.00
15.15-19.00
F: Citronsyracykeln HH
Lab: ADH + SDS-gel AJ, LH
Städning av lab.hurts och lab.plats
C4
BrLe/Sved BioaKeLä
17/11to
08.15-10.00
13.15-17.00
Le: Proteiner MS
Lab: ADH + SDS-gel AJ, LH
Städning av lab.hurts och lab.plats
E324
BrLe/Sved
KB
KBa
18/11fr
10.15-15.00
Lab: ADH + SDS-gel AJ, LH
Städning av lab.hurts och lab.plats
BrLe/Sved TB
KBb
21/11 må 10.15-12.00
F: Andningskedjan, ATPsyntas HH MS
A2
23/11on
13.15-17.00
Lab: ADH + SDS-gel AJ, LH
Städning av lab.hurts och lab.plats
BrLe/Sved
BiobTBb
24/11 to
08.15-10.00
13.15-17.00
Le: Proteiner
MS
Lab: ADH + SDS-gel AJ, LH
Städning av lab.hurts och lab.plats
BL32
BrLe/Sved
BioKe
TBa
25/11 fr
10.15-12.00
Le: Proteiner
G32
TBLä
29/11 ti
10.15-12.00
F: Lipidmetabolism I HH
C2
1/12to
13.15-15.00
F: Lipidmetabolism II HH
A2
2/12fr
10.15-12.00
F: Reglering HH
A2
10.15-12.00
Le:Kolhydrater och Lipider HH
P42
Vecka 46
Vecka 47
Vecka 48
Vecka 49
5/12må
KB
6/12ti
08.15-10.00
F: Nukleinsyror och replikation HH
A1
7/12on
13.15-15.00
15.15-17.00
Le: Kolhydrater och Lipider HH
Le: Kolhydrater och Lipider HH
P42
P42
8/12to
08.15-10.00
F:Transkription och translation HH
C1
9/12 ti
10.15-12.00
F:Genomgångs av tenta (101216) MS HH
A2
BioKe
TBLä
Tentamen: 2011-12-16, 14.00-18.00.
F
Le
Lab
C1, C2, C4
P42
A1, A2
G32
E324
BL32
BrLe
Sve
Lärare:
Föreläsning
Lektion
Laboration
C-huset
C-huset
A-huset
G-huset
Fysikhuset
B-huset
Lab.lokaler Brönsted och Lewis
Lab.lokal Svedberg
Magdalena Svensson (MS)
Helena Herbertsson (HH)
Annica Johnsson (AJ)
Linda Helmfors (LH)
Therese Klingstedt (TK)
285686
285605
286614
282752
281362
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Litteratur: Berg, Tymoczko, Stryer: ”Biochemistry” 7th ed. Finns att köpa i Bokakademien,
Kårallen. Boken tas med till föreläsningarna.
Ett kompendium med bl. a. hänvisningar till sidor och övningsuppgifter i Stryer, kompletteringar till
föreläsningarna, lektionsuppgifter, övningstentor och laborationsbeskrivningar kommer att kunna
köpas i Bokakademien, Kårallen.
Laborationerna görs i 2-mannagrupper (ev. 3-manna-) som är indelade i 5 lab.skift:
KBa
KBb
Bioa +Ke+Lä
Biob + TBb
TBa
Varje grupp lämnar in en lab.rapport för Gelfiltrering + SDS-PAGE samt en redogörelse för ADH.
Dugga Aminosyror är obligatorisk och krävs för godkänd lab.kurs.
Lektionsgrupper:
TB + Lä
Bio + Ke
KB
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards