Geometrisk och Elektronisk Struktur Karakterisering Av Elektriskt

Geometrisk och Elektronisk Struktur
Karakterisering Av Elektriskt Ledande
Hydrokinon Substituerat Polypyrrol
Anton S.R Segerkvist
Organiska material ger nya möjligheter i litium batterier som oorganiska
material har svårt att erbjuda. Den huvudsakliga anledningen till utveckligen
av organiska material är på grund av återvinnings möjligheterna. Behovet
av miljövänliga substitut till oorganiska material är i dagens läge större än
någonsin. Under dem senaste par decennierna har applikationerna för organiskt baserad elekronik ökat och den kemiska variationen av dessa har blivit
mycket större. Både organiska och oorganiska ämnen som elektrod material
har länge vart kända, men på grund av den tidiga framtagningen av bra oorganiska material i dessa applikationer har organiska ämnen blivit bortglömda
med tiden. Nu på senare tid har forskningen om organiska material blivit
större och med en hög teoretisk lagringskapacitet och rik kemi ser framtiden
för dessa material ljus ut. Polypyrrol är ett material som visar goda egenskaper som elektrodmaterial och många undersökningar av detta material
existerar. I denna undersökning betraktas ett modifierat polypyrrole med
syfte att förbättra de elektriska egenskaperna. Materialen i fokus är polypyrrole och ett hydrokinon substituerat polypyrrol under laddade förhållanden.
Undersökningen genomfördes genom en metod som kallas ”constrained density functional theory” (CDFT). Denna metod lider, precis som DFT, av
vissa teoretiska brister, men genom att jämföra dessa två polymer är det
fortfarande möjligt att ta reda på hur materialen gent emot varandra reagerar på en laddning och vilken av materialen som besitter bättre elektriska
egenskaper.