Organiska ämnen – organisk kemi

Kap 6
Organiska ämnen – organisk kemi
Organisk kemi en översikt.
Organisk kemi ett jättestort område
inom kemin
90% av alla kända ämnen
är organiska ämnen.
”Industriella nyttoämnen” som:
lösningsmedel, bränslen, plast, mediciner
Ämnen i naturen som:
kolhydrater, proteiner, fetter
Organiska ämnen – organiska molekyler
Biokemi
Organiskkemi
Organiska ämnen och material
Organiska molekyler innehåller alltid kol
(Allt liv är uppbyggt av organiska molekyler (”inget kol-inga kolatomer – inget liv”)
Kolatomen är mkt speciell , den har fyra valenselektroner.
Fyra valenselektroner ger möjlighet
att binda fyra andra molekyler:
Binder (kovalentbindning/elektronparbindning)
ofta andra kolatomer, väte, syre, kväve mfl
Alla olika organiska molekyler/föreningar
systematiseras i grupper efter
utseende och funktion.
Kolväten
Kolväten
- alkaner
- alkener
- alkyner
Alkoholer
Kolväten (kol + väte, summaformel, strukturformel)
Alkaner aggregationsform vid rumstemperatur och användning
Ett oljeraffinaderi :
råolja raffineras dvs delas upp i olika beståndsdelar med olika kokpunkt.
Isomerer - samma molekylformel men olika strukturformel.
Kolväten
– omättade kolväten
Omättad förening – har dubbel eller trippelbindning
Alkaner - enkelbindning
Alkener – dubbelbindning
Alkyner - trippelbindning
Namngivning av organiska molekyler (rationell
nomenklatur)
Alkoholer
Alkoholer
Substituent: hydroxylgrupp
Cis-trans isomeri
• Bygg 2-buten.
• Jämför med grannen – lika?
• Två olika 2-buten (två isomerer)