Olika faktorer i olika typer av projekt

advertisement
Olika faktorer i olika typer av projekt
TYP AV
PROJEKT
LeveransProdukt /
System
Utveckling
Uppföljnings
Utvärderings
Utrednings-
MÅL
PLANERING
Operationellt Total
RESURSER
Tydliga och
givna
Visionärt
Stegvis
I ständig konkurrens med
linjen
Operationellt Enkel
Behovet ofta
negligerat
Effektinriktat Detaljerad Ofta inlånade
Problemorienterat
Administrativa Problemorienterat
ForskningsSökande
Rune Olsson, PIE, IEI, LiU
TID
ORGANISATION
Detaljerad
Detaljerad
ansvarsfördelning
För att uppnå
synergieffekter
Etappindelad
Sluttidpunkt
Ofta krav på
neutralitet
Sluttidpunkt
Starka krav på
neutralitet
Stegvis
Metodvalet styr Klar slutFör att uppnå
starkt behovet tidpunkt
synergieffekter
Iterativ
Metodvalet styr Etappindelad För att uppnå
starkt behovet
synergieffekter
Grov. och Genom ansökGrovt angiven Arbetsgrupp, lös i
successivt ningsförfarande
sin struktur
anpassad
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards