Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga

. Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta
kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
. Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
1. Bollen på bordet rör sig inte. Den rör sig inte för att:
A)
B)
C)
D)
E)
Inga krafter skjuter eller drar i bollen
Tyngdkraften drar bollen neråt men bordet är i vägen
Bordet skjuter uppåt med samma kraft som tyngdkraften drar neråt
Tyngdkraften håller den på bordet
Det finns en kraft inuti bollen som hindrar den från att rulla av bordet.
2. En boll som rullar på marken stannar efter en stund. Varför?
A)
B)
C)
D)
E)
Tyngdkraften drar bollen mot jorden.
Krafter som påverkar ett föremål försvinner sakta.
Friktion mellan bollen och underlaget får bollen att sakta in.
Bollens motkraft får den att stanna.
Detta är ett mysterium. Ingen vet.
3. En puck på isen glider in i mål…
A)
B)
C)
D)
E)
Tack vare friktionen, På grund av friktionen.
Trots friktionen. Det funkar även fast det finns friktion. Tack vare trögheten.
Trots trögheten och friktion glider den in.
På grund av gravitation. Tröghet har ingen betydelse i detta fall.
Tack vare både friktion och tröghet.
4. Ett föremål som faller fritt från ett flygplan…
A)
B)
C)
D)
E)
Ökar farten i all oändlighet.
Har samma hastighet hela tiden.
Hastigheten är oregelbunden, går inte att beskriva.
Hastigheten är likformig i början sedan ökar den hela tiden.
Hastigheten ökar i början sedan blir den likformig
5. Två lika stora klot med olika vikt faller från ett fönster. Vilket landar först?
A)
B)
C)
D)
E)
Samtidigt eftersom trögheten och vikten påverkar varandra på motsatt sätt.
Det tunga klotet eftersom det är tyngst.
Det lätta klotet eftersom det får mindre luftmotstånd.
Man kan inte avgöra det på förhand eftersom det är beror på.
Samtidigt eftersom luftmotståndet är det enda som påverkar och den är lika.
6. En flitig fysikstudent cyklar med en likformig rörelse. Vad innebär det?
A. Han cyklar så fort han kan.
B. Han cyklar lika fort som de andra cyklisterna.
C. Han växlar farten beroende på uppförsbacke eller nedförbacke.
D. Han cyklar med exakt samma fart hela tiden. (Egentligen en omöjlighet).
E. Han cyklar på en tandemcykel med ett lik på ena sadeln.
7. Vilken av Newtons lagar motiverar ett säkerhetsbälte? Vilket alternativ är mest rätt?
A. Nr. 1 (tröghetslagen) Ett föremål fortsätter att var orörligt eller i likformig rörelse så
länge man inte utsätter föremålet för några krafter. Även om bilen stannar
ögonblickligen vill din kropp fortsätta framåt eftersom den har en likformig rörelse
inuti bilen.
B. Nr 2. (accelerationslagen) Om ett föremål hela tiden påverkas av en kraft så kan man
förstå hur stor kraften är om tittar på föremålets acceleration och massa. Ju mer du
väger desto viktigare är det att ha säkerhetsbälte
C. Nr 3. Denna lag säger att två föremål påverkar alltid varandra med lika stora men
motriktade krafter. Om din vikt påverkar omgivningen så kommer omgivningen
också påverka dig.
D. Gravitationslagen. Om du befinner dig på ett ställe med låg gravitation så är det
viktigare med säkerhetsbälte eftersom din kropp lättare flyger iväg vid kollision.
E. Nr. 3 Denna lag säger att två föremål påverkar alltid varandra med lika stora men
motriktade krafter. Ju större föremål du krockar med desto mer motiverat med
säkerhetsbälte.
8. Vilket alternativ är korrekt angående massa, vikt och tyngd?
a)
b)
c)
d)
e)
Massa och tyngd är samma sak.
Tyngd beror på vilken planet du befinner dig på.
Begreppet massa använder bara vetenskapsmän.
Massa kan inte förstöras, bara omvandlas
Massan blir olika beroende på vilken planet du befinner dig på
9. Du hittar en pinne i skogen. Var ska du sätta fingret för att kunna hitta jämnvikt?
(balansera den på fingret)
a) Mitt på pinnen eftersom tyngdpunkten är där.
b) Mitt på pinnen eftersom stödytan är som störst där.
c) Sätt fingret så det blir lika stor massa på fingrets båda sidor. Där är både tyngdpunkten
och stödytan störst.
d) Sätt fingret så det blir lika stor massa av pinnen på fingrets båda sidor. Där är
tyngdpunkten.
e) Det spelar inte så stor roll eftersom det är skicklighet som avgör hur bra man är på att
balansera.
10. En sten hänger i snöre. Du klipper av snöret och sten faller till marken. Sedan ligger den
på marken. Vilket påstående är mest korrekt?
a) När den hänger i snöret påverkar den inte av några krafter eftersom den hänger stilla.
b) Tyngdkraften påverkar stenen oavsett om den hänger i snöret, faller fritt eller ligger på
marken.
c) När det faller fritt påverkas den inte av några krafter efter inget påverkar den.
d) Tyngdkraften påverkar bara föremål som faller fritt eller rör sig på liknande sätt.
e) Tyngdkraft och motkraft tar alltid ut varandra.
11. Du åker pulka ner för en backe. Vid backens slut finns en sjö med spegelblank is. Hur
förändras pulkans hastighet när du kommer ut på isen?
a) Hastigheten ökar eftersom det blir halare.
b) Hastigheten är lika eftersom du har så hög fart.
c) Hastigheten minskar på grund av isens friktion.
d) Hastigheten minskar eftersom det inte är nedförsbacke utan plant underlag.
e) Hastigheten blir lika eftersom det inte är någon friktion mot isen.
11. Hur många personer behövs för att lyfta 4000 kg om varje person normalt kan bidra med
400 N?
a) 4000 delat på 400 = 10
Svar: Det behövs 10 personer
b) 400 N = 4000 kg. 4000 delat på 4000 = 1. Svar: Det behövs 1 person
c) 400 N = 40 kg. 4000 delat på 40 = 100.
Svar: Det behövs 100 personer.
d) 400 N = 40 kg. 4000 gånger 40 = 160 000. Svar: det behövs 160000 personer.
e) 4000 kg – 400 N = 3600
Svar: det behövs 3600 personer
12. Ett fritt fallande föremål har farten 8 m/s. Hur stor är farten 1 sekund senare?
a) 8m/s. Farten kommer att vara lika.
b) Svårt att avgöra eftersom det kan bero på så många olika saker.
c) 16 m/s Eftersom ett föremål dubblar sin fart varje sekund.
d) 18 m/s Eftersom ett föremål ökar sin hastighet med 10 m/s varje sekund.
e) 12 m/s Eftersom ett föremål ökar sin hastighet med halva sin tidigare hastighet varje
sekund.
13. Hur stort är arbetet om man lyfter en låda 3 meter rakt upp? Lådan väger 15 kilo.
a) Fysikaliskt arbete går bara att räkna ut när ett föremål flyttas i samma höjd
(horisontellt). Dvs när du bär runt något.
b) 3 gånger 15 = 45 N
Svar: 45 Nm
c) 15 kg = 150 N. 150 gånger 3 = 450
Svar 450 Nm
d) 15 delat på 3 = 5
Svar 5 N/m
e) 15 kg = 150 N. 150 delat på 3=50
Svar 50 N/m
14. Hur stort blir arbetet om man bär den i famnen 3 meter?
a) Fysikaliskt arbete går bara att räkna ut när ett föremål flyttas i höjdled (vertikalt). Dvs
när du lyfter något.
b) 3 gånger 15 = 45 N
Svar: 45 Nm
c) 15 kg = 150 N. 150 gånger 3 = 450
Svar 450 Nm
d) 15 delat på 3 = 5
Svar 5 N/m
e) 15 kg = 150 N. 150 delat på 3=50
Svar 50 N/m
15. En gungbräda är 8 meter lång totalt(4 meter på varje sida). Var ska en pappa sätta sig (80
kg) om han sätter sin son(20 kg) längst ut på ena sidan, 4 meter från mitten?
a)
b)
c)
d)
1 meter från mitten.
2 meter från mitten
3 meter från mitten
4 meter från mitten
e) Det går inte att få jämnvikt. Gungbrädan är för kort.
16. Varför använde egyptierna det lutande planet (man bygger ramper och skjuter upp
stenarna) när de byggde pyramiderna? Vilket alternativ är mest rätt?
a)
b)
c)
d)
e)
För att stenarna för tunga att kunna lyfta rakt upp.
Det blir mindre arbete om man skjuter upp (lång sträcka)stenarna.
Det är det mest effektiva och riskfria sättet att arbeta på.
Man behövde använda hela arbetsstyrkan för att undvika arbetslöshet.
Den längre sträckan får stenarna att väga mindre.
17. Vilket påstående är mest rätt? Kalle är högst upp på trampolinen. Där är hans lägesenergi?
a)
b)
c)
d)
e)
Mycket mindre än arbetet att klättra upp.
Exakt lika stor som arbetet att klättra upp.
Mycket större än arbetet att klättra upp.
Lite mindre än arbetet att klättra upp eftersom det blir lite värmeenergi.
Lite mer än arbetet att klättra upp eftersom det blir lite värmeenergi.
18. Det lutande planet är exempel på en enkel maskin där mekanikens gyllene regel gäller.
Vad innebär mekanikens gyllene regel?
a)
b)
c)
d)
e)
Det man vinner i väg vinner man även i kraft.
Det man vinner i väg förlorar man i kraft.
Kraften är oberoende på hur lång väg man tar.
Det man förlorar i väg förlorar man även i kraft.
Gyllene regeln? Går det att äta?
19. Att lyfta en sten vars tyngd är 10 N 2 meter ger arbete 2 gånger 10 = 20 Nm. Arbete tog
2 sekunder att genomföra. Vad blir effekten?
a)
b)
c)
d)
e)
20.
a)
b)
c)
d)
e)
20 gånger 2 =
20 delat med 2 =
20 plus 2 =
20-2 =
20 upphöjt i 2 =
40 Nms (W)
10 Nm/s (W)
22 Nm/s (W)
18 Nms (W)
400 Nm/s (W)
Vilket alternativ är felaktigt angående hävarmar?
Ju längre hävarm du har desto mindre kraft behöver du använda när du lyfter.
Ju längre hävarm du har desto mindre kraft behöver du använda när du lyfter.
Mekanikens gyllene lag gäller bland annat hävarmar.
Det lutande planet och hävstänger är exempel på ”enkla maskiner”
Ett exempel på en enkel maskin är när du går i en trappa.