SMART Swedish Memory and Attention Re Training

advertisement
SMART
Swedish Memory and Attention Re Training
Kursdag i Kristiansand 2013-06-19
Ingrid van ´t Hooft Neuropsykolog/PhD
Neuropediatriska Rehabiliteringen
» Astrid Lindgrens Barnsjukhus
» Karolinska Universitets Sjukhuset/Karolinska institutet
ingrid van´t Hooft/SMART kursdag
Kristiansand
Giedd et al. 2006
POSTNATAL UTVECKLING
HJÄRNANS ”GROWTH SPURTS”
•
•
•
•
•
3-10 MÅNADER
2-4 ÅR
6-8 ÅR
10-12 ÅR
14-16 ÅR
Dessa ”growth spurts är kritiska faser för
hjärnans utveckling
ingrid van´t Hooft/SMART kursdag
Kristiansand
oral
GM volumes: 243 scans from 145 subjects
(Giedd et al 2006).
UTVECKLING ENLIGT HJÄRNAVBILDNING
(MRI)
• Stora anatomiska förändringar under utvecklingen.
• Vit substans = kontakten mellan nervceller(axon och dendriter)ökar lineärt
med minimala skillnader i kurvorna i de fyra loberna
• (frontal, parietal, temporal, occipital)
• Grå substans följer en omvänd u kurva med större variationer mellan olika
delar jämfört med vit
• DLPFC viktig för att kontrollera impulser mognar senast och når inte vuxen
dimension förrän vid 20 års ålder.
• Relationen mellan anatomiska förändringar och beteende förändringar är
inte klara och innebär fortfarande framtida mål för forskningen
ingrid van´t Hooft/SMART kursdag
Kristiansand
Ålder-Område
12 ÅR TERTIÄRA OMRÅDEN
EXEKUTIVA BLOCK III
Funktion
FORMELLT OPERATIONELLT
TÄNKANDE
Dysfunktion
SVÅRT MED ABSTRAKT
TÄNKANDE
REGLER,MATEMATIK
KROSSMODALA AKTIVITETER
MER INTEGRATIVA FUNKTIONER
KONKRET OPERATIONELLT
TÄNKANDE
SVÅRIGHETER MED
ABSTRAKTIONER
,LÄS OCH SKRIV
5 ÅR SEKUNDÄRA SENSORISKA OCH MOTORISKA KORTIKALA OMRÅDEN BLOCK II, III
FRÅN SENSORISKT TILL PRE
OPERATIONELLT TÄNKANDE,
SYMBOLFÖRSTÅELSE, SPRÅK
SPRÅKFÖRSENING.
FÖRSENAD BEGREPPS
BILDNING
2 ÅR PRIMÄRA SENSORISKA
OCH MOTORISKA KORTIKALA OMRÅDEN BLOCK II
SINNESINTRYCK OCH MOTORISKT UTFORSKANDESENSORIMOTORISKA PERIODEN
PERCEPTIONSSTÖRNING
MOTORISK KLUMPIGHET
8 ÅR TERTIÄRA KORTIKALA
OMRÅDEN
BLOCK II OCH III
NYFÖDD HJÄRNSTAMM
DELAR AV RAS BLOCK1
REGLERING AV VITALA
FUNKTIONER
MINNET
The hypothesized structure of human memory
(Tulving, Gazzaniga 2006)
Korttidsminnet
Sensoriskt minne
Arbetsminne/Korttidsminne
Långtidsminnet
Medvetet
Episodiskt minne
Händelser
Autobiografi
Personliga erfarenheter
från speciell tid och plats
Omedvetet
Semantiskt
Fakta
Procedurminne
Perceptuell
representation
Klassisk
Konditionering
Icke associativ
inlärning
Färdigheter
Kognitiva och motoriska
Kunskaper om omvärlden
objekt
Språk,
begrepp,
Perceptuell
”Priming”
ingrid van´t Hooft/SMART kursdag
Kristiansand
Konditionerat
svar mellan
två responser
Habituering
Sensitization
KOGNITIV REHABILITERING
(Cicerone 2000, Carney 2000, Cappa 2003, Cappa 2005)
”Cognitive training is a theoretically based, specific and repeated training of
impaired cognitive processes, with the aim to reduce behavioural changes due
to CNS pathology”.
•
•
•
•
•
•
Funktions träning
Strategi träning
Medvetande göra
Anpassa miljö
Terapeutisk support
Informera och utbilda
ingrid van´t Hooft/SMART kursdag
Kristiansand
KOGNITIV TRÄNING FÖR BARN
FUNKTIONSTRÄNING
ADHD: (Williams 1989, Semrud-Clikeman et al. 1995, Kerns
1999, Semrud-Clikeman 1999, Klingberg 2002, Penkman
2004).
Förvärvad hjärnskada: (Thomson 1995, Brett & Laatsch 1998,
Thomson & Kerns 2000, Penkman 2004)
Cancer sjukdomar(Butler & Copeland 1998, Penkman 2004)
HOLISTISK KOGNITIV
TRÄNING
Cancer sjukdomar: (Hendriks 1996, Butler 2002).
ingrid van´t Hooft/SMART kursdag
Kristiansand
Vårdkedja för barn med förvärvad hjärnskada 0-18 år
Neurorehabiliteringen Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Medicinsk uppföljning sker på ALB vid stadiebyten
Medicinskt svåra till medelsvåra skador
Medicinskt lindriga skador
Utredning för barn mellan 2-6 år
Sjukhusvård och
dagrehabilitering vid ALB
Interna rehabteamet
RESURSTEAMET
Mobila förskoleteamet
Utredning och
uppföljning av skolbarn 7-18 år
ALB
Mobila skol teamet
2-6 år
aktiv rehabilitering
7-18 år
skolrehabilitering
RESURSTEAMET
RESURSTEAMET
Externa förskol rehabteamet
Externa skol rehabteamet
Hjärnskadeteamet
För barn
Habiliteringen
HEM, SKOLA, HABILITERING
ingrid van´t Hooft/SMART kursdag
18-25 år
Team för unga vuxna
Neurorehab Danderyd
Download