Lokal samverkan i det tobaksförebyggande arbetet

Välkommen till en utbildningsdag om
Tillsammans gör vi skillnad –
Om tobaksförebyggande arbete i
ungdomsmiljöer
Program den 23 april 2008 på Suderbys Herrgård
09.00 – 09.30
Registrering och kaffe
09.30 – 09.50
Inledning
09.50 – 12.00
Ungdomstiden förr och nu
Om att vara ung förr och nu, vad skiljer och vilka likheter finns.
Ungdomar och tobak
Vad vet vi om ungas tobaksbruk? Vilka faktorer påverkar? Vilka är i
riskzonen? Vilka samband finns med bruk av andra droger?
Samhällets tobaksförebyggande arbete
Från internationell till lokal nivå
Lokal samverkan i det tobaksförebyggande arbetet
Hur kan en framgångsrik lokal samverkan i det tobaksförebyggande
arbetet byggas?
Verksam metodik
Goda exempel på effektiva tobaksförebyggande program
12.00 – 13.00
LUNCH
13.00 – 13.15
Rivstart
En övning som belyser eftermiddagens tema
13.15 – 14.50
Framtidsverkstad
Gotland bäst på lokal samverkan kring ungdomar - hur når vi dit?
14.50 – 15.10
Kaffe
15.10 – 15.30
Framtidsverkstaden avslutas
15.30 – 16.00
Summering och sammanfattning av dagen.
Föreläsare: Maria Nilsson, socionom och forskare med mer än 25 års erfarenhet av
förebyggande arbete bland barn och ungdom i Västerbotten, från både skola, fritid
och socialtjänst.
Niklas Odén, metod- och verksamhetsutvecklare vid A Non Smoking Generation med
mångårig erfarenhet av förebyggande arbete i skola och andra ungdomsmiljöer.
Anmälan: Deltagande är gratis och ingår som en aktivitet i Folkhälsodagarna där
syftet är att lyfta fram olika metoder som är framgångsrika för ett hållbart liv.
Anmälan görs lämpligast via e-post, post eller telefon till Mona Wahlgren senast den
16 april. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Programmet finns också på www.gotland.se/folkhalsodagarna
Ytterligare information finns hos
Mona Wahlgren
Tobakspreventiva mottagningen
Tfn: 26 90 20
E–post:[email protected]
Cora Juniwik
Folkhälsoenheten
Tfn: 26 90 10
E–post [email protected]