Herr President Herr President Jag skriver till dig då det kommit till

Herr President
Herr President
Jag skriver till dig då det kommit till min kännedom att pastor Kashkumbayev den 17:e maj gripits på grundval av misstanke om brott mot strafflagen artikel 103, del 1 (”uppsåt att allvarligt skada hälsan”). Jag vädjar
nu till Er om att denna pastor ska behandlas rättvist.
Polisen berättar att fallet öppnades i oktober 2012 ”för att (pastorn anses) ha orsakat betydande skador på
den psykiska hälsan” på en av sina medlemmar, Almenova LK. Enligt expert nummer 111 (2012-09-27)
lider offret Almenova LK av en kronisk psykisk sjukdom i form av paranoid schizofreni. Experten påstår att
Almenova LK blev paranoid schizofren på grund av att hon gick med i den presbyterianska kyrkan ”Grace”
i Astana.
Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att man skulle kunna bli paranoid schizofren av att delta i en
gudstjänst. Enligt nuvarande forskning lider ca 1% av världens befolkning av denna sjukdom - människor
från alla möjliga kulturella bakgrunder, inklusive religiösa och sekulära. Därför är det möjligt att genomföra
internationella tvärkulturella studier där man undersöker de återkommande orsakerna till sjukdomen – oavsett den sjukes kulturella, inklusive religiösa, bakgrund.
Man vet faktiskt väldigt lite om orsakerna till sjukdomen. Forskningen av idag visar att ungefär 70-80 %
av förklaringen återfinns i generna. Dessutom drabbar sjukdomen människor som är födda med ett extra
känsligt sinne och som t.ex. blivit utsatta för stress eller blivit traumatiserade. Därför finns det absolut ingen
vetenskaplig grund till att lägga skulden för Almenova LK:s sjukdom på en viss pastor och ett visst sätt att
fira gudstjänst.
Det finns alltså ingen vetenskaplig grund för anklagelserna mot pastor Kashkumbayev om att han skulle vara
ansvarig för Almenovas sjukdom.
Det har också förts fram anklagelser om att man lagt i droger i en röd dryck som serverats i kyrkan. Det är
helt enkelt inte sant, eftersom det var helt vanlig fruktsaft som serverades i nattvarden. Dessutom praktiseras
nattvarden av kristna över hela världen, vilket gör anklagelserna helt absurda.
Därför vädjar jag till Er om att ni ska göra Ert yttersta för att rättvisa ska skipas för Pastor Kashkumbayev,
och att han ska släppas från fängelset och bli frikänd från alla anklagelser.
Med vänlig hälsning