Vecka 50 - IFM - Linköpings universitet

advertisement
LINKÖPINGS UNIVERSITET
081001
SCHEMA FÖR BIOKEMI 1, NKEA03, 9KE221, 6hp, HT 2008
Dat. Dag Kl.
Moment
Lärare
Sal
Labskift
Vecka 44
27/10 må
08.15-10.00
10.15-12.00
F: Kursinfo och introduktion MS
F: Proteiner I
MS
A1
A1
28/10 ti
10.15-12.00
13.15-15.00
F: Proteiner II
MS
Le: Gelfiltrering+SDS-PAGE KB
C2
C2
8.15-10.00
13.15-17.00
F: Proteiner III
Lab: Gelfiltrering
MS
KB KA
A1
BrLe
KBaTBa
08.00-12.00
Lab: Gelfiltrering
KB KA
BrLe
KBb
08.15-10.00
10.15-11.00
F: Proteiner IV
Dugga: Aminosyror
MS
MS
C2
C2
E324
KBBioKeFriLä
TB
10.15-12.00
13.15-17.00
F: Enzymer
Lab: Gelfiltrering
MS
KB KA
C1
BrLe
TBb
8.15-10.00
13.15-17.00
F: Bioenergetik
Lab: Gelfiltrering
MS
KB KA
A2
BrLe
BiobKe
13.15-17.00
Lab: Gelfiltrering
KB KA
BrLe
BioaFriLä
30/10to
31/10fr
KBTBBioLäKeFri
Vecka 45
3/11 må
4/11 ti
6/11to
7/11fr
Vecka 46
10/11 må 10.15-12.00
F: Glykolysen och Glukoneogenesen HH C2
11/12 ti
13.15-17.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett KB KA
BrLe
KBaTBa
13/11to
08.15-10.00
13.15-17.00
F: Citronsyracykeln HH
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett KB KA
A1
BrLe
KBb
08.15-12.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett KB KA
BrLe
BioaFriLä
F: Andningskedjan, ATPsyntas HH MS
C4
14/11fr
Vecka 47
17/11 må 10.15-12.00
18/11 ti
10.15-12.00
F: Fotosyntesen HH
C4
20/11to
08.15-12.00
13.15-17.00
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett KB KA
Lab: SDS-PAGE+kalibr. av pipett KB KA
BrLe
BrLe
21/11fr
10.15-12.00
F: Lipidmetabolism 1 HH
C4
TBb
BiobKe
Vecka 48
24/11 må 09.15-10.00
10.15-12.00
Le: ADH KC
F: Lipidmetabolism II HH
C2
C2
KBTBBioFriLäKe
25/11 ti
08.15-10.00
13.15-17.00
F: Reglering
HH
Lab: ADH + SDS-gel KC PW
Städning av lab.hurts och lab.plats
A1
BrLe/Sved
KBaTBa
26/11on
08.00-12.00
Lab: ADH + SDS-gel KC PW
Städning av lab.hurts och lab.plats
BrLe/Sved
TBb
27/11 to
08.30-9.00
9.15-10.00
10.15-11.00
13.15-17.00
Omdugga MS
Le: Proteiner
MS
Le: Proteiner MS
Lab: ADH + SDS-gel KC PW
Städning av lab.hurts och lab.plats
C2
C2
E330
BrLe/Sved
BioKeFriLä
TB
KBbLä
1/12 må
08.15-12.00
Lab: ADH + SDS-gel KC PW
Städning av lab.hurts och lab.plats
BrLe/Sved
BiobKe
2/12 ti
10.15-11.00
13.15-17.00
Le: Proteiner MS
Lab: ADH + SDS-gel KC PW
Städning av lab.hurts och lab.plats
E330
BrLe/Sved
KB
BioaFri
4/12 to
08.15-10.00
Le: Kolhydrater och Lipider HH
E330
BioKeLäFri
8/12 må
10.15-12.00
Le: Kolhydrater och Lipider HH
E330
TB
9/12ti
10.15-12.00
13.15-15.00
Le: Kolhydrater och Lipider HH
Frågestund, övningstenta
MS HH
E330
A1
KB
Vecka 49
Vecka 50
Tentamen: 2009-01-08
F
Le
Lab
C2
A1
S-, T-, U- salar
E324
BL-salar
BrLe
Sve
Lärare:
Föreläsning
Lektion
Laboration
C-huset
A-huset
C-huset
Fysikhuset
B-huset
Lab.lokaler Brönsted och Lewis
Lab.lokal Svedberg
Magdalena Svensson (MS)
Kristina Borén (KB)
Helena Herbertsson (HH)
Patricia Wennerstrand (PW)
Karin Almstedt
Karin Carlsson
285686
282582
285605
286604
286604
281271
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Litteratur: Berg, Tymoczko, Stryer: ”Biochemistry” 6th ed. Finns att köpa i Bokakademien,
Kårallen. Boken tas med till föreläsningarna.
Ett kompendium med bl. a. hänvisningar till sidor och övningsuppgifter i Stryer, kompletteringar till
föreläsningarna, lektionsuppgifter, övningstentor och laborationsbeskrivningar kommer att kunna
köpas i Bokakademien, Kårallen.
Laborationerna görs i 2-mannagrupper (ev. 3-manna-) som är indelade i 5 lab.skift:
KBb
TBb
KBa + TBa
Bioa + Fri + Lä, Lä labbar med KBb vid ADH-lab.
Biob + Ke
Varje grupp lämnar in en lab.redogörelse för Gelfiltrering + SDS-PAGE samt en redogörelse för ADH.
Dugga Aminosyror är obligatorisk och krävs för godkänd lab.kurs.
Download