Atomen i närbild

advertisement
Atomen i närbild
Under ett antal veckor ska vi fördjupa oss i atomens innersta, hur kemiska föreningar bildas,
jonbildning mm
Bedömning
Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har
avslutats. Bedömningen kommer att grundas på dina experiment i lab.salen, ditt arbete med
att sammanställa en lab.rappor, prov och muntlig redovisning av ett mindre arbete.
Det du ska kunna efter detta arbetsområde är:
 Känna till atomen och dess delar, molekyler och partikelmodellen för att
förklara materiens oförstörbarhet, kretslopp och fasövergångar
 Kunna skilja på en kemisk reaktion och fysikalisk omvandling och hur atomer
kan sättas ihop till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter
och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 Känna till någon historisk och nyare upptäckt inom kemin och hur det har
påverkat oss
 Källkritiskt granska information och argument som man möter i olika källor och
samhällsdiskussioner med koppling till kemi
 Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och
nanoteknik
 Separations-och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av
ämnen.
 Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp,
modeller och teorier.
 Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
 Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
 Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika
källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.
V. 40 Exoterma och endoterma reaktioner
Atomens uppbyggnad och det periodiska systemet
Grundboken
Lightboken
Läxa: läs sid. 288-293
Jobba med arbetshäftet
Lab
Läxa: läs sid. 146-148
Jobba med arbetshäftet
Lab
V. 41 Jonbildning, kemiska bindningar
Läxa: läs sid. 296-303
Jobba med arbetshäftet
Lab
Läxa: läs sid. 149-152
Jobba med arbetshäftet
Lab
V. 42 Neutroner, isotoper, atommassor
Läxa: Läs sid. 304-307
Jobba med arbetshäftet
Lab
V.43 Göra klart, Prov på teori och laborationer
V. 45 Nanoteknik
Miniarbete om Nanoteknik
Redovisning av arbetet
Läxa: Läs sid. 153
Jobba med arbetshäftet
Lab
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards