ATC-KODER

advertisement
ATC-KODER
ATC (Anatomical, Therapeutic, Chemical classification) är ett internationellt
klassificeringssystem för läkemedel, fastställt av WHO.
Syftet med systemet är att öka säkerheten vid läkemedelsanvändning.
Alla läkemedel tilldelas en ATC-kod efter anatomisk, terapeutisk, farmakologisk och kemisk tillhörighet.
Det finns 14 anatomiska/terapeutiska huvudgrupper:
A
B
C
D
G
Matsmältningsorgan och ämnesomsättning inkl insulin (Alimentary tract)
Hjärta och kretslopp (Cardiovascular system)
Hud (Dermatology)
Urin- och könsorgan samt könshormoner (Genito-urinary system)
Hormoner, exkl könshormoner och insuliner
L
Tumörer och rubbningar i immunsystemet (Lump – knöl)
Infektionssjukdomar (I används inte pga förväxlingsrisk med lilla L eller en etta)
M
Rörelseapparaten (Musculo-skeletal system)
P
Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel
S
Ögon och öron (Sensory organs)
N
R
V
Anatomisk huvudgrupp
N
1-ställig
Nervsystemet
Terapeutisk undergrupp
N02
3-ställig
Analgetika
Farmakologisk undergrupp
N02B
4-ställig
Lätta analgetika och antipyretika
Kemisk undergrupp
N02BE
5-ställig
Anilider inkl kombinationer
Kemisk substans
N02BE01 7-ställig
Paracetamol
Blod och blodbildande organ
H
J
Exempel:
Nervsystemet
Andningsorganen (Respiratory system)
Varia inkl antidoter
Läkemedelsförråden på sjukhusen i Jönköpings län sorteras i ATC-kodordning (terapeutiska grupper) för att
• minska risken vid en eventuell förväxling*
• underlätta vid generikabyten (namnbyte leder inte till byte av placering)
• underlätta vid sortimentsgenomgång
• öka kunskapen om ett läkemedels användningsområde och verkningsmekanism.
Ett läkemedel som innehåller den aktiva läkemedelssubstansen paracetamol
har en unik 7-ställig ATC-kod oavsett preparatnamn.
En läkemedelssubstans kan ha olika ATC-koder vid olika beredningsformer.
En substans kan ha en annan ACT-kod när den ingår i kombinationer av läkemedel. Uppgifter om läkemedels ATC-koder finns i Fass (www.fass.se).
ATC-kodklassificering används i
• internationella och nationella uppslagsverk och databaser över läkemedel
• datoriserade ordinationssystem för läkemedel, till exempel vid Interaktionsvarning och Varningsmärkning av läkemedel
• WHO:s internationella rapportering av biverkningar.
* 6000 patienter skadas varje år på grund av läkemedelsförväxlingar enligt ”Nätverket för patientsäkerhet” (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Sveriges Kommuner och landsting,
Läkarförbundet, Vårdförbundet och Vårdföretagarna) 2007.
Download