Stäng affären med Evatic Sales! Evatic Sales

We make your service profitable!
Evatic Sales
Stäng affären med Evatic Sales!
Nu kan du glömma onödiga dubbletter, ickeproduktivt sökande efter data och att värdefull kunskap om kunden går förlorad när
anställda byter jobb.
Evatic Sales gör det praktiskt att registrera och spåra
all korrespondens mellan ditt säljteam och prospekt/
kunder. Vem som helst med tillgång till systemet kan
titta på erbjudanden, möten, anteckningar och e-post
oavsett vem som tidigare deltagit i dialogen.
Evatic Sales främjar högre försäljningssiffror och
utmärkt kundservice. Evatic Sales är ett komplett
försäljningsverktyg som bidrar till och stödjer en effektivare säljavdelning.
Riktade säljaktiviteter
Planering av arbetsveckan
Kontroll av säljprocessen
Ökad försäljning –
förbättrad service
www.evatic.se
We make your service profitable!
Evatic Sales ger en noggrann översikt av hela säljprocessen. Genom att skapa
separata försäljningsprojekt kan säljteamet lägga till dokument, aktiviteter,
noteringar, offerter eller annan korrespondens direkt till ett specifikt projekt. All information lagras på kundkortet och gör att all kundspecifik aktivitet
finns tillgänglig på ett och samma ställe.
Riktade säljaktiviteter
Kontrollera säljprocessen
Den avancerade sökfunktionen i Evatic Sales gör
det enkelt att extrahera segmenterade kund/
prospekt-listor baserat på bransch, geografiskt
läge, etc, vilket är användbart för försäljning och
marknadsföring. Detta förenklar distributionen av
personliga e-post, nyhetsbrev eller annat material.
Det är lätt att mäta ditt säljteams aktivitetsnivå i
Evatic Sales. Du kan kolla upp antalet prospekts i
försäljningspipen, antalet vunna / förlorade offerter, och beräkna försäljningsbonusar. Data från
Evatic Sales ger statistik och rapporter som mäter
säljarnas aktivitetsnivå och förväntade intäkter.
Denna information är mycket relevant när man utvärderar försäljningsmetoder och -rutiner inom
sitt företag.
Fördefinierade mallar finns tillgängliga när du
skriver offerter, och alla dokument lagras automatiskt på kundkortet eller försäljningsprojektet.
Kompletta orderrader kan inrättas i offerten, vilket
gör det snabbt och enkelt att skapa en komplett
beställning vid accepterande av offert.
Planering av arbetsvecka
Den inbyggda kalendern i Evatic Sales ger ditt
säljteam fullständig kontroll över alla dagliga aktiviteter. Evatic Sales är integrerat med MS Outlook
och användningen av smartphones innebär automatisk synkronisering av aktiviteter och mötesrelaterad
information. Alla dokument, e-postmeddelanden och
aktiviteter som på annat sätt har anknytning till ett
prospekt eller en kund är automatiskt lagrade på
kundkortet, vilket gör det mycket bekvämt att spåra
all tidigare korrespondens.
Kalenderns funktioner erbjuder ditt företag en delad kalender för maximal översikt över planerade
aktiviteter i både säljavdelningen och serviceavdelningen.
Ökad försäljning – förbättrad service
Det är den unika integrationen mellan CRMsystemet och servicesystemet som gör Evatic
Sales till ett överlägset Customer Relationship system för företag som arbetar med service och underhåll.
Upplysningar som normalt bara är åtkomliga för
serviceavdelningen - såsom information avseende
utrustning/maskiner och servicekontrakt – är nu
även tillgängliga för säljavdelningen.
Installationsarbete ingår ofta i försäljningserbjudanden. Med Evatic Sales får serviceavdelningen automatiskt all nödvändig information om
serviceprojektet. Denna sömlösa fördelning av
uppgifter mellan försäljnings- och serviceavdelningarna blir grunden för att bygga och underhålla exceptionella kundrelationer.
[email protected]