Läsa läkemedelsnotat

advertisement
Läsa läkemedelsnotat
Klicka på läkeMedelsnotat och välj ”Visa notat/Läkemedelsnotat” i
vallistan.
Man kan välja att visa läkemedel via ATC-koder alternativt substans. Ta
Ctrl+G i respektive fält så visas en vallista (om du inte känner till
kod/substans).
Vill man leta bland samtliga läkemedelsnotat så trycker man enter förbi
ATC-kod och substans.
Klicka på det läkemedel där du vill läsa notatet så visas detta i högra rutan:
1
Dubbelklickar man på läkemedlet så får man upp ordinationsbilden:
Exempel på sökning via ATC-kod C:
2
Download