Sidhänvisningar till biokemiavsnittet på basårets Kemi B

advertisement
Sidhänvisningar till basårets Kemi B
(Kemiboken: Borén et al.)
Fö 1
Fö 2
Fö 3
Fö 4
Fö 5
Fö 6
Fö 7
Fö 8
Fö 9
Fö 10
Fö/Le
Fö 11
Fö 12
Introduktion till organisk kemi – funktionella
grupper
s. 121-137
Olika former av isomeri
s. 140-142
Organiska föreningars egenskaper I
s. 166, 176-177, 164-165
Organiska föreningars egenskaper II
s. 138, 167-168, 19-20
Reaktionsmekanismer
s. 169-174, 177-178
Att identifiera organiska ämnen
s. 21-25, 143-146
Bestämning av organiska molekylers struktur spektroskopi
s. 147-157
Biomolekyler
s. 181-190, 200-204, 207-211
Proteiner och enzymer
s. 190-194, 196-197, 220-225, 227-228
Från DNA till protein
s. 247-261, 265
Enzymkinetik
s. 220-222 samt laborationshandledning
Inledning metabolismen
s. 226-233, 235-236
Fortsättning metabolismen
s. 234, 237-239, 240-243
Download