Informationsbrev om Turkiska bältet

advertisement
Informationsbrev om Turkiska
bältet
Mars 2014
Vi är glada att vi som kyrka, tack vare ert
stöd, kan vara med i arbetet i denna stora
region, där det finns så få kristna och där
förföljelse är så stark i många länder.
Vi försöker stärka våra relationer med länderna i
regionen. Ett led i detta är den kommande
Apostlagärningarna 29 Ledarskapsskola i Turkiet.
Det är ett nytt initiativ på flera sätt. Det är första
gången att en sådan tre veckor lång skola hålls just
för ledare inom Apg29, för att utveckla sitt
ledarskap. Men nytt är också att det äger rum i
Turkiet, och tanken är att ha deltagare från
Sverige och från Kaukasus/Centralasien som
samlas där. Ledare blir Batyr Nursen, från
Turkmenistan, som vi har ett gott samarbete med,
och Karin Åkesson. Mer information för svenska
deltagare finns på
http://se.acts29.se/?page_id=1248
Man kan anmäla sig fram till 15 mars.
Brev från Turkmenistan
Det är inte så ofta vi får direkt information från
Turkmenistan. Det landet är en av de absolut
hårdaste för kristna. Men nu skriver pastor K.
bl.a.:
Vi har problem med myndigheterna. Våra bröder
med deras familjer, kvinnor och barn, var hos en
broder B. Han bjöd på middag för att fira att hans
dotter hade kommit på semester och de
samtalade bara utan att det hade någonting med
någon gudstjänst att göra. De åt och samtalade
och sedan hade redan bilen kommit för de skulle
åka. Då kom myndighetspersoner och sa att de
hade en gudstjänst. Även om folk var på väg ut
tvingade de dem att stanna och skriva på
förklaringar att de hade ett möte, fast det var inte
så.De genomsökte rummen och hittade en bibel
och frågade var han hade fått den ifrån. B. sa att
pastor N. hade gett honom den 2011.N gav då B
en bibel och vittnade för honom. Han blev omvänd
och accepterade Kristus och har varit med i kyrkan
länge. Då han blev tagen och utfrågad frågade de
B: varifrån kommer bibeln? Han sa att N gav det
till honom 2011.Då bestämde de att N skulle få
böter. Det gör de nu för fjärde eller femte gången,
varje gång någon säger att han har fått en bibel
av N. skriver de en anmälan och kallar till
rättegång och dömer; varje gång till 286 dollar.
Denna gång vet vi inte hur mycket.
Be gärna för denna situation och för pastor N.
Nyheter från Azerbajdzjan
En av de evangelister vi stöder i landet skickade en
rapport. R. försöker plantera en församling i en
region i landet samtidigt som han också arbetar i
en befintlig församling. För pionjärarbetet får han
stöd från Equmeniakyrkan. Han hälsar:
När jag åker hemifrån ber jag alltid att Gud
hjälper mig att evangelisera och möta nya
människor. Det går inte alla gånger men jag
försöker. Jag vill träffa folk som behöver Guds ord,
det ber jag för varje dag.
Våra möten går bra. Vi möts i hemmen. Innan
brukar vi äta tillsammans, sedan sjunger vi
lovsång och ber och läser från bibeln. När någon
har tankar om det kapitlet vi har läst delar vi det.
Våra troende kämpar med problem och frestelser.
Senast såg jag att några hade problem och
tappade tron. Jag bad med dem och inspirerade
dem utifrån Guds ord. Vi behöver era förböner!
En kille som heter M kom till våra gudstjänster
ibland för att han hade problem. Be att Gud
förvandlar hans liv. Han är inte döpt ännu.
Det är vissa problem med grannarna som tillhör en
viss riktning inom Islam. Vi får vara lågmälda. Vi
har en familj med oss som har velat få barn under
9 år. De bad om detta men ingenting hände.
Sedan ville de få ett barn från ett barnhem, men
det krävs en del dokument. De lyckades inte. Båda
vägarna verkar blockerade. Deras tro är ansatt,
jag försöker inspirera dem. De behöver era
förböner, be gärna för denna familj.
Vi möts två gånger per månad, men jag skulle vilja
att det var varje vecka. Det är inte bara jag som
predikar, ibland talar systrar från vår kyrka med
dem om bibeln. När jag har gudstjänst tar våra
bröder ibland, som predikar och hjälper till. Ibland
träffas de under veckan, ibland går det inte. Ibland
möts de till bön, eller också bara för att träffas.
Vissa gånger talar jag med dem via internet, har
de problem så ber jag eller ger böneämnen till
andra troende.
Jag vill att denna grupp blir en församling. Jag
söker en plats för den. Minförsamling och några
bröder hjälper mig. Församlingen ber för mig och
uppmuntrar mig, de hjälper verkligen till.Det
kommer ca 10 personer till våra möten. Tre av
dem har barn. De är inte döpta.
Även där jag bor och arbetar förkunnar jag
evangeliet. Några kommer snart till vår kyrka.
Jag tackar för ert stöd för detta arbete och ber för
er!
R.
Fortsätt att be för våra trossyskon i Kaukasus och
Centralasien. Hela tiden får vi höra att det är bra
med stöd, men det viktigaste är era böner!
Gerard Willemsen
Koordinator för Eurasien
Download