Övning: Namnge följande organiska föreningar

advertisement
Övning: Bygg organiska föreningar
Inledning
I den här övningen ska du få testa på att bygga olika organiska föreningar. Syftet är att du ska lära dig
uppbyggnaden hos några av de vanligaste organiska föreningarna. Obs! Ett tips är att först rita upp
strukturen på ett papper!
Moment 1: Bygg alkaner, alkener och alkyner
A)
B)
C)
D)
Propan
Propyn
3-etyl-5propyloktan
Metylcyklopentan
Moment 2: Bygg alkoholer
A) 2-pentanol
B) 2-metyl-1-butanol
Moment 3: Bygg karboxylsyror
A) Etansyra
B) 3-butensyra
Moment 4: Bygg aldehyder
A) Etanal (acetaldehyd)
B) 3-metylbutanal
Moment 5: Bygg etrar
A) Dietyleter
B) Metyletyleter
Moment 6: Bygg ketoner
A) Propanon
B) 3-pentanon
Moment 7: Bygg estrar
A) Etyletanoat (etylacetat)
B) Propylbutanoat
Övning: Namnge följande organiska föreningar
Download