Bruks- och monteringsanvisning Frysskåp

advertisement
Bruks- och monteringsanvisning
Frysskåp
Läs ovillkorligen bruksanvisningen
innan du installerar och använder frysskåpet.
Därmed undviker du personskador och skador på frysskåpet.
sv - SE
M.-Nr. 09 760 080
Innehållsförteckning
Beskrivning av frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bidra till att skona miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Säkerhetsanvisningar och varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Energispartips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Koppla in och stänga av frysskåpet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Koppla in frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Använda frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Stänga av frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ytterligare inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Om frysskåpet ska stå oanvänt en längre tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rätt temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ställa in temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Möjliga inställningsvärden för temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Välja temperaturskala (Fahrenheit/Celsius) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Temperaturdisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Temperatur- och dörrlarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Använda snabbinfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ändra inredningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Flytta hyllplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hyllan ovanför ismaskinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Flytta dörrhyllor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fryskorgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Frysa in och förvara livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Maximal infrysningsmängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vad händer när man fryser in färska livsmedel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Förvara färdig djupfryst mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Frysa in livsmedel själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tina upp djupfrysta livsmedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Snabbkyla dryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Producera isbitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Automatisk avfrostning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2
Innehållsförteckning
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Före rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Insida och tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Islåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Frysdörrens tätningslister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hur man klarar av mindre fel själv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Vattenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Indikering för byte av vattenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Byta vattenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Bekräfta byte av vattenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Använda externt vattenfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Orsaker till ljud från frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Miele service och garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Garantitid och garantivillkor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Anvisningar för testinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Fastvattenanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Anvisningar för fastvattenanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Förbereda fastvattenanslutningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Montera den rostfria slangen på frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Elanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Monteringsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Uppställningsplats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Klimatklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Inbyggnadsnischens botten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Dörrupphängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Köksskåp/inbyggnadsskåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Placering side-by-side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Dörrens mått (öppningsvinkel 115°) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Inbyggnadsmått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Placering av el- och vattenanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Mått skåpfronter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3
Innehållsförteckning
Bygga in frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Verktyg och annat som du behöver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Frontplattans vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Inbyggnad i en rumsavdelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
I slutet av raden av köksskåp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rikta inbyggnadsnischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kontrollera inbyggnadsnischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Före inbyggnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Förbereda inbyggnadsnischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Monteringsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tippskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Fästa alternativt tippskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Skjuta in frysskåpet i nischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rikta frysskåpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Sätta fast frysskåpet i nischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Förbereda montering av frontplatta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Fästa frontplattan och rikta den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Fästa täckskydden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Fästa sockellisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Fästa luftavledaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4
Beskrivning av frysskåpet
a Aktiveringsknapp
b Inställning av temperatur i
frysskåpet
(X för kallare och Y för varmare)
c Till- och frånkoppling av
snabbinfrysningsfunktionen
d Till- och frånkoppling av
ismaskinen
e Avstängning av temperatur- respektive dörrlarmet (visas bara när larmet
är aktiverat)
f Uppmaning att byta vattenfiltret
5
Beskrivning av frysskåpet
a Dörrhylla
b Hyllplan
c Ismaskin
d Islåda
e Manöverpanel
f Spak för till- och frånkoppling av hela
frysskåpet
g Fryslådor
h Vattenfilter
6
Bidra till att skona miljön
Transportförpackning
Hantering av uttjänat frysskåp
Emballaget skyddar frysskåpet mot
transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och
är därför återvinningsbara.
Elektriska och elektroniska maskiner
som tjänat ut består av material som
kan återanvändas. De innehåller dock
även skadligt material som är nödvändigt för maskinernas funktion och
säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det
leda till hälsorisker eller skador på miljön. Lämna därför på inga villkor det uttjänade frysskåpet i hushållsavfallet.
Emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.
Fråga din kommun om möjligheten att
lämna in transportförpackningen för
återvinning.
Lämna istället in uttjänade elektriska
och elektroniska maskiner till en återvinningsstation.
Se till att rören i frysskåpet inte går sönder innan det lämnas in för miljövänligt
omhändertagande så att köldmediet i
kylkretsloppet och oljan i kompressorn
inte läcker ut.
Se till att det uttjänade frysskåpet förvaras barnsäkert tills det lämnas in för
omhändertagande. Se även information
i denna bruksanvisning under avsnittet
"Säkerhetsanvisningar och varningar".
7
Säkerhetsanvisningar och varningar
Detta frysskåp uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk
kan leda till person- och sakskador.
Läs bruksanvisningen noga innan frysskåpet tas i bruk. Bruksanvisningen innehåller viktig information om inbyggnad, säkerhet,
användning och skötsel. Genom att läsa bruksanvisningen skyddar du dig själv och undviker skador på frysskåpet.
Miele tar inget ansvar för skador som orsakats av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
Spara bruks- och monteringsanvisningen och överlämna den vid
ägarbyte.
, Risk för skador!
Frysskåpet är väldigt tungt och tenderar att tippa framåt när frysskåpsdörren är öppen. Håll frysskåpsdörren stängd tills frysskåpet har byggts in och är fäst i inbyggnadsnischen enligt bruks- och
monteringsanvisningen.
Användningsområde
~ Frysskåpet är avsett att användas i privata hushåll och i hushållsliknande miljöer. Det är inte avsett att användas utomhus.
~ Frysskåpet är endast avsett för förvaring av färdig djupfryst mat,
för infrysning av färska livsmedel samt beredning av is för hushållsbruk.
Alla andra användningsområden är otillåtna och kan eventuellt innebära fara för användaren.
8
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Frysskåpet lämpar sig inte för lagring och kylning av mediciner,
blodplasma, laboratoriepreparat och liknande ämnen eller produkter. Vid sådan användning kan de lagrade sakerna/varorna skadas
eller förstöras. Vidare är frysskåpet inte lämpat att användas på
platser med risk för explosion. Miele bär inget ansvar för skador som
förorsakats av ej ändamålsenlig eller felaktig användning.
~ Personer som på grund av sina fysiska, sensoriska eller psykiska
förmågor, eller på grund av bristande erfarenhet eller okunskap, inte
är kapabla att använda frysskåpet på ett säkert sätt måste hållas
under uppsikt vid användningen.
De får använda frysskåpet utan uppsikt endast om de fått utbildning
så att de kan använda det på ett säkert sätt. De som använder frysskåpet måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning.
Om det finns barn i hemmet
~ Barn under åtta år bör hållas borta från frysskåpet. De får endast
använda det under uppsikt.
~ Barn från åtta år och uppåt får endast använda frysskåpet utan
uppsikt om de känner till hur man använder det på ett säkert sätt.
Om barn ska använda frysskåpet måste de kunna se och förstå riskerna med att använda det på ett felaktigt sätt.
~ Barn får inte rengöra eller underhålla frysskåpet utan uppsikt.
~ Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av frysskåpet.
Låt aldrig barn leka med frysskåpet.
~ Man kan skada sig på gångjärnen. Särskilt barn bör hållas borta
från frysskåpet.
9
Säkerhetsanvisningar och varningar
~
Detta är förenat med livsfara! Tänk på att om du tar bort skiljeväggen i den stora fryskorgen så kan det vara frestande för barn att
sätta sig i korgen.
~ Risk för kvävning! Barn som leker med förpackningsmaterialet (till
exempel plastfolie) kan linda in sig i det eller dra det över huvudet
och kvävas. Låt inte barn komma i kontakt med förpackningsmaterial.
Teknisk säkerhet
~ Kylsystemets täthet är kontrollerad. Frysskåpet uppfyller gällande
säkerhetsbestämmelser och EG-riktlinjer.
~ Detta frysskåp innehåller köldmediet isobutan (R600a), en miljö-
mässigt hållbar men ändå brännbar naturgas. Det skadar inte ozonskiktet och förstärker inte växthuseffekten. Användning av detta
miljövänliga köldmedium har delvis lett till att frysskåpet har fått något högre driftljud. Förutom ljud från kompressorn kan det också
uppstå strömningsljud i hela kylsystemet. Dessa effekter är tyvärr
omöjliga att undvika men påverkar inte frysskåpets prestanda.
Se till att inga delar av kylsystemet skadas under transport och vid
uppställning och inbyggnad. Utsprutande köldmedium kan leda till
ögonskador!
Vid skador på frysskåpet bör du
– undvika öppen eld och saker som är lättantända
– bryta strömmen till frysskåpet
– vädra rummet där frysskåpet står i några minuter
– kontakta Miele service.
10
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Ju mer köldmedium ett frysskåp innehåller, desto större måste
rummet där det står vara. Om det skulle uppstå läckage kan det i
alltför små rum bildas en lättantändlig blandning av gas och luft.
Rummet måste vara minst 1 m3 per 8 g köldmedium. Mängden köldmedium framgår av typskylten som finns inuti frysskåpet.
~ För att undvika skador måste anslutningsdata (säkring, spänning
och frekvens) på typskylten överensstämma med elnätets. Jämför
dessa innan du ansluter frysskåpet. Låt i tveksamma fall en elektriker kontrollera installationen.
~ Frysskåpets elektriska säkerhet garanteras endast om det ansluts
till ett jordat eluttag som är installerat enligt gällande föreskrifter. Det
är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning är
uppfylld. Låt i tveksamma fall en elektriker kontrollera elinstallationen.
~ För att undvika risker för användaren måste anslutningskabeln,
om den är skadad, bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad fackman.
~ Grenuttag och förlängningskablar uppfyller inte den nödvändiga
säkerheten (brandfara). Anslut därför inte frysskåpet till elnätet med
något av dessa.
~ Om spänningsförande delar eller nätanslutningen kommer i kontakt med fukt kan det ge upphov till kortslutning. Ta därför inte frysskåpet i bruk på fuktiga platser där exempelvis mycket fukt och
stänk kan förekomma (till exempel garage, tvättstugor och så vidare).
~ Frysskåpet får inte användas på platser som inte är fasta (till
exempel båtar).
11
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Skador på frysskåpet kan utgöra en fara för din säkerhet. Kon-
trollera att frysskåpet inte har några synliga skador. Ta aldrig ett skadat frysskåp i bruk.
~ Använd endast frysskåpet när det är monterat. På så vis garanteras en säker funktion.
~ Vid installation, underhåll och reparation måste strömmen till frysskåpet vara bruten. Det är den endast i något av följande fall:
– När säkringarna är frånslagna.
– När skruvsäkringarna är helt utskruvade.
– När anslutningskabeln är utdragen ur eluttaget.
Dra i stickproppen, inte i anslutningskabeln, för att bryta strömmen.
~ Ej fackmässig installation, underhållsarbete eller reparation kan
innebära allvarlig fara för användaren. Installation och service får endast utföras av Miele service eller av Miele auktoriserad fackman.
~ Garantin upphör om frysskåpet repareras av någon annan än av
Miele auktoriserad service.
~ Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla
säkerhetskrav uppfylls. Defekta delar får endast bytas ut mot Mieles
originalreservdelar.
~ Miele ansvarar inte för skador som uppstått på grund av felaktig
fastvattenanslutning.
~ Anslutningen till det fasta vattennätet samt reparationer på ismaskinen får endast utföras av en av Miele auktoriserad fackman.
12
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Ismaskinen är inte avsedd för varmvattenanslutning.
~ Fastvattenanslutningen får inte genomföras till när frysskåpet är
anslutet till elnätet.
~ Du får aldrig röra vid de rörliga delarna på ismaskinens utmat-
ningsapparat eller värmeelementet på ismaskinen. Risk för skador!
Användning
~ Beroende på frysskåpets klimatklass får vissa fastställda rums-
temperaturer inte över- eller underskridas. Klimatklassen framgår av
typskylten på frysskåpets insida. En lägre rumstemperatur leder till
att kompressorn står stilla längre perioder vilket medför att frysskåpet inte kan hålla rätt temperatur.
~ För att säkerställa en fungerande ventilation får ventilationsöpp-
ningarna inte täckas för. Om så sker ökar energiförbrukningen och
skador på frysskåpet kan inte uteslutas.
~ Om fett- eller oljehaltiga livsmedel förvaras i frysskåpet, se till att
det fett eller den olja som eventuellt rinner ut inte kommer i kontakt
med frysskåpets plastdelar.
Då kan spänningssprickor i plasten bildas som kan leda till att plasten spricker helt.
~ Förvara inga explosiva ämnen eller produkter med brännbara
drivgaser (till exempel sprayburkar) i frysskåpet. Lättantändliga gasblandningar kan antändas av elektriska komponenter. Brand- och
explosionsrisk!
13
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Använd inga elektriska maskiner i frysskåpet (till exempel för att
tillverka mjukglass). Det kan leda till att det uppstår gnistor. Explosionsrisk!
~ Förvara inte flaskor eller burkar med kolsyrahaltiga drycker eller
vätskor som kan frysa i frysskåpet. Burkarna och flaskorna kan explodera. Risk för personskador samt skador på frysskåpet!
~ Flaskor som har förvarats i frysskåpet för snabbkylning måste tas
ut igen inom en timme. Annars kan de explodera. Risk för personskador samt skador på frysskåpet!
~ Ta inte i frysvaror och metalldelar med våta händer. Händerna
kan frysa fast. Risk för skador!
~ Stoppa aldrig isglass eller isbitar, som kommer direkt ur frysskåp-
et, i munnen. Den mycket låga temperaturen medför risk för att munnen eller tungan fryser fast vid frysgodset. Risk för skador!
~ Frys inte in upptinade eller delvis upptinade livsmedel igen. Förbruka dem så snabbt som möjligt, annars sjunker livsmedlens
näringsvärde och de förstörs. Upptinade livsmedel kan frysas in
igen efter det att de har tillagats.
~ Vid förtäring av livsmedel som förvarats för länge finns risk för
matförgiftning.
Hållbarheten beror på flera faktorer såsom livsmedlets färskhet,
dess kvalitet och förvaringstemperatur. Kontrollera livsmedelstillverkarens uppgifter om hållbarhetsdatum och förvaring!
~ För att förebygga eventuella sjukdomar får du aldrig avaktivera
uppmaningen om att byta vattenfilter!
14
Säkerhetsanvisningar och varningar
~ Använd endast originaltillbehör från Miele. Om ej godkända tillbehör används gäller inte längre garanti och/eller produktansvar och
Miele kan inte längre garantera att säkerhetsbestämmelserna uppfylls.
Rengöring och skötsel
~ Behandla aldrig frysskåpets dörrtätningar med olja eller fett.
Tätningslisterna blir då porösa med tiden.
~ Ångan i en ångrengörare kan komma åt spänningsförande delar
och orsaka kortslutning.
Använd därför aldrig ångrengörare vid rengöring av frysskåpet.
~ Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att
– ta bort frost- och isskikt
– lossa isblock och fastfrusna livsmedelsförpackningar.
Då tar kylslingorna skada och frysskåpet slutar fungera.
~ Ställ aldrig in elektriska värmeelement eller stearinljus i frysskåpet
för att påskynda avfrostningen. Plastmaterialet skadas.
~ Använd inga sprayer eller avisningsmedel.
De kan bilda explosiva gaser, innehålla för plasten skadliga lösnings- eller drivmedel eller vara hälsovådliga.
15
Säkerhetsanvisningar och varningar
Hantering av uttjänat frysskåp
~ Se till att göra dörrlåsen obrukbara innan frysskåpet lämnas in för
återvinning.
Därmed förhindras att barn som leker råkar låsa in sig och därmed
utsätts för livsfara.
~ Skada inga delar av frysskåpets kylsystem genom att exempelvis
– sticka hål på förångarens kylmedelskanaler
– bryta av rörledningar
– skrapa av ytbeläggningar.
Utsprutande köldmedium kan leda till ögonskador.
16
Energispartips
Normal energiförbrukning
Ökad energiförbrukning
Uppställning/sköt- I ventilerade rum.
sel
Skyddad från direkt solljus.
I slutna, oventilerade rum.
Temperaturinställning
I direkt solljus.
Inte bredvid en värmekälla
(element och/eller spis).
Bredvid en värmekälla (element och/eller spis).
Vid idealisk rumstemperatur
på 20 °C.
Vid hög rumstemperatur.
Täck inte över ventilationsöppningarna och rengör
dem regelbundet från
damm.
Vid övertäckta eller dammiga ventilationsöppningar.
Frys -18 °C
Vid hög inställning.
Ju lägre temperatur, desto
högre energiförbrukning!
17
Energispartips
Normal energiförbrukning
Användning
När lådorna, hyllplanen och
dörrhyllorna är placerade som
vid leverans.
Öppna frysdörren endast vid
behov och så kort tid som möjligt.
Sortera livsmedlen väl.
Att dörren öppnas ofta och
länge leder till kylförlust och
att varm rumsluft strömmar in.
Frysskåpet arbetar för att sänka temperaturen och kompressorn arbetar längre tid.
Ta med en kylväska när du
handlar och placera ut livsmedlen jämnt i frysskåpet.
Ställ tillbaka mat som du har
tagit ut så snabbt som möjligt
innan den blir för varm.
Låt varm mat och dryck svalna
innan den ställs in i frysskåpet.
Varm mat och rumstempererade livsmedel för med sig
värme in i frysskåpet.
Frysskåpet arbetar för att sänka temperaturen och kompressorn arbetar längre tid.
Förpacka livsmedlen väl eller
förvara dem väl övertäckta.
Avdunstning och kondensering av vätska i frysskåpet orsakar kylförlust.
Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet.
För att luftcirkulationen ska
vara god bör lådor och hyllplan inte vara överfyllda.
18
Ökad energiförbrukning
Koppla in och stänga av frysskåpet
Innan frysskåpet används första gången
^ Rengör frysskåpets insida och dess
tillbehör. Använd ljummet vatten och
torka sedan allt torrt med en trasa.
Om frysskåpet transporterades liggande, låt det stå upp cirka 8 timmar
efter transporten innan du ansluter
det.
Det är mycket viktigt för frysskåpets
fortsatta funktion!
Koppla in frysskåpet
^ Öppna frysskåpsdörren.
Låt frysskåpet förkylas några timmar
så att temperaturen är tillräckligt låg
innan du lägger in livsmedel.
Lägg in livsmedlen i frysskåpet först
när temperaturen är tillräckligt låg
(minst -18 °C).
Obs! Frysskåpet är inte spänningsfritt när det stängs av med till- och
frånkopplingsknappen!
Använda frysskåpet
Du behöver endast röra vid touchknapparna för att använda detta frysskåp.
Lägg märke till:
– En valbar touchknapp lyser alltid vitt.
^ Tryck på till- och frånkopplingsknappen.
– En vald touchknapp lyser alltid gult.
Knappen finns, framifrån sett, på höger
sida under manöverpanelen.
Kylningen påbörjas och innerbelysningen tänds när frysskåpsdörren öppnas.
^ Tryck på aktiveringsknappen så att
den lyser gult.
Till höger i manöverpanelen visas fler
touchknappar som du kan välja.
Dessutom lyser aktiveringsknappen på
manöverpanelen.
19
Koppla in och stänga av frysskåpet
Nu kan du
Ytterligare inställningar
– ändra temperatur
Du kan göra fler inställningar i inställningsläget.
– välja snabbinfrysningsfunktionen
– koppla in ismaskinen.
Mer information finns i respektive avsnitt.
För att lämna inställningsläget
I inställningsläget kan du välja vissa
funktioner och ändra deras inställningar. Dessa beskrivs i respektive avsnitt.
Översikt över valbara funktioner i inställningsläget:
Funktion
^ trycker du på aktiveringsknappen så
att den lyser vitt.
De senast gjorda inställningarna sparas.
Även om du inte trycker på aktiveringsknappen så växlar elektroniken tillbaka
till utgångsläget efter en liten stund.
Stänga av frysskåpet
^ Tryck på till- och frånkopplingsknappen.
Kylning och belysning stängs av.
20
Text
Komma till respektive läm- ;
na inställningsläget
Temperaturskala
(se avsnittet "Rätt temperatur")
†
Ingen funktion vald
;
Aktivera och avaktivera
knappljud (se avsnittet
"Koppla in och stänga av
frysskåpet").
=
Ingen funktion vald
^
Koppla in och stänga av frysskåpet
Aktivera och avaktivera knappljud
Om du inte vill att knapptryckningarna
ska bekräftas med en akustisk kvittering, knappljud, kan du avaktivera den.
^ Genom att trycka på knappen X kan
du nu välja om knappljudet ska aktiveras eller avaktiveras:
= 0: Knappljudet är avaktiverat
= 1: Knappljudet är aktiverat
= –: Tillbaka till menyn.
^ Bekräfta den nya inställningen
genom att trycka på aktiveringsknappen.
^ Tryck på aktiveringsknappen så att
den lyser gult.
^ Tryck upprepade gånger på touchknappen X tills ; visas i displayen.
^ Lägg märke till var knappen X är
utan att röra den.
^ Tryck nu igen på aktiveringsknappen
ända tills den lyser vitt och de andra
knapparna släcks.
^ Tryck nu på knappen X och håll kvar
fingret.
^ Tryck sedan en gång på aktiveringsknappen (släpp inte touchknappen
X!).
^ Tryck på aktiveringknappen.
Du har nu lämnat inställningsläget.
Under tiden du befinner dig i inställningsläget är dörrlarmet automatiskt
avaktiverat. Det aktiveras så snart
du stänger frysskåpsdörren.
^ Håll knappen X intryckt ytterligare
fyra sekunder tills knapparna c och Y
tänds:
^ Tryck nu på knappen X tills b visas i
displayen.
^ Tryck på aktiveringknappen igen.
21
Koppla in och stänga av frysskåpet
Om frysskåpet ska stå oanvänt
en längre tid
Om frysskåpet inte ska användas under
en längre tid:
^ Stäng av det.
^ Dra ut stickproppen eller skruva ur
säkringen.
^ Stäng av kranen till vattentillförseln
några timmar innan du ska stänga av
frysskåpet.
^ Töm islådan.
^ Rengör frysskåpet.
^ Byt vattenfilter.
^ Låt fryskåpsdörren stå öppen en
aning för att undvika dålig lukt.
Om frysskåpet är avstängt en längre
tid men inte är rengjort kan det bildas mögel om frysskåpsdörren är
stängd.
22
Rätt temperatur
Det är mycket viktigt att livsmedlen förvaras i rätt temperatur. Livsmedel förstörs snabbt av mikroorganismer men
med rätt förvaringstemperatur kan processen förhindras eller fördröjas. Temperaturen påverkar mikroorganismernas tillväxttakt. Nedbrytningsprocessen
av livsmedlen går långsammare ju
lägre temperaturen är.
För infrysning och längre förvaring av
färska livsmedel måste temperaturen
vara minst -18 °C. Vid denna temperatur har tillväxten av mikroorganismer i
stort sett avstannat. Så snart temperaturen stiger över -10 °C börjar mikroorganismerna bryta ner livsmedlen vilket minskar hållbarheten. Därför ska
delvis eller helt tinade livsmedel tillagas
(kokas eller stekas) innan de fryses in
igen. De höga temperaturerna dödar
de flesta mikroorganismerna.
Temperaturen i frysskåpet stiger
– ju oftare frysskåpsdörren öppnas och
ju längre tid den står öppen
– ju mer livsmedel som förvaras i den
– ju varmare livsmedlen som läggs in
är
– ju högre den omgivande rumstemperaturen är.
Beroende på frysskåpets klimatklass
får vissa fastställda rumstemperaturer inte över- eller underskridas.
Ställa in temperatur
^ Tryck på aktiveringsknappen så att
den lyser gult.
^ Temperaturen ställer du in med hjälp
av de båda touchknapparna bredvid
temperaturdisplayen.
Genom att trycka på
knappen X sänks temperaturen
knappen Y höjs temperaturen.
Under tiden som temperaturen ställs in
blinkar den.
– Tryck på knappen en gång:
Temperaturen ändras i steg om 1 °C.
– Om du håller knappen intryckt:
Temperaturen ändras löpande.
När den högsta eller lägsta inställbara
temperaturen uppnås släcks motsvarande touchknapp X eller Y.
Temperaturdisplayen på manöverpanelen visar alltid den önskade
temperaturen.
23
Rätt temperatur
När du har ställt in en ny temperatur så
kontrollerar du den efter cirka 6 timmar om frysskåpet endast innehåller
lite livsmedel och efter cirka 24 timmar om frysskåpet är fullt. Först då
har frysskåpet uppnått den verkliga
temperaturen. Skulle temperaturen vara
för hög eller för låg, ställ in den på nytt.
Välja temperaturskala
(Fahrenheit/Celsius)
Möjliga inställningsvärden för
temperatur
^ Tryck på aktiveringsknappen så att
den lyser gult.
Temperaturen kan ställas in från -14 °C
till -24 °C.
^ Lägg märke till var knappen X är
utan att röra den.
Om den lägsta temperaturen kommer att kunna uppnås beror på uppställningsplats och rumstemperatur.
Vid hög rumstemperatur är det inte
alltid möjligt att uppnå den lägsta
temperaturen.
Temperaturen kan visas i grader Celsius eller grader Fahrenheit.
^ Tryck nu igen på aktiveringsknappen
ända tills den lyser vitt och de andra
knapparna släcks.
^ Tryck nu på knappen X och håll kvar
fingret.
^ Tryck sedan en gång på aktiveringsknappen (släpp inte touchknappen
X!).
^ Håll knappen X intryckt ytterligare
fyra sekunder tills knapparna c och Y
tänds:
^ Tryck upprepade gånger på knappen X tills † visas i displayen.
^ Tryck på aktiveringsknappen igen.
24
Rätt temperatur
^ Genom att trycka på knappen X kan
du nu ställa in om temperaturen ska
visas i Fahrenheit eller Celsius:
† 0: Temperaturskala Fahrenheit
† 1: Temperaturskala Celsius
† –: Tillbaka till menyn.
Temperaturdisplay
^ Bekräfta den nya inställningen
genom att trycka på aktiveringsknappen.
Temperaturdisplayen blinkar när
^ Tryck nu på knappen X tills c visas i
displayen.
Temperaturdisplayen på manöverpanelen visar alltid den önskade
temperaturen.
– en ny temperatur ställs in
– temperaturen i frysskåpet har stigit
flera grader för att informera om kylförlust.
Det inverkar inte på livsmedlen om temperaturen stiger kortfristigt på grund av
att
^ Tryck på aktiveringsknappen igen.
Du har nu lämnat inställningsläget.
Under tiden du befinner dig i inställningsläget är dörrlarmet automatiskt
avaktiverat. Det aktiveras så snart
du stänger frysskåpsdörren.
– frysskåpsdörren har stått öppen en
något längre tid, till exempel när
större mängder livsmedel läggs in
eller tas ut ur frysskåpet
– du fryser in färska livsmedel.
Om temperaturen i frysskåpet har
överstigit -18 °C under en längre tid
bör du kontrollera om livsmedlen har
tinat helt eller delvis. Livsmedlen bör
i så fall förbrukas snarast.
25
Temperatur- och dörrlarm
Frysskåpet är utrustat med ett varningssystem så att temperaturen i det inte
kan stiga obemärkt och för att undvika
energiförlust om frysskåpsdörren står
öppen.
Stänga av temperaturlarmet i
förtid
Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den i förtid.
Koppla in varningssystemet
Varningssystemet är automatiskt alltid
funktionsklart. Det behöver inte kopplas
in separat.
Temperaturlarm
Om temperaturen blir för hög blinkar
knappen för temperatur- och dörrlarm
på manöverpanelen.
Dessutom ljuder en varningssignal.
Temperaturdisplayen visar den högsta
temperaturen som uppnåtts under temperaturökningen.
Ljudsignalen och den optiska signalen
aktiveras till exempel
– när det strömmar in för mycket varm
luft när livsmedlen tas ut eller placeras om
– när en större mängd livsmedel fryses
in
– efter ett strömavbrott.
Så snart larmtillståndet är över, tystnar
varningssignalen och knappen för temperatur- och dörrlarm släcks.
26
^ Tryck på knappen för temperaturoch dörrlarm.
Varningssignalen tystnar.
Knappen för temperatur- och dörrlarm fortsätter att lysa tills larmtillståndet är över.
Om temperaturen i frysskåpet har
överstigit -18 °C under en längre tid
bör du kontrollera om livsmedlen har
tinat helt eller delvis. Livsmedlen bör
i så fall förbrukas snarast.
Temperatur- och dörrlarm
Dörrlarm
När frysskåpsdörren har stått öppen
mer än fem minuter ljuder en varningssignal.
Dessutom lyser knappen för temperatur- och dörrlarm.
Så snart frysskåpsdörren stängs, tystnar varningssignalen och touchknappen för temperatur- och dörrlarm släcks.
Stänga av dörrlarmet i förtid
Om du skulle bli störd av varningssignalen kan du stänga av den i förtid.
^ Tryck på knappen för temperaturoch dörrlarm.
Knappen släcks och varningssignalen tystnar.
27
Använda snabbinfrysning
Snabbinfrysningsfunktionen
För optimal infrysning av livsmedel
måste snabbinfrysningsfunktionen
kopplas in innan de färska livsmedlen
ska frysas in.
På så vis blir livsmedlen snabbare
genomfrysta och näringsvärde, vitaminer, utseende och smak bevaras.
Undantag:
– Om du lägger in redan djupfrysta
varor.
Koppla från snabbinfrysningsfunktionen
Snabbinfrysningsfunktionen stängs av
automatiskt efter cirka 52 timmar beroende på mängden inlagda livsmedel.
Kontrollampan lyser vitt och frysskåpet
arbetar vidare med normal, energibesparande kyleffekt.
För att spara energi kan du stänga av
snabbinfrysningsfunktionen själv så
snart det är tillräckligt kallt i frysskåpet.
– Om du fryser in högst 2 kg färska
livsmedel dagligen.
Koppla in snabbinfrysningsfunktionen
Snabbinfrysningsfunktionen måste
kopplas in 4–6 timmar innan livsmedlen läggs in. Ska den maximala infrysningskapaciteten utnyttjas måste
snabbinfrysningsfunktionen kopplas
in 24 timmar innan livsmedlen läggs
in.
^ Tryck på knappen för att koppla in
eller koppla från snabbinfrysningsfunktionen så att den lyser vitt.
Frysskåpet arbetar nu med högsta möjliga kyleffekt och i temperaturdisplayen
visas den nya temperaturen som ställts
in (-30 °C).
28
^ Tryck på knappen för att koppla in
eller koppla från snabbinfrysningsfunktionen så att den lyser vitt.
I temperaturdisplayen visas den temperatur som ursprungligen var inställd.
Kylningen börjar arbeta med normal
effekt igen.
Ändra inredningen
Flytta hyllplan
Flytta dörrhyllor
Du kan flytta hyllplanen och anpassa
dem till matvarornas höjd.
Du kan flytta eller ta bort dörrhyllorna
helt för att lägga in eller ta ut livsmedel
eller för att rengöra dem.
^ Ta tag med båda händerna under
hyllplanet och lyft upp det så att baksidan hamnar ovanför fårorna.
^ Dra ut hyllplanet rakt utåt.
^ Sätt in hyllplanet där du vill ha det
med hjälp av spärrhakarna som sitter
baktill.
^ Se till att du sätter in hyllplanet rakt.
^ Fatta tag i hållarramen till dörrhyllan
med båda händerna. Lyft upp den
lite uppåt och vinkla den lätt mot dig.
^ Håll dörrhyllan lätt vinklad mot dig
och skjut den uppåt eller neråt och
sätt fast den där du vill ha den.
^ Se till att du sätter in den rakt.
För att ta ut dörrhyllan helt
Hyllan ovanför ismaskinen
^ Ta försiktigt loss hyllplanet genom att
lyfta det uppåt.
^ Se till att spärrhakarna snäpper fast
baktill i hörnen när du sätter in hyllplanet igen.
^ skjuter du den längs med sidoskårorna ända högst upp tills du kan ta ut
den.
För att sätta tillbaka dörrhyllan
^ sätter du in den i sidoskårorna och
skjuter in den dit du vill ha den.
29
Ändra inredningen
Fryskorgar
Du kan ta ut skiljeväggen vid rengöring.
Du kan ta ut fryskorgarna vid rengöring.
Skiljeväggen är fäst med några hållare
på fryskorgen.
För att lossa på hållarna
^ Dra ut fryskorgen så långt det går.
På dörröppningssidan finns en barnspärr som du måste ställa i vågrätt läge
för att kunna ta ut lådan.
^ Ta hjälp av lämpligt föremål för att vrida fåran i spärren till vågrätt läge a.
^ Dra snäppfästena uppåt på båda
sidor b och ta ut fryskorgen.
^ vrider du fårorna i stiften vågrätt a
med hjälp av ett lämpligt föremål.
^ Dra ut stiften ur hållarna b.
^ Dra ut skiljeväggen med ett ryck uppåt.
För att sätta in skiljeväggen igen
^ ställer du hållarna upprätt och sätter
in skiljeväggen i dem tills du hör att
de snäpper fast.
^ Sätt in stiften i hållarna och vrid slitsarna i stiften med något föremål så
att de står lodrätt.
30
Ändra inredningen
För att sätta in fryskorgen igen
^ drar du ut teleskopskenorna så långt
det går.
^ Sätt in fryskorgen så att den snäpper
fast både framtill och baktill.
^ Vrid fåran i barnspärren så att den
står lodrätt.
^ Skjut in korgen.
31
Frysa in och förvara livsmedel
Maximal infrysningsmängd
Förvara färdig djupfryst mat
För att livsmedlen ska bli genomfrysta
så snabbt som möjligt får den maximala
infrysningsmängden inte överskridas.
Den maximala infrysningskapaciteten
inom 24 timmar framgår av typskylten
"Infrysningskapacitet ...kg/24 h".
Vid köp av färdig djupfryst mat, kontrollera följande redan i livsmedelsbutiken
Den på typskylten angivna maximala infrysningskapaciteten har beräknats enligt normen DIN EN ISO 15502.
– frystemperaturen i butikens frysdisk.
Om frysens temperatur är högre än
-18 °C förkortas livsmedlets hållbarhet.
Vad händer när man fryser in
färska livsmedel?
^ Vänta med att köpa djupfrysta livsmedel till sist och transportera gärna
dessa i tidningspapper eller i en kylväska.
Färska livsmedel bör frysas in så
snabbt som möjligt för att näringsvärde,
vitaminer, utseende och smak ska bevaras på bästa sätt.
Ju långsammare livsmedel blir genomfrysta, desto mer vätska läcker ut ur
livsmedelscellerna. Vätskan hamnar
utanför cellerna som då skrumpnar.
När livsmedlen sedan tinas upp kan
bara en del av vätskan tränga tillbaka in
i cellerna.
Livsmedlen förlorar på så sätt mycket
vätska. Detta visar sig i vätskeansamlingen som bildas under det tinade livsmedlet.
Om livsmedlen genomfryses snabbt
hinner inte så mycket vätska tränga ut
ur cellerna. Cellerna skrumpnar i
väsentligt mindre grad.
När livsmedlet tinas upp kan den mindre mängden vätska utanför cellerna
tränga in igen och på så sätt minska
vätskeförlusten. Detta visar sig genom
att det bara bildas en liten vätskeansamling under livsmedlet.
32
– att förpackningen inte är skadad
– hållbarhetsdatum
^ Lägg in de djupfrysta livsmedlen
direkt i frysen.
Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel
kan frysas in igen efter det att de har
tillagats (kokats eller stekts).
Frysa in och förvara livsmedel
Frysa in livsmedel själv
Använd endast färska och fullgoda livsmedel.
Att tänka på före infrysningen
– Lämpligt att frysa in är:
färskt kött, fågel, vilt, fisk, grönsaker,
örter, färsk frukt, mejeriprodukter,
bullar, kakor, matrester, äggula, äggvita och många färdiglagade rätter.
– Olämpligt att frysa in är:
vindruvor, sallad, rädisor, rättika, crème fraiche och liknande, majonnäs,
hela ägg med skal, lök, hela färska
äpplen och päron.
– För att färg, smak, arom och C-vitamin ska bibehållas bör grönsakerna
förvällas innan de fryses in. Lägg
grönsakerna portionsvis i kokande
vatten i 2–3 minuter. Ta sedan upp
grönsakerna och kyl genast av dem i
kallt vatten. Låt grönsakerna rinna
av.
– Magert kött lämpar sig bättre för infrysning än fett kött och det kan
också förvaras betydligt längre tid.
– Lägg gärna plastfolie mellan de köttskivor som ska frysas in. På så vis
undviker du att köttskivorna fryser
ihop till en klump.
– Krydda och salta inte färska livsmedel och förvällda grönsaker före
infrysning. Salta och krydda maträtter
endast lite grann. Vissa kryddor ändrar nämligen smakintensitet när de är
frysta.
– Varm mat och dryck ska svalna innan
den läggs in i frysskåpet för att förhindra att redan frysta livsmedel tinar
och för att inte öka energiförbrukningen.
Förpackningar
^ Frys in livsmedlen portionsvis.
Lämpliga förpackningar är:
- plastfolie
- frysslang av polyetylen
- aluminiumfolie
- frysburkar.
Olämpliga förpackningar är:
- omslagspapper
- pergamentpapper
- cellofan
- soppåsar
- begagnade plastpåsar.
^ Tryck ut luften ur förpackningen.
^ Förslut förpackningen tätt med:
- gummisnoddar
- påsförslutare i plast/plastclips
- snören
- frystejp.
Fryspåsar och frysslangar av polyetylen kan även svetsas ihop med en
foliesvetsapparat.
^ Skriv på förpackningen vad den innehåller samt infrysningsdatum.
33
Frysa in och förvara livsmedel
Innan livsmedlen läggs in i frysskåpet
^ Om större mängder än två kg färska
livsmedel ska frysas in, koppla in
snabbinfrysningsfunktionen en stund
innan livsmedlen läggs in (se avsnittet "Använda snabbinfrysning").
De frysta livsmedel som redan ligger
i frysskåpet får på så vis en kylreserv.
Infrysning
Livsmedlen kan läggas in var som helst
i frysskåpet.
I följande tabell finns de tillåtna vikterna
för fryskorgarna:
övre
fryskorg
nedre
fryskorg
F 1811 Vi
33 kg
33 kg
F 1911 Vi
43 kg
43 kg
^ Placera livsmedlen bredvid varandra
på botten av fryskorgarna så att de
djupfryses så snabbt som möjligt.
^ Se till att förpackningarna är torra när
de läggs in så att de inte fryser fast
eller fryser ihop.
Var noga med att ej frysta livsmedel
inte kommer i kontakt med redan
frysta livsmedel så att dessa börjar
tina.
34
Tina upp djupfrysta livsmedel
Djupfrysta livsmedel kan du tina upp
– i mikrovågsugn
– i ugn inställd på Varmluft eller Upptining
– i rumstemperatur
– i kylskåp (kylan som frysgodset avger används för att kyla övriga livsmedel)
– i ångkokare.
Platta kött- och fiskbitar kan lätt tinade läggas i en het stekpanna.
Frukt kan tinas i rumstemperatur både i
förpackningen och i en övertäckt skål.
Grönsaker kan i allmänhet läggas
direkt i sjudande vatten eller fräsas i
fett. Tillagningstiden är något kortare än
för färska grönsaker på grund av ändrad cellstruktur.
Frys inte in delvis eller helt upptinade livsmedel igen. Tinade livsmedel
kan frysas in igen efter det att de har
tillagats (kokats eller stekts).
Snabbkyla dryck
Om flaskor läggs in i frysskåpet måste
de tas ut inom en timme, annars kan
de explodera!
Producera isbitar
Den automatiska ismaskinen behöver en fast vattenanslutning för att
fungera (se avsnittet "Fastvattenanslutning").
Koppla in ismaskinen
^ Se till att isbehållaren befinner sig
under ismaskinen.
Isbitar kan endast produceras när
isbehållaren är helt inskjuten.
Ställ inte in några flaskor eller annat
för snabbkylning i ismaskinen. Ismaskinen kan blockeras och gå sönder!
De första tre omgångarna med is
efter idrifttagning av ismaskinen får
inte förtäras eftersom vattenledningarna genomspolas!
Detta gäller vid första idrifttagning
och om frysskåpet har varit avstängt
en längre tid.
^ Tryck nu på touchknappen för tilloch frånkoppling av ismaskinen så
att den lyser gult.
Så snart frysskåpet har kylts ner fylls ismaskinen med vatten.
När vattnet har fryst faller isbitarna ner i
isbehållaren.
Ismaskinen producerar max 120 isbitar
på 24 timmar.
Mängden isbitar som produceras styrs
av temperaturen i frysskåpet: Ju lägre
temperaturen är, desto fler isbitar produceras.
Efter att ismaskinen har tagits i bruk
första gången kan det dröja upp till 10
timmar innan den första isbiten faller
ner i isbehållaren.
När isbehållaren är fylld stängs isbitsproduktionen automatiskt av.
35
Producera isbitar
Stänga av ismaskinen
Några timmar innan ismaskinen
stängs av måste frysskåpet skiljas
från vattenanslutningen.
Om du inte vill att det ska produceras
isbitar kan du stänga av ismaskinen.
^ Tryck nu på touchknappen för tilloch frånkoppling av ismaskinen så
att den lyser vitt.
36
Automatisk avfrostning
Frysskåpet är utrustat med ett NoFrostsystem som gör att det avfrostas automatiskt.
Fuktigheten som uppstår sätter sig på
förångaren och tinas och förångas
automatiskt med jämna mellanrum.
Tack vare den automatiska avfrostningen är frysskåpet alltid isfritt. Systemet
gör att livsmedlen inte börjar tina på
ytan.
37
Rengöring och skötsel
Före rengöring
Se till att inget vatten kommer in i
elektroniken eller belysningen.
Använd inte ångrengörare. Ångan
kan komma åt strömförande delar
och orsaka kortslutning.
Typskylten på insidan av frysskåpet
får inte avlägsnas. Uppgifterna på
typskylten är viktiga vid eventuellt
fel.
För att undvika skador på frysskåpets ytor ska följande medel eller föremål inte användas för rengöring
– rengöringsmedel som innehåller
soda, ammoniak, syra eller klorid
^ Stäng frysskåpet genom att trycka på
till- och frånkopplingsknappen.
Den finns på höger sida under manöverpanelen.
^ Dra ut stickproppen eller skruva ur
säkringen.
^ Ta ut livsmedlen och förvara dem på
en sval plats.
^ Ta ut alla löstagbara delar och diska
dem.
– kalklösande rengöringsmedel
– skurmedel i pulver eller flytande form
– rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel
– rengöringsmedel för rostfritt stål
– diskmaskinsrengöringsmedel
– ugnsspray
– fönsterputsmedel
– hårda disksvampar och borstar som
repar
– rengöringssvampar för glaskeramiska ytor
– vassa metallskrapor.
38
Insida och tillbehör
För rengöring lämpar sig ljummet vatten
med lite handdiskmedel. Diska alla tillbehör för hand, inte i diskmaskin.
^ Rengör frysskåpet minst en gång i
månaden.
^ Torka av frysskåpets insida samt tillbehör med rent vatten efter rengöringen och torka sedan allt torrt med
en trasa.
Låt frysskåpsdörren stå öppen en
kort stund.
Rengöring och skötsel
Aluminiumramar
Islåda
Ramarna på hyllplanen och dörrhyllorna är av aluminium.
Islådan sitter på teleskopskenor och
kan dras ut långt.
Aluminium är ett levande material. Beraktelsevinkel, ljusinfall och den omgivande inredningen påverkar den reflekterande effekten.
Aluminium är känsligt mot repor.
Du kan ta ut islådan helt när du ska rengöra den.
^ Dra ut islådan så långt det går.
Aluminiumramar kan missfärgas
eller förändras om smuts får bita sig
fast en längre tid. Avlägsna därför
alltid smuts direkt.
^ Dra spärren uppåt på båda sidor och
ta också ut islådan uppåt.
Skjut in teleskopskenorna igen. På
så vis undviker du skador!
För att sätta in islådan igen
^ drar du ut teleskopskenorna så långt
det går.
^ Sätt in islådan så att den snäpper
fast både framtill och baktill.
^ Skjut in islådan helt.
39
Rengöring och skötsel
Ventilation
Efter rengöring
^ Rengör ventilationsöppningarna
regelbundet med en borste eller
dammsugare. Dammavlagringar ökar
energiförbrukningen.
^ Sätt tillbaka alla delar i frysskåpet.
Frysdörrens tätningslister
^ Sätt in fryskorgarna med de frysta
livsmedlen i frysskåpet så snart det
är tillräckligt kallt.
Behandla aldrig frysskåpsdörrens
tätningslist med olja eller fett. Den
blir då porös med tiden.
^ Rengör frysskåpsdörrens tätningslist
regelbundet med rent vatten och
torka torrt med en trasa.
40
^ Anslut frysskåpet och koppla in det.
^ Koppla in snabbinfrysningsfunktionen
så att frysskåpet snabbt blir kallt.
^ Stäng av snabbinfrysningsfunktionen
så snart frysskåpet har uppnått en
konstant temperatur på minst -18 °C.
Hur man klarar av mindre fel själv
Reparationer av elektriska apparater
får endast utföras av en fackman. Ej
fackmässigt utförda reparationer
kan innebära allvarlig fara för användaren.
Vad gör man . . .
. . . om frysskåpet inte kyler?
^ Kontrollera om frysskåpet är inkopplat. I manöverpanelen lyser aktiveringsknappen.
^ Kontrollera om stickproppen sitter
ordentligt i vägguttaget.
^ Kontrollera om säkringen har löst ut.
Frysskåpet, huvudströmmen eller någon annan maskin kan vara trasig.
Kontakta elektriker eller Miele service.
^ Kontrollera temperaturinställningen.
. . . om det är för kallt i frysskåpet?
^ Ställ in en högre temperatur.
^ Stäng i förekommande fall av snabbinfrysningsfunktionen.
^ Kontrollera att frysskåpsdörren är
ordentligt stängd.
^ Har en större mängd livsmedel frysts
in samtidigt?
Eftersom kylaggregatet då arbetar
väldigt länge sjunker temperaturen
automatiskt.
. . . om frysskåpsdörren inte kan öppnas flera gånger efter varandra?
^ Det är inget fel. Vakuumeffekten gör
att frysskåpsdörren kan öppnas först
efter en stund utan större kraftansträngning.
. . . om kylaggregatet arbetar allt oftare och under längre tid?
^ Kontrollera om luftintaget och/eller
luftutsläppet i sockeln nertill är övertäckt eller dammigt.
^ Frysskåpsdörren har öppnats ofta
eller så har en stor mängd livsmedel
nyligen lagts in.
^ Kontrollera att frysskåpsdörren är
ordentligt stängd.
. . . om kylaggregatet arbetar oavbrutet?
Vid litet kylbehov går kylaggregatet ner
på ett lägre varvtal för att spara energi.
Därigenom förlängs kylaggregatets
gångtid.
. . . om temperaturdisplayen visar
-18 °C fastän jag har ställt in en
högre temperatur?
Detta är inget fel. När ismaskinen är inkopplad och rumstemperaturen samtidigt är låg (< +18 °C) ställs en temperatur på -18 °C automatiskt in. Endast
på så vis garanteras att ismaskinen
fungerar som den ska.
41
Hur man klarar av mindre fel själv
. . . om frysvarorna tinar eftersom det
är för varmt i frysskåpet?
^ Är rumstemperaturen lägre än vad
frysskåpet är avsett för?
Höj rumstemperaturen.
Kylaggregatet arbetar mer sällan när
rumstemperaturen är för låg. Det kan
därför bli för varmt i frysskåpet.
Kontrollera om livsmedlen tinat helt eller
delvis. Om så är fallet, tillaga livsmedlen innan du fryser in dem igen.
. . . om indikeringen för byte av vattenfilter lyser rött?
Vattenfiltret måste snart bytas ut.
^ Beställ och köp nya vattenfilter hos
din Mieleåterförsäljare.
. . . om livsmedlen har frusit fast?
^ Lossa frysvarorna med ett trubbigt
föremål, till exempel ett skedskaft.
. . . om indikeringen för byte av vattenfilter blinkar rött?
^ Byt vattenfilter.
. . . om en varningssignal ljuder?
Frysskåpsdörren har stått öppen längre
tid än cirka 5 minuter.
. . . om ismaskinen inte går att koppla
in?
^ Stäng frysskåpsdörren.
^ Kontrollera om frysskåpet är anslutet
till elnätet och inkopplat.
. . . om varningssignalen ljuder och
touchknappen för temperatur- och
dörrlarmet lyser eller blinkar?
. . . om ismaskinen inte producerar
isbitar?
^ Frysskåpsdörren är öppen eller
^ Kontrollera om frysskåpet är inkopplat.
^ temperaturen i frysskåpet har stigit
mycket eftersom
– för mycket varm luft har strömmat in
– stora mängder färska livsmedel har
frusits in
– det har varit strömavbrott.
Så snart larmtillståndet är över, tystnar
varningssignalen och knappen för temperatur- och dörrlarm släcks.
Temperaturdisplayen visar den högsta
temperaturen som har uppnåtts i frysskåpet under temperaturökningen.
42
^ Kontrollera om ismaskinen är inkopplad.
^ Kontrollera om fastvattenanslutningen
har installerats.
^ Har vattentilloppet luftats innan frysskåpet togs i drift för första gången?
Hur man klarar av mindre fel själv
^ Kontrollera om vattenkranen är
öppen.
. . . om isbitarna luktar eller smakar
konstigt?
^ Kontrollera om islådan sitter rätt.
^ Använder du inte ismaskinen så ofta?
Om is förvaras för länge kan den dra
åt sig lukt och smak.
^ Kontrollera om temperaturen i frysskåpet är för hög.
^ Kontrollera om vattentrycket är tillräckligt högt. Vattentrycket ska ligga
på mellan 1,7 och 5,5 bar.
^ Förvarar du livsmedel utan förpackningar i frysskåpet?
Isen kan dra åt sig lukt och smak från
dessa livsmedel.
^ Kontrollera att ingen felaktig ventil har
installerats som gör att vattentrycket
är för lågt.
^ Kontrollera om islådan är smutsig
och rengör den vid behov.
Tänk på att det kan dröja upp till
10 timmar innan de första isbitarna
produceras.
. . . om ismaskinen endast producerar små isbitar?
^ Är andra vattenanslutna hushållsmaskiner i drift?
Undvik att använda diskmaskiner,
tvättmaskiner och så vidare samtidigt.
^ Kontrollera om vattenfiltret måste bytas ut.
^ Kontrollera om vattentrycket är tillräckligt högt. Vattentrycket ska ligga
på mellan 1,7 och 5,5 bar.
^ Kontrollera att ingen felaktig ventil har
installerats som gör att vattentrycket
är för lågt.
. . . om ismaskinen producerar för få
eller ojämna isbitar?
^ Kontrollera om vattentrycket är tillräckligt högt. Vattentrycket ska ligga
på mellan 1,7 och 5,5 bar.
^ Kontrollera om temperaturen i frysskåpet är för hög.
^ Byt vattenfilter.
. . . om det läcker vatten från frysskåpet?
^ Stäng vattenkranen direkt!
^ Kontrollera om vattenledningen i frysskåpet är defekt. Kontakta Miele service.
^ Kontrollera om vattentrycket är för
lågt.
^ Kontrollera om en felaktig ventil har
installerats.
Tänk på att det kan dröja upp till
10 timmar innan de första isbitarna
produceras.
43
Hur man klarar av mindre fel själv
. . . om meddelandet _F och 121 visas
i temperaturdisplayen?
Belysning upptill
Ismaskinen har ingen vattentillförsel.
^ Kontrollera om fastvattenanslutningen
har installerats.
^ Kontrollera om vattenkranen är
öppen.
. . . om meddelandet _F visas i temperaturdisplayen?
Det föreligger ett fel. Kontakta Miele
service.
. . . om innerbelysningen inte fungerar längre?
Har frysskåpsdörren stått öppen en
längre tid? Belysningen släcks automatiskt när frysskåpsdörren har stått
öppen i cirka 5 minuter för att den inte
ska bli överhettad. Efter en viss avkylningstid kopplas den in igen.
^ Ta tag i lampskyddet med båda
händerna och skjut det bakåt.
^ Lyft ut lampskyddet rakt utåt.
Ta inte i halogenlampan med fingrarna!
Använd en mjuk trasa när du byter
halogenlampa.
Om belysningen inte heller lyser när
dörren öppnas kort, är belysningen trasig.
^ Stäng av frysskåpet genom att trycka
på till- och frånkopplingsknappen.
^ Bryt strömmen till frysskåpet genom
att stänga av huvudströmbrytaren.
^ Dra ut den trasiga halogenlampan.
^ Skruva i den nya halogenlampan i
fattningen.
Typ av halogenlampa:
20 W/12 V/fattning GY 6.35.
^ Sätt först fast lampskyddet baktill och
och dra det sedan framåt tills det
snäpper fast.
44
Hur man klarar av mindre fel själv
Sidobelysning
Om felet inte kan åtgärdas med
hjälp av ovanstående anvisningar,
var god kontakta Miele service.
Öppna inte frysskåpsdörren annat
än i nödfall tills felet är avhjälpt. På
så vis stiger inte temperaturen i onödan.
^ Skruva lampskyddet motsols och ta
av det.
Ta inte i halogenlampan med fingrarna!
Använd en mjuk trasa när du byter
halogenlampa.
^ Dra ut den trasiga halogenlampan.
^ Skruva i den nya halogenlampan i
fattningen.
Typ av halogenlampa:
5 W/12 V/fattning G 4.
^ Sätt tillbaka lampskyddet och skruva
det medsols tills det sitter fast.
^ Anslut frysskåpet till elnätet och
koppla in det.
45
Vattenfilter
Frysskåpet levereras tillsammans med
ett vattenfilter som filtrerar vattnet som
ska användas till isbitar.
Det installerade vattenfiltret (Bypass-filter) kan bytas mot ett vattenfilter med
aktivt kol. Vattenfiltret filtrerar klor och
andra ämnen som kanske smakar eller
luktar konstigt så att endast kvalitativt
bra vatten används till isbitarna.
Nya vattenfilter (Bypass- eller aktivt
kolfilter) kan du köpa hos din återförsäljare.
För att du ska få så bra isbitar som
möjligt är det väldigt viktigt att du
byter ut vattenfiltret regelbundet!
Tänk på:
– Efter att du har bytt ut vattenfiltret så
häller du ut de isbitar som produceras under de kommande 24 timmarna.
– Byt ut vattenfiltret om frysskåpet eller
ismaskinen knappt har använts de
senaste veckorna eller månaderna
eller om isbitarna luktar konstigt.
46
Indikering för byte av
vattenfilter
Uppmaning att byta vattenfilter visas
var sjätte månad, beroende på mängd
isbitar som producerats.
– När indikeringen för byte av vattenfilter lyser rött betyder det att det snart
är dags att byta vattenfilter.
Nya vattenfilter (Bypass- eller aktivt
kolfilter) kan du köpa hos din återförsäljare.
– När indikeringen för byte av vattenfilter blinkar rött betyder det att det att
du måste byta vattenfilter direkt.
Vattenfilter
Byta vattenfilter
Luft i systemet kan leda till att vatten
sprutar ut och filterbehållaren skjuts
ut när du ska ta ut filtret.
Var därför extra försiktig när du byter filter.
^ Ta bort skyddet från den gamla filterhylsan (3).
^ Ta ut den nya filterhylsan ur förpackningen och ta bort skyddskåpan.
^ Sätt sedan skyddet från det gamla
filtret på det nya (4).
^ Tryck in knappen och vrid den motsols i 180° (1).
^ Dra ut den gamla filterhylsan (2).
^ Skjut in filterhylsan rakt i sockelns
öppning (5).
^ Tryck in knappen och vrid den medsols i 180° så att den står vågrätt (6).
47
Vattenfilter
Använda externt vattenfilter
^ Efter att ha bytt filter fortsätter indikeringen för byte av vattenfilter att
blinka i manöverpanelen.
Bekräfta även bytet av vattenfilter i
elektroniken såsom beskrivs nedan.
Bekräfta byte av vattenfilter
^ Sätt fingret på indikeringen för byte
av vattenfilter och låt det vara kvar
där.
^ Lägg även ett finger på aktiveringsknappen (ta inte bort fingret från indikeringen för byte av vattenfilter!) och
låt båda fingrarna vara kvar på sina
respektive ställen i cirka fem sekunder tills du hör en ton.
Vattenfilterbytet är nu bekräftat och
uppmaningsfunktionen för nästa byte är
aktiverad.
Indikeringen för byte av vattenfilter
släcks på manöverpanelen.
^ Stäng frysskåpsdörren.
Efter att du har bytt ut vattenfiltret
häller du ut de isbitar som produceras under de nästkommande 24
timmarna.
48
Om du har installerat ett externt vattenfilter, låt det installerade vattenfiltret
(Bypass-filret), som frysskåpet är standardutrustat med, vara kvar i frysskåpet.
Om du använder ett externt vattenfilter och vill avaktivera indikeringen
för byte av vattenfilter kontaktar du
Miele service
Orsaker till ljud från frysskåpet
Normala ljud
Hur uppstår de?
Brrrrr...
Brummandet kommer från motorn (kompressorn). För en kort
stund kan ljudet bli högre just när motorn kopplas in.
Blubb, blubb...
Ett bubblande, gurglande eller surrande ljud kommer från
köldmediet som rinner genom rören.
Klick...
Ett klickande ljud hörs när termostaten kopplar in eller ur
motorn.
Sssrrrrr...
I ett flerzons- eller NoFrost-frysskåp kan ett tyst susande ljud höras när luftströmmarna cirkulerar i skåpets inre delar.
Knack...
Ett knackande ljud hörs när materialet i frysskåpet utvidgas.
Tänk på att det inte går att helt undvika motorljud och ljud från kylaggregatet.
Ljud som enkelt Orsak
kan åtgärdas
Klapprande,
slamrande och
klirrande ljud
Åtgärd
Frysskåpet står inte plant.
Rikta frysskåpet med hjälp av
ett vattenpass. Använd skruvfötterna under skåpet eller
lägg något under.
Frysskåpet kommer åt snickeriskåp eller annat kylskåp,
vinskåp eller liknande.
Öka avståndet mellan frysskåpet och snickeriskåp eller
annat kylskåp eller vinskåp.
Lådor, korgar eller hyllplan
vibrerar eller kärvar.
Kontrollera frysskåpets uttagbara delar och sätt in dem på
nytt.
Flaskor eller skålar och liknan- Flytta dessa en aning från varde kommer åt varandra.
andra.
Transportkabelhållaren hänger Ta bort kabelhållaren.
kvar på baksidan av frysskåpet.
49
Miele service och garanti
Om det uppstår fel som du själv inte
kan åtgärda, var god kontakta
– din återförsäljare
eller
– Miele service.
Telefonnummer till Miele service hittar
du på baksidan av bruksanvisningen.
Se även www.miele.se
Service behöver kyl/frys-kombinationens modellbeteckning och tillverkningsnummer.
Båda dessa uppgifter finns på typskylten på insidan av kyl/frys-kombinationen.
50
Garantitid och garantivillkor
Vid sidan av gällande lagstiftning tillämpas EHL:s konsumentbestämmelser.
Anvisningar för testinstitut
Testerna ska utföras enligt gällande
normer och riktlinjer.
Vid förberedelse och utförande ska
dessutom följande uppgifter från tillverkaren beaktas:
– placeringsritningar och
– anvisningar i bruks- och monteringsanvisningen.
51
Fastvattenanslutning
Anvisningar för
fastvattenanslutning
Fastvattenanslutningen får endast
utföras av en fackman.
Bryt strömmen till frysskåpet innan
du ansluter den till vattenledningen.
Stäng av vattenförsörjningen innan
du ansluter ismaskinens vattentilloppsledningar..
Vattenkvaliteten ska motsvara normen för dricksvatten i det land där
frysskåpet används.
Anslutningen till bostadens vattenförsörjning måste ske enligt gällande föreskrifter..
Dessutom måste alla maskiner och
delar som används för tillförsel av
vatten till frysskåpet uppfylla gällande föreskrifter.
– Frysskåpet uppfyller kraven enligt
IEC 61770 och EN 61770.
– Vattentrycket ska ligga på mellan 1,7
och 5,5 bar.
52
,Obs!
Frysskåpet kan skadas om vattentrycket i ledningen är för högt.
Installera en tryckregulator om
vattentrycket i ledningen överstiger
5,5 bar.
– Den rostfria slangen är 1,5 meter
lång. Det är inte tillåtet med en förlängning av den rostfria slangen.
Byt ut en defekt rostfri slang endast
mot en Miele originalreservdel (finns
att köpa hos Miele service och i fackhandeln). Tänk på att denna vattenslang måste vara lämplig för livsmedel.
– Mellan den rostfria slangen och
vattenanslutningen på installationsplatsen måste en avstängningskran
finnas, så att vattentillförseln ska kunna stängas av vid behov.
Fastvattenanslutning
Se till att avstängningskranen fortfarande är tillgänglig när frysskåpet har
byggts in.
Förbereda
fastvattenanslutningen
Fastvattenanslutningen måste absolut förberedas före inbyggnaden av
frysskåpet!
Vattentillförseln till frysskåpet måste
ske via en kallvattenledning som
– är direkt ansluten till färskvattenförsörjningen så att vattnet garanterat
kan cirkulera i kallvattenledningen.
Undvik vattentillförsel i vilken vattnet
står still. Om vattnet står still kan
smaken på vattnet och isbitarna påverkas.
– håller för arbetstrycket.
– motsvarar hygienföreskrifterna.
Fastvattenanslutningen får inte
genomföras när frysskåpet är anslutet till elnätet.
För anslutning till vattentillförseln erfordras en avstängningskran med 3/4" förskruvning.
^ Anslut den rostfria slangen till avstängningskranen.
^ Det är viktigt att förskruvningen är
ordentligt åtdragen.
53
Fastvattenanslutning
Innan frysskåpet tas i bruk första gången ska vattentillförseln luftas av en fackman.
För frysskåp med en anordning för
slanggenomföring
– När detta ska göras ska den rostfria
slangen fyllas med så mycket vatten
som möjligt direkt innan den ansluts
till frysskåpet.
– Torka bort det vatten som runnit över
med en trasa.
^ ställer du frysskåpet framför inbyggnadsnischen och skjuter in den rostfria slangen genom genomföringen
på baksidan av frysskåpet.
När du gör detta ska inbyggnadsnischen vara klar så att frysskåpet bara ska
kunna skjutas in i nischen (se avsnittet
"Bygga in frysskåpet").
^ Fortsätt nu med att bygga in frysskåpet.
^ Lägg den rostfria slangen i nischen
och fäst den med en klisterremsa på
botten.
På så vis kommer slangen fortfarande att vara på rätt ställe när frysskåpet skjuts in.
^ Bygg nu in frysskåpet i nischen (se
avsnittet "Bygga in frysskåpet").
54
Fastvattenanslutning
Montera den rostfria slangen
på frysskåpet
Se till att den rostfria slangen inte
skadas eller viks när du drar den.
^ Ta bort täckkåpan (1) från vattenanslutningen på framsidan av frysskåpet.
^ Dra åt den rostfria slangens överfallsmutter (2) på gängan (3).
^ Det är viktigt att förskruvningen är
ordentligt åtdragen.
^ Öppna avstängningskranen försiktigt
och kontrollera att det inte läcker någonstans i vattensystemet.
^ Anslut frysskåpet till elnätet (se avsnittet "Elanslutning").
Efter max 10 timmar faller de första
isbitarna från ismaskinen ner i islådan.
55
Elanslutning
Kylskåpet levereras med elkabel och
stickpropp för anslutning till 50 Hz
220–240 V.
Säkringen måste vara på minst 10 A.
Anslutning får endast ske till ett jordat
uttag som är installerat enligt gällande
föreskrifter. Elanslutningen måste utföras enligt gällande föreskrifter
(VDE 0100).
Stickproppen får inte ligga direkt
bakom kylskåpet. Den måste vara lätt
tillgänglig för att i nödfall kunna dras ut
snabbt.
Om kontakten efter inbyggnad inte är
tillgänglig för användaren måste anslutningen ha en åtkomlig, typgodkänd
strömbrytare. Som frånkopplingsdon
gäller en tillgänglig strömbrytare med
ett kontaktavstånd på minst 3 mm. Till
detta hör LS-brytare, säkringar och
skydd (enligt EU-standard EN 60335).
Varken stickpropp eller nätkabel får
komma åt kylskåpets baksida eftersom
stickpropp och nätkabel då kan skadas
genom vibrationer från kylskåpet. Det
kan orsaka kortslutning.
Andra maskiner bör inte heller anslutas
till kontakter som finns bakom kylskåpet.
56
Det är inte tillåtet att ansluta kylskåpet
via förlängningskabel eftersom den inte
garanterar tillräcklig säkerhet (till exempel överhettningsfara).
Kylskåpet får inte anslutas till en växelriktare som används vid en autonom
strömförsörjning, till exempel via solpaneler. När man kopplar in kylskåpet
kan annars säkerhetsavstängningen
kopplas in på grund av spänningstoppar. Elektroniken kan skadas.
Likaså får kylskåpet inte användas med
energisparkontakter eftersom energitillförseln då reduceras och kylskåpet
blir för varmt.
Om anslutningskabeln måste bytas ut
får detta byte endast utföras av en elektriker.
Monteringsanvisning
Uppställningsplats
Frysskåpet bör inte placeras direkt
bredvid en spis, ett element eller i närheten av ett fönster med direkt solljus.
Ju högre rumstemperaturen är, desto
längre måste kompressorn arbeta för
att uppnå önskad temperatur vilket i sin
tur leder till ökad energiförbrukning.
Lämplig uppställningsplats är ett rum
med god ventilation.
Om det inte går att undvika att ställa
frysskåpet bredvid en värmekälla så
håll följande minsta avstånd:
– 3 cm till elspisar
– 30 cm till olje- eller koleldade värmekällor.
Beakta dessutom följande när du ställer
upp frysskåpet:
– Kontakten får inte ligga bakom frysskåpet. Den måste vara lätt tillgänglig vid nödfall.
– Stickpropp och anslutningskabel får
inte komma åt frysskåpets baksida
eftersom den kan skadas av vibrationer från frysskåpet.
– Andra maskiner bör inte heller anslutas till kontakter som finns bakom
frysskåpet.
Viktigt! Vid hög luftfuktighet kan
kondens hamna på utsidan av frysskåpet. Detta kondensvatten kan
leda till korrosion på frysskåpets utsida.
För att förebygga kondens rekommenderas att frysskåpet står i ett torrt
rum med tillräcklig ventilation
och/eller luftkonditionering.
När du har ställt upp frysskåpet,
säkerställ att dörren kan stängas
ordentligt, att ventilationsöppningarna inte är övertäckta och att frysskåpet har ställts upp på så sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
Klimatklass
Beroende på frysskåpets klimatklass får
vissa fastställda rumstemperaturer inte
över- eller underskridas. Klimatklassen
framgår av typskylten på frysskåpets insida.
Klimatklass
Rumstemperatur
SN
N
ST
T
+10 °C till +32 °C
+16 °C till +32 °C
+16 °C till +38 °C
+16 °C till +43 °C
En lägre rumstemperatur leder till att
kompressorn står stilla under längre
perioder. Detta kan leda till högre temperatur i frysskåpet.
57
Monteringsanvisning
Säker drift kan endast garanteras
om frysskåpet installeras och ansluts enligt bruksanvisningen.
Obs!
Frysskåpet är väldigt tungt och tenderar att tippa framåt när frysskåpsdörren är öppen. Håll frysskåpsdörren stängd tills frysskåpet har byggts
in och är fäst i inbyggnadsnischen
enligt bruks- och monteringsanvisningarna.
På grund av storlek och tyngd ska
frysskåpet ovillkorligen monteras av
två personer.
Ett tomt frysskåp väger:
F 1811 Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 kg
F 1911 Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 kg
58
Monteringsanvisning
Inbyggnadsnischens botten
Köksskåp/inbyggnadsskåp
För en säker uppställning av frysskåpet
och för att alla funktioner garanterat ska
fungera måste inbyggnadsnischens
botten vara jämn och stå vågrät.
Frysskåpet skruvas fast i köksskåp/inbyggnadsskåp som finns brevid eller
ovanför.
Därför måste alla köksskåp/inbyggnadsskåp vara ordentligt fästa i golvet
eller väggen.
Botten måste vara av ett hårt material
som inte ger efter.
Eftersom frysskåpet är väldigt tungt
måste det stå på ett underlag med extremt hög bärkraft. Rådfråga en arkitekt
eller en byggingenjör vid behov.
Ett fullt frysskåp väger ungefär:
F 1811 Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 kg
F 1911 Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 kg
Ventilation
Ventilationsöppningarna får inte
täckas för eller blockeras.
De måste dessutom regelbundet
rengöras från damm.
Dörrupphängning
Frysskåpet levereras med fast dörrupphängning. Kontakta Miele service om du vill ändra dörrupphängningen.
Ändra inte dörrupphängning själv!
59
Monteringsanvisning
Placering side-by-side
Detta frysskåp kan placeras direkt
bredvid, side-by-side, ett annat kyloch/eller frysskåp.
Uppställning med mellanvägg med
hjälp av monteringskitet för placering
side-by-side
Mellanväggen måste vara minst 16 mm
tjock.
Ett monteringskit för placering sideby-side går att beställa hos Miele
service.
Rådfråga din återförsäljare om vilka
kombinationer som är möjliga för ditt
frysskåp.
Hur du fäster dina produkter står i
bruksanvisningen till side-by-sidemonteringskitet.
Uppställning utan mellanvägg med
hjälp av monteringskitet för placering
side-by-side
Om det finns en mellanvägg mellan de
uppställda skåpen som är mellan
16 mm och 160 mm fäster du skåpen
var för sig i respektive nisch med det
medföljande monteringsmaterialet. Du
behöver dessutom monteringskitet för
placering side-by-side.
Uppställning med mellanvägg utan
monteringskit för placering side-byside
Om det inte finns någon mellanvägg
mellan de uppställda skåpen måste de
ställas upp direkt bredvid varandra
med hjälp av monteringskitet för sideby-side-placering.
60
Om det finns en mellanvägg mellan de
uppställda skåpen som är tjockare än
160 mm fäster du skåpen var för sig i
respektive nisch med det medföljande
monteringsmaterialet (utan monteringskitet för side-by-side).
Monteringsanvisning
Dörrens mått (öppningsvinkel 115°)
A
B
C
D
F 1811 Vi
829 mm
Skåpfront (max 38 mm)*
Handtag*
363 mm
F 1911 Vi
982 mm
Skåpfront (max 38 mm)*
Handtag*
428 mm
* Måtten för skåpfronter och dörrhandtag varierar beroende på köksinredningen.
För dessa frysskåp rekommenderar Miele att du utnyttjar hela dörröppningsvinkeln på 115°.
61
Inbyggnadsmått
Bredd nisch
A
F 1811 Vi
762–765 mm
F 1911 Vi
915–918 mm
62
Inbyggnadsmått
Placering av el- och
vattenanslutning
Mått skåpfronter
A
B
F 1811 Vi
2 029 mm
756 mm
F 1911 Vi
2 029 mm
908 mm
63
Bygga in frysskåpet
Övrigt
Eftersom frysskåpet är så tungt och
stort måste minst två personer montera det.
Verktyg och annat som du
behöver
– skruvdragare
– Torxnyckel
– trappstege
– pirra
– eventuellt en träbalk (tvärsnitt minst
75 mm x 100 mm) som alternativ för
att förhindra att frysskåpet tippar omkull. Anpassa längden till inbyggnadsnischens bredd.
– träskruvar i olika storlekar
– borrmaskin
– borrar i olika storlekar och för olika
material
– hammare
– hylsnyckel (hylsnyckelsats: 8 mmhylsa)
– tejp
– rörtång
– vattenpass
– vinkelhake.
Om inbyggnadsskåpet ska skruvas fast
i väggen (se avsnittet "Bygga in frysskåpet") behöver du
– lämpliga pluggar och skruvar beroende på typ av vägg
64
Tillbehör
– Monteringskit för placering side-byside för uppställning av två skåp
bredvid varandra.
Bygga in frysskåpet
Frontplattor av rostfritt stål
Inbyggnad i en rumsavdelare
Frontplattor i rostfritt stål och
ventilationsgaller för sockel i rostfri design finns att köpa i fackhandeln och
hos Miele service.
Om frysskåpet ska byggas in i en rumsavdelare måste baksidan av inbyggnadsnischen täckas.
I slutet av raden av köksskåp
Frontplattans vikt
Se till att den tillåtna vikten på frontplattan som ska monteras inte överskrids:
Frysskåp
max vikt
frontplatta i kg
F 1811 Vi
48
F 1911 Vi
36
Om en sida av frysskåpet syns måste
du använda en sidopanel.
Innan du placerar sidopanelen på frysskåpet i inbyggnadsnischen måste den
vara ordentligt fastsatt i väggen, golvet
och på köksskåpen/inbyggnadsskåpen.
Måtten på sidopanelen motsvarar dem
på skåpväggen mittemot.
Monterade frontplattor som överskrider den tillåtna vikten kan skada
gångjärnen!
65
Bygga in frysskåpet
Rikta inbyggnadsnischen
Kontrollera
inbyggnadsnischen
– Kontrollera inbyggnadsmåtten.
– Kontrollera placering av el- och
vattenanslutning (se avsnitten "Elanslutning" och "Vattenanslutning").
– Kontrollera alla fästen till köksskåpen/inbyggnadsskåpen runtomkring.
Alla skåpdelar runt inbyggnadsnischen måste vara ordentligt fästa i väggen.
– Se till att alla luckor runtomkring kan
öppnas utan att ta i någonstans.
Innan frysskåpet byggs in, måste inbyggnadsskåpet i vilket det ska byggas
in, riktas noggrant med hjälp av ett vattenpass. Inbyggnadsskåpets hörn måste ha 90° vinkel. Annars kommer inte
frontplattan ligga an mot alla inbyggnadsskåpets fyra hörn.
– Sidoväggarna på inbyggnadsnischen måste vara jämna.
– Väggarna i inbyggnadsnischen måste vara minst 16 mm tjocka.
– Sockellisten måste vara minst 13 mm
tjock (rekommenderat mått 19 mm).
Före inbyggnad
,Obs!
Frysskåpetär väldigt tungt och tenderar att tippa framåt när frysskåpsdörren är öppen.
^ Avlägsna tillbehören ur frysskåpet
och från dess bakre yttervägg innan
det byggs in.
^ Avlägsna kabelhållaren från frysskåpets baksida.
^ Kontrollera att alla delar på baksidan
av frysskåpet kan vibrera fritt. Böj
eventuella föremål som ligger an mot
baksidan åt sidan.
För att skydda frysskåpet från skador
när det monteras
^ fäster du en överbliven golvmatta
eller liknande på golvet där frysskåpet ska stå.
66
Bygga in frysskåpet
Förbereda inbyggnadsnischen
,Håll frysskåpsdörren stängd tills
frysskåpet är fäst i nischen!
^ Ta inte bort inställningsmarkeringarna från frysskåpsdörren. Du kommer
att behöva dem när du bygger in
frysskåpet i nischen.
^ Kontrollera att frysskåpet inte har
några transportskador.
Ställ inte upp ett skadat frysskåp!
På grund av frysskåpets storlek och
tyngd måste det ovillkorligen säkerställas att det inte kan välta när det
är fäst i inbyggnadsnischen.
Monteringsmaterial
Monteringsmaterial för inbyggnad medföljer. Plastpåsarna är markerade med
bokstäver.
Varje steg i monteringsprocessen anges av en plastpåse med bokstav.
^ Skruva av vinkeln som frysskåpet är
fäst med i pallen.
,Varning!
Tänk på att frysskåpet inte längre är
säkrat!
^ Lyft upp frysskåpet med hjälp av flera
personer med baksidan först från pallen.
När det sedan står på golvet kan du
flytta det med hjälp av hjulen baktill.
67
Bygga in frysskåpet
Tippskydd
Med hjälp av de medföljande tippskydden a fästs inbyggnadsnischen
b säkert mot väggen och förhindrar att
frysskåpet välter.
Använd två tippskydd för varje produkt
eller fyra tippskydd för kombinationer
(side-by-side-placeringar).
^ Sätt tippskydden a till vänster och
höger i inbyggnadsnischen så att det
blir < 10 mm avstånd till sidoväggarna.
^ Markera borrhålen i den bakre väggen och i inbyggnadsnischens tak
med hjälp av tippskydden .
^ Lägg tippskydden åt sidan. Du kommer att behöva dem senare.
,Risk för att skåpet välter!
Inbyggnadsnischen måste ovillkorligen vara fäst på flera ställen i väggen bakom.
Bara på så vis skyddar man frysskåpet från att välta!
Fästskruvar för olika användningsområden och material medföljer
också.
Om dessa skruvar inte skulle passa
till tippskydden, väljer du ett annat
sätt att fästa dem.
^ Fäst nu inbyggnadsnischen i väggen.
68
Bygga in frysskåpet
För en inbyggnadsnisch med bakre
vägg
För en inbyggnadsnisch utan bakre
vägg
^ skruvar du fast inbyggnadsnischens
bakre vägg i väggen bakom med flera skruvar. Använd lämpliga pluggar
och skruvar beroende på typ av
vägg.
^ skruvar du fast inbyggnadsnischen i
väggen på flera ställen med hjälp av
lämpliga fästvinklar.
Använd lämpliga pluggar och skruvar
beroende på typ av vägg.
69
Bygga in frysskåpet
Fästa alternativt tippskydd
Frysskåpet kan alternativt säkras med
hjälp av en träbalk ovanför. Det får absolut inte vara något mellanrum mellan
frysskåpet och träbalken.
Använd tillräckligt många skruvar för
att träbalken ska sitta ordentligt!
^ Markera borrhål i träbalken motsvarande där det finns reglar i inbyggnadsnischens bakre vägg.
^ Förborra hålen i träbalken.
^ Fäst träbalken på inbyggnadsnischens bakre vägg.
Förbered nu vattenanslutningen (se
avsnittet "Fastvattenanslutning").
– Träbalkens tvärsnitt måste vara minst
75 mm x 100 mm.
– Längden på träbalken motsvarar
bredden på inbyggnadsnischen.
– Om inbyggnadsnischen är djupare
än frysskåpet, använder du en träbalk med större tvärsnitt eller ytterligare en träbalk.
– Träbalken måste täcka frysskåpet till
minst 50,8 mm.
^ Markera positionen för träbalkens
undersida på inbyggnadsnischens
bakre vägg.
^ Ju tjockare träbalk, desto längre
skruvar.
70
Bygga in frysskåpet
Skjuta in frysskåpet i nischen
Om du vill ställa två produkter direkt
bredvid varandra, förbinder du
dessa med varandra (se bruksanvisningen till monteringskit för side-byside-placering).
Vägguttaget bör vara bredvid frysskåpet och lätt tillgängligt!
Annars måste du kunna bryta strömmen med en allpolig brytare!
Om du har en side-by-side-kombination måste varje skåp/kombination
ha en separat stickpropp.
^ Se till att elkabeln inte kläms:
Sätt fast en tråd i mitten av kabeln
och dra fram den under frysskåpet
när du skjuter in det b.
^ Skjut in frysskåpet i nischen.
Om det inte går att skjuta in frysskåpet i
nischen om exempelvis golvet är
ojämnt
^ Skruva loss sockeln.
^ skruvar du ut de bakre justerbara fötterna en bit (se avsnittet "Rikta frysskåpet") och skjuter sedan in frysskåpet i nischen.
Se till att du inte skadar el- eller fastvattenanslutningen när du skjuter in
det!
^ Ta bort kantskydden från möblerna
runt omkring.
^ Skydda skåpluckor runtomkring.
^ Sätt i stickproppen a.
71
Bygga in frysskåpet
Rikta frysskåpet
^ Rikta frysskåpet till skåpluckorna
runtomkring.
Viktigt!
Skruva ut skruvfötterna stegvis, alltid
omväxlande åt höger och vänster
och så vidare.
^ Skruva ut skruvfötterna så långt tills
de når de markerade riktmåtten på
sockeln (32 mm). Riktmåttet på
32 mm baserar sig på en nischhöjd
på 2 134 mm.
Inställningsmarkeringarna e på frysskåpsdörren är tänkta för frontplattetjocklekar på 19 mm respektive 38 mm.
Viktigt!
Skruva endast ut skruvfötterna så
långt att de når det markerade måttet 62 mm (max nischhöjd på
2 164 mm).
Annars skadas de bakre skruvfötterna!
De främre och bakre skruvfötterna är
justerbara i höjdled och kan justeras
framifrån:
– De främre skruvfötterna:
Justera uppifrån med en
hylsnyckel (hylsnyckelsats: 8 mmhylsa) d.
– De bakre skruvfötterna:
Justera med en skruvdragare eller
med en hylsnyckel (hylsnyckelsats:
8 mm-hylsa) för finjustering e.
^ Ta hjälp av ett vattenpass och lägg
det på inställningsmarkeringarna c
på frysskåpsdörren.
^ Rikta frysskåpet igen med hjälp av ett
vattenpass.
^ Om du har använt en träbalk ovanför
frysskåpet som alternativt tippskydd
måste frysskåpet skruvas upp mot
träbalken tills det tar stopp.
72
Bygga in frysskåpet
Sätta fast frysskåpet i nischen
^ Skruva fast fästöglorna på sidorna
med skruvarna.
^ Skruva ihop fästöglorna upptill på
fästskenan h med köksskåpen/inbyggnadsskåpen som finns ovanför.
Kan du inte fästa frysskåpet upptill så
fäster du det med hjälp av fästöglorna
som sitter på sidorna i nischen.
^ Om det behövs kortar du täcklisten
h.
^ Sätt ihop de båda täcklisterna i.
^ Sätt in de ihopsatta täcklisterna j
tills du hör att de snäpper fast.
^ Fäll ut fästöglorna g på sidorna.
73
Bygga in frysskåpet
Vid en uppställning side-by-side sätter du ihop båda produkternas täcklister till en enda lång täcklist:
^ Öppna frysskåpsdörren.
^ Sätt in stiftet (medföljer side-by-sidemonteringskitet) till hälften i skåran till
täcklisten på produkten som står till
vänster.
^ Sätt den andra täcklisten på stiften
och tryck ihop de båda täcklisterna.
^ Sätt fast täcklisterna upptill i nischen
tills det snäpper till.
^ Skruva ihop fästskenans fästöglor k
med köksskåpen runtomkring.
Vid en uppställning side-by-side kan
skåpen bara fästas med utsidorna till
köksskåpen.
Nu kan du ansluta vattenslangen (se
avsnittet "Fasatvattenanslutning").
74
Bygga in frysskåpet
Förbereda montering av
frontplatta
^ Sätt in dörrhyllorna i frysskåpsdörren.
^ Öppna frysskåpsdörren tills det tar
stopp.
^ Mät avståndet X mellan justeringsskenan och överkanten på den bredvidliggande skåpfronten.
^ Skruva loss inställningsmarkeringarna l och vinkellisterna m från frysskåpsdörren.
^ Lägg båda muttrarna åt sidan, dem
kommer du att behöva senare.
^ Lägg undan vinkellisterna m och
skruvarna, du kommer behöva dem
senare.
^ Lägg frontplattan som ska monteras
med insidan uppåt på ett fast underlag (lägg gärna något under för att
undvika repor).
^ Ta bort skyddet från ljusknappen.
^ Stäng frysskåpsdörren.
75
Bygga in frysskåpet
– Monteringsramen har flera hål för olika varianter av frontplattor.
– När du fäster monteringsramen så
måste du alltid skruva i de mest stabila områdena i frontplattan!
– Tänk på att anpassa skruvlängden.
^ Skruva fast handtaget från insidan på
frontplattan.
^ Markera avståndet X på insidan av
frontplattan.
^ Mät även ut mitten Y på frontplattan.
^ Ta bort monteringsramen från frysskåpsdörren och placera den enligt
markeringarna på frontplattan.
^ Förborra hålen.
^ Skruva fast monteringsramen på
frontplattan.
Fäst ramen med minst en skruv i varje fästpunkt.
^ Fäst monteringsramen upptill på
frontplattan med minst 10 skruvar.
76
Bygga in frysskåpet
Fästa frontplattan och rikta
den
^ Tryck på båda sidorna in vinkellisterna o i de vita plastramarna och
skruva fast dem. Reservskruvar till
detta hittar du i plastpåsen märkt
med bokstaven E.
^ Skruva i muttrarna o lätt i den gängade bulten
Dra inte åt dem ännu!
^ Stäng frysskåpsdörren och kontrollera avståndet till skåpluckorna
runtomkring.
^ Sätt in vinkellisterna m så långt det
går i de därför avsedda öppningarna
i monteringsramen.
^ Rikta dörren från sidan via bultarna
n.
^ Rikta dörren på djupet med ursparningarna i vinkellisterna m. Fixera
vinkellisterna i sina positioner med
hjälp av skruvarna.
^ Dra sedan åt de övre muttrarna o.
Nu är dörren fixerad.
^ Öppna frysskåpsdörren och häng
frontplattan med monteringsramen
ovanifrån på den gängade bulten n.
77
Bygga in frysskåpet
Sätta fast fästvinkel
Med fästvinklarna fästs frontplattan nertill på frysskåpsdörren.
^ Öppna frysskåpsdörren tills det tar
stopp.
Fästa täckskydden
^ Montera täcklisterna av plast på
båda sidorna av frysskåpsdörren
genom att trycka in dem hårt nerifrån
och upp i mellanrummet mellan frysskåpsdörren och frontplattan.
^ Lossa skruven lite grann (1).
^ Positionera fästvinklarna på dörren
(2) och förborra hålet i frontplattan.
^ Skruva fast fästvinkeln på frontplattan
(3).
^ Dra åt skruvarna (4).
^ Sätt skyddet på fästvinkeln (5).
Hur många fästvinklar du behöver beror
på hur frontplattan är byggd och hur
bred den är.
^ Fäst de båda klämmorna till täckskydden på båda sidorna.
78
Bygga in frysskåpet
Fästa sockellisten
Täck inte för ventilationsöppningarna i sockeln. Frysskåpet kan skadas!
^ Skär av sockellisten till passande
längd och höjd (mellan underkanten
på sockeln och golvet).
^ Sätt nu på båda sidorna täckskydden
på klämmorna.
Om du har en uppställning side-byside får du bara använda dessa täcklister på utsidan.
^ Fäst sockeln på frysskåpet och sätt
fast de medföljande täckplåtarna.
^ Sätt skyddet på ljuskontaktbrytaren.
^ Sätt nu fast sockellisten.
79
Bygga in frysskåpet
Fästa luftavledaren
Luftavledaren nertill i ventilationsgallret
separerar inströmmande luft från utströmmande luft.
Luftavledaren förhindrar att varm luft
strömmar in i frysskåpet och därmed
orsakar till exempel en kortslutning.
^ Skruva fast luftavledaren i mitten på
insidan av frontplattan.
^ Om det behövs, kortar du de tre delarna av luftavledaren till rätt höjd.
^ Sätt tillbaka skumgummidelarna i
sidorna igen.
80
81
82
83
F 1811 Vi
F 1911 Vi
sv - SE
M.-Nr. 09 760 080 / 00
Download