GoINN är ett av fem projekt inom VINNOVAs

GoINN – vägvisaren för innovation
GoINN är en kraftfull satsning från Chalmers och Göteborgs universitet
för att bygga samverkande innovationssystem. Projektet genomförs
tillsammans med Innovationsbron Väst och Västra Götalandsregionen.
GoINN är ett av fem projekt inom VINNOVAs Nyckelaktörsprogram.
I SAMARBETE MED
FINANSIERAT AV
www.goinn.se
Vision för GoINN
GoINN hjälper fram innovationer som kommer samhället till nytta
regionalt såväl som globalt.
Vår förmåga att nyttiggöra forskning har utvecklats till världsklass och
GoINN som innovationssystem är ledande inom Europa.
www.goinn.se
Lärosätenas vision
Genom GoINN bygger Göteborgs universitet och Chalmers en
gemensam innovationsplattform där innovationsaktörer inom lärosätena
samverkar. Det gemensamma erbjudandet är starkare än vad varje
enskild aktör kan erbjuda.
GoINN bidrar till att utveckla starka forskningsmiljöer där
innovationsprocessen integreras i ett tidigt stadium av forskningen.
Medvetenheten kring nyttiggörande ökar väsentligt och lärosätenas
förmåga att ta ägaransvar för forskning och samverkan har utvecklas till
världsklass.
www.goinn.se
Verksamhetsidén för GoINN
GoINN erbjuder forskaren en väg in för utveckling av lovande idéer för
nyttiggörande. En samlad spetskompetens och professionell, oberoende
rådgivning ger bästa tänkbara förutsättningar för utveckling av idéer.
GoINN bidrar till att utveckla Forsknings- och innovationsmiljöer av
världsklass.
www.goinn.se
Målsättningar för GoINN
• Att skapa en tydlig ingång till innovationssystemen
• Att nyttiggörande blir en självklar och integrerad del av lärosätenas
arbete
• Att fånga upp och stimulera fler forskare att nyttiggöra sin forskning
• Att förkorta tiden från idé till produkt, tjänst eller samhällsnytta
• Att verka för regional tillväxt genom att identifiera forskningsresultat
för utveckling av nya produkter, tjänster och företag
• Att nyttiggöra forskning som står sig på den globala marknaden
www.goinn.se
Forsknings- &
innovationsservice, GU
Chalmers
Industri
Teknik (CIT)
Encubator AB
GoINN, Gothenburg
Innovation
Sahlgrenska
Science
Park
GU Holding
CIP PS
Chalmers
Innovation
Samt ett antal organisationer som samarbetar med projektet
www.goinn.se
Forskningsmiljöer
Inledningsvis fokuserar GoINN på ett antal dedikerade forskningsmiljöer:
• Tillämpad IT
• Biomedicin
• Marin forskning
• Miljö & energi
• Nanoteknik
Framöver kommer satsningar att göras även på området Design &
service
www.goinn.se
Röster om GoINN
klicka på filmrutan för att starta
www.goinn.se