Röntgenutlåtande DT hjärna - preliminärbedömning - Rädda

advertisement
Röntgenutlåtande DT hjärna - preliminärbedömning - Rädda
hjärnan, röntgenavd, Gällivare sjukhus
Namn, personnummer
Radiologiska enheten

Röntgenassistent vid larm: Förbered omedelbar undersökning


Radiolog skriver preliminärbedömning
Skicka preliminärbedömning med patienten
Datortomografi skalle ( ifylles av radiolog)
Infarktutbredning >30% av arteria cerebri medias försörjningsområde
Fokal hjärnsvullnad omfattande >30% av hemisfären?
Intra- eller extracerebral blödning?
Subarachnoidalblödning?
Annan radiologisk kontraindikation mot trombolys
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
_____________________________
Undersökningen bedömd (klockslag)
________________________________________________________
Ansvarig radiolog (namnteckning och förtydligande)
- Hyperdens artär? Unilaterala, tubulära hyperdensa förändringar i relation till andra delar av samma kärl eller i
relation till det kontralaterala kärlet.
- Basala ganglier väl avgränsbara? Basala ganglier väl synliga i båda hemisfärerna? Asymmetri som inte kan
förklaras av att patienten ligger snett?
- Insula-kortex väl avgränsbart? Grå substans som omsluter insula-cisternen?
- Utsuddning av demarkationslinjen mellan grå och vit substans? Går det att följa de kortikala lagren som omsluter
båda hemisfärerna? Inga avbrott? Grå substans i anslutning till fissura interhemisfärica.
- Annan hypodensitet i grå eller vit substans som vid färsk infarkt? T ex i bakre skallgropen?
- Engagemang av insulacisternen? Asymmetri som inte kan förklaras av att patienten ligger snett?
- Engagemang av kortikala fåror? Asymmetri som inte kan förklaras av att patienten ligger snett?
- Kompression av ventriklarna? Äkta kompression eller normal asymmetri? Om kompression ska den parakymala
hypodensiteten vara i anslutning till ventrikeln.
- Någon patologisk hyperdensitet? Förkalkning eller blödning? Kontrollera hjärnstam och basala ganglier. En liten
blödning kan vara svår att upptäcka i tidigt stadium.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna-Karin Lindmark
Anna-Karin Lindmark
1 av 1
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4441
2015-10-07
2.0
Download