Kost för rätt fetter - Chalmers Publication Library

Sr Professor Göran Petersson
Livsvetenskaper, Chalmers
[email protected]
Publikationslista
juni 2015
Förstå livsviktiga skillnader mellan
säkra och riskabla kostfetter
Videoföreläsning
Motsvarande rapport
Välj hälsoriktiga matfetter
och undvik fettfaror
Fett - val för Hälsa
Smör och margarin
Fri minikurs på nätet
Kost för rätt fetter
Bakgrund: Hälsoriktiga val av kostfetter försvåras av vinklad reklam och av myter
och missförstånd. Kursen förklarar biokemiskt viktiga skillnader mellan olika slag
av mättade och omättade fetter. Guider ger tydliga tips för bättre vardagliga val.
Video och rapporter bakom länkarna ovan ger baskunskaper på en timme.
Målgrupper: Minikursen riktar sig till alla med intresse för kost och hälsa. Vissa
förkunskaper kan underlätta men är inte nödvändiga. Den passar också för snabb
fortbildning inom företag och offentlig verksamhet med varierande inriktningar.
Utrymmet för kompletterande föreläsningar från högskolan är begränsat.
Påbyggnad: Kursen kan följas upp med bredare fortbildning om kost för hälsa.