teologidagar - Styrsö Missionskyrka

STYRSÖ MISSIONSKYRKA
TEOLOGIDAGAR
28-29 APRIL 2017
”Jag vill känna att jag lever”
Människans liv i Guds värld
Styrsö Teologidagar 2017 handlar om kroppen, hjärnan och riten i en
dualistisk tid. Föreläsningar och samtal rör sig kring relationen mellan
känslor och förnuft i förhållande till tro, handling och rit.
Själ och kropp hör samman. I gränslandet mellan psykologi,
filosofi, biologi och neurovetenskap finns rum för teologin att röra sig
och utforska nya vägar att förstå människan och Gud – människans liv i Guds värld.
I Styrsö Missionskyrka, med himmel och hav som fond, får vi lyssna, reflektera och fördjupa samtal om att
känna, leva och tänka kristen tro. Fyra föreläsare och fem respondenter formar samtalet tillsammans med
alla deltagare. Ett dygn för dig som vill växa i tro och fördjupa ditt liv.
Britt-Marie Ljungström, Thomas Kazen, Pekka Mellergård och Larz Lindqvist föreläser och ger inputs.
Maria Fässberg Norrhall läkare och pastor, Robert Eriksson pastor, författare och musiker, Andreas Huld
statsvetare och skribent, Charlotte Thaarup pastor och regional kyrkoledare Equmeniakyrkan Syd samt
Johnny Jonsson tidigare lektor vid THS, pastor Norrmalmskyrkan, ger särskild respons. Våra erfarenheter och
tankegångar formar samtalet. Andakter, god mat liksom promenader i det vackra skärgårdslandskapet har
sin givna del i programmet. För dig som kommer resande väntar härliga sängar i de vackra retreatrummen.
FÖRELÄSARE
Tro som friskfaktor
Om gränssnittet mellan modern psykologi och
kristen själavård. Britt-Marie Ljungström, psykolog,
psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, doktorand GU.
Tro, handling och rit - förundran, fascination,
blick och beröring
Om hur kroppens känslor och erfarenheter gör oss
religiösa.Thomas Kazen, professor bibelvetenskap,
THS, pastor i Equmeniakyrkan.
ANMÄLAN
DATUM
Fredag 28 april 10.15 - lördag 29 april 17.00
KURSKOSTNAD & MAT:
950 kr/pers
KURSKOSTNAD, MAT & LOGI:
Enkelrum 1590 kr
Dubbelrum 1390 kr/pers - Medboende anges vid anmälan.
Sänglinne och handdukar medtages
Jag eller min hjärna – vem eller vad är det som
vill känna livet?
Om förhållandet mellan ”jag”, ”själ”, ”känslor” och
människohjärnan. Pekka Mellergård, överläkare,
med dr i experimentell hjärnforskning, docent i
neurokirurgi, tidigare rektor för Örebro Teologiska
Högskola.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 13 APRIL 2017
www.bilda.nu/webbanmalan
Konsten - en dörr till tro och reflektion
Om konstens förmåga att skapa inre rum och
öppna för trons hermeneutik. Larz Lindqvist, konstnär
och pastor som kombinerar teologi och konst.
STYRSÖ
MISSIONSKYRKA
Välkommen till angelägna dagar 28-29 april 2017 på Styrsö.
www.styrsomissionskyrka.se • www.equmeniakyrkan.se • www.bilda.nu